" />

KAP ***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

03.11.2023 - 18:25
KAP ***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.460.503 906.663
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
314.902 693.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.590 371.514
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-16.574 447.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-44.897 -10.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.881 -64.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
363.492 322.318
Yabancı Para Çevrim Farkları
386.772 215.727
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-15.009 142.776
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.271 -36.185
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.775.405 1.600.495


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 297.709 18.401 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 297.709 18.401 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 367.977 3.537 0 215.727 106.591 0 0 0 906.663 1.600.495 0 1.600.495
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.150.000 8.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.158.423 0 1.158.423
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 380.182 0 0 0 0 0 0 9.614 -309.167 0 80.629 0 80.629
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.992 25.411 -104.403 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.992 -78.992 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.403 -104.403 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 23.278 0 1.573.851 812.593 -53.055 0 513.436 124.992 0 1.832.302 -767.660 906.663 7.466.400 0 7.466.400
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 23.278 0 1.585.124 1.034.726 -193.239 0 518.506 191.121 0 1.832.302 -738.341 1.365.496 8.118.973 0 8.118.973
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 23.278 0 1.585.124 1.034.726 -193.239 0 518.506 191.121 0 1.832.302 -738.341 1.365.496 8.118.973 0 8.118.973
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -61.473 12.883 0 386.772 -23.280 0 0 0 2.460.503 2.775.405 0 2.775.405
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 2.361.732 0 0 0 0 0 0 -1.661.263 -437.260 0 263.209 0 263.209
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352.765 12.731 -1.365.496 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352.765 -1.352.765 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.365.496 -1.365.496 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 23.278 0 3.946.856 973.253 -180.356 0 905.278 167.841 0 1.523.804 -1.162.870 2.460.503 11.157.587 0 11.157.587


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(1) 11.541.042 7.173.042 4.608.499 2.760.687
Kredilerden Alınan Kar Payları
8.352.043 5.146.453 3.215.934 2.090.809
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
31.511 47.503 14.645 0
Bankalardan Alınan Gelirler
99 161 60 14
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
16.221 0 10.633 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
2.788.802 1.914.838 1.147.044 642.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
957.621 937.383 405.779 236.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
271.930 211.166 124.647 47.867
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.559.251 766.289 616.618 358.146
Finansal Kiralama Gelirleri
331.079 62.010 220.119 27.254
Diğer Kar Payı Gelirleri
21.287 2.077 64 363
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(2) -6.652.405 -3.912.481 -2.782.838 -1.666.920
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-5.301.594 -3.024.877 -2.211.783 -1.373.696
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-1.219.758 -770.186 -540.533 -254.468
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-30.709 -24.163 -1.222 -8.445
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-69.982 -46.823 -25.613 -16.781
Diğer Kar Payı Giderleri
-30.362 -46.432 -3.687 -13.530
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
4.888.637 3.260.561 1.825.661 1.093.767
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.547.183 547.562 783.315 197.445
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.951.906 716.277 889.332 251.066
Gayri Nakdi Kredilerden
233.018 179.032 85.268 61.101
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) 1.718.888 537.245 804.064 189.965
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-404.723 -168.715 -106.017 -53.621
Gayri Nakdi Kredilere
-394 -472 -116 -192
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) -404.329 -168.243 -105.901 -53.429
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(4) 991 978 825 99
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV)(5) 3.370.748 1.917.722 956.390 535.849
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.005.806 1.194.168 579.402 221.995
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
102.019 63.607 -1.121.716 39.139
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.262.923 659.947 1.498.704 274.715
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(6) 1.270.466 1.067.746 299.830 463.622
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.078.025 6.794.569 3.866.021 2.290.782
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -2.868.432 -3.130.945 -631.601 -1.072.452
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -1.079.241 -715.153 -315.334 -293.072
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.836.508 -802.351 -633.109 -331.006
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(8) -1.461.515 -750.533 -561.280 -262.369
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.832.329 1.395.587 1.724.697 331.883
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(9) 3.832.329 1.395.587 1.724.697 331.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV)(10) -1.371.826 -488.924 -757.387 -77.625
Cari Vergi Karşılığı
-696.711 0 -690.220 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.479.054 -1.110.500 -1.122.133 -352.509
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.803.939 621.576 1.054.966 274.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 2.460.503 906.663 967.310 254.258
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV)(12) 2.460.503 906.663 967.310 254.258
Grubun Karı (Zararı)
2.460.503 906.663 967.310 254.258
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,98420000 0,36267000 0,38692000 0,10170000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
28.908.296 49.270.251 78.178.547 12.561.907 37.196.320 49.758.227
Nakit ve Nakit Benzerleri
(Beşinci Bölüm -I)(1) 20.135.597 34.797.754 54.933.351 6.432.070 27.376.196 33.808.266
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
11.938.485 28.995.078 40.933.563 2.326.791 22.538.285 24.865.076
Bankalar
5.931.921 5.877.184 11.809.105 2.480.687 4.859.165 7.339.852
Para Piyasalarından Alacaklar
2.457.487 0 2.457.487 1.725.715 0 1.725.715
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-192.296 -74.508 -266.804 -101.123 -21.254 -122.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(2) 7.635.090 11.313.144 18.948.234 5.265.144 8.433.506 13.698.650
Devlet Borçlanma Senetleri
3.409.244 11.086.581 14.495.825 3.005.016 8.381.142 11.386.158
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 61.569 61.569 0 37.912 37.912
Diğer Finansal Varlıklar
4.225.846 164.994 4.390.840 2.260.128 14.452 2.274.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(3) 979.730 3.156.055 4.135.785 850.542 1.386.618 2.237.160
Devlet Borçlanma Senetleri
817.901 334.555 1.152.456 650.796 603.298 1.254.094
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 34.990 42.657 7.667 23.865 31.532
Diğer Finansal Varlıklar
154.162 2.786.510 2.940.672 192.079 759.455 951.534
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(5) 157.879 3.298 161.177 14.151 0 14.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
157.879 3.298 161.177 14.151 0 14.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
71.880.374 47.704.197 119.584.571 49.455.730 42.620.222 92.075.952
Krediler
(Beşinci Bölüm -I)(6) 61.606.230 32.494.774 94.101.004 45.080.822 29.515.189 74.596.011
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm -I)(7) 3.320.522 630.602 3.951.124 322.764 585.979 908.743
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(4) 9.152.132 16.596.199 25.748.331 6.198.303 13.252.626 19.450.929
Devlet Borçlanma Senetleri
9.152.132 16.044.939 25.197.071 6.032.245 13.127.122 19.159.367
Diğer Finansal Varlıklar
0 551.260 551.260 166.058 125.504 291.562
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm -I)(6) -2.198.510 -2.017.378 -4.215.888 -2.146.159 -733.572 -2.879.731
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(8) 548.587 0 548.587 341.132 0 341.132
Satış Amaçlı
548.587 0 548.587 341.132 0 341.132
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm -I)(9) 47.600 64.221 111.821 25.100 64.221 89.321
İştirakler (Net)
22.500 0 22.500 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
22.500 0 22.500 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.100 64.221 69.321 5.100 64.221 69.321
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.100 64.221 69.321 5.100 64.221 69.321
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(10) 3.143.311 62.349 3.205.660 2.705.460 27.231 2.732.691
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(11) 276.046 0 276.046 166.752 0 166.752
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
276.046 0 276.046 166.752 0 166.752
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.677 0 3.677 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm -I)(13) 577.932 0 577.932 453.731 0 453.731
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm -I)(14) 583.150 611.208 1.194.358 609.957 112.343 722.300
VARLIKLAR TOPLAMI
105.968.973 97.712.226 203.681.199 66.319.769 80.020.337 146.340.106
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm -II)(1) 76.559.732 70.198.331 146.758.063 51.544.182 61.131.615 112.675.797
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm -II)(2) 1.205.213 21.037.406 22.242.619 940.461 3.471.519 4.411.980
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 7.817.681 7.817.681
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II)(3) 1.356 42.426 43.782 12.819 1.660 14.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.356 42.426 43.782 12.819 1.660 14.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm -II)(4) 613.137 68.243 681.380 450.407 26.399 476.806
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm -II)(5) 3.411.222 73.832 3.485.054 2.558.145 17.375 2.575.520
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
515.860 12.573 528.433 685.577 0 685.577
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.895.362 61.259 2.956.621 1.872.568 17.375 1.889.943
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm -II)(6) 863.320 1.257 864.577 704.214 32.539 736.753
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm -II)(7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm -II)(8) 0 8.365.577 8.365.577 0 4.694.238 4.694.238
Krediler
0 8.365.577 8.365.577 0 4.694.238 4.694.238
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II)(9) 3.559.037 6.523.523 10.082.560 3.076.607 1.741.272 4.817.879
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm -II)(10) 11.153.291 4.296 11.157.587 8.090.431 28.542 8.118.973
Ödenmiş Sermaye
2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
3.970.134 0 3.970.134 1.608.402 0 1.608.402
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.278 0 23.278 23.278 0 23.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
3.946.856 0 3.946.856 1.585.124 0 1.585.124
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
792.897 0 792.897 841.487 0 841.487
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.068.823 4.296 1.073.119 681.085 28.542 709.627
Kar Yedekleri
1.523.804 0 1.523.804 1.832.302 0 1.832.302
Yasal Yedekler
283.915 0 283.915 148.376 0 148.376
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.019.889 0 1.019.889 1.683.926 0 1.683.926
Diğer Kar Yedekleri
220.000 0 220.000 0 0 0
Kar veya Zarar
1.297.633 0 1.297.633 627.155 0 627.155
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-1.162.870 0 -1.162.870 -738.341 0 -738.341
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.460.503 0 2.460.503 1.365.496 0 1.365.496
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
97.366.308 106.314.891 203.681.199 67.377.266 78.962.840 146.340.106


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
30.333.925 27.903.553 58.237.478 16.770.259 13.216.005 29.986.264
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 13.687.380 12.837.096 26.524.476 11.430.631 9.692.379 21.123.010
Teminat Mektupları
13.527.537 8.243.222 21.770.759 11.302.364 6.147.271 17.449.635
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.932.857 369.037 2.301.894 1.704.625 223.781 1.928.406
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
165 3.141.859 3.142.024 165 2.104.485 2.104.650
Diğer Teminat Mektupları
11.594.515 4.732.326 16.326.841 9.597.574 3.819.005 13.416.579
Banka Kredileri
0 49.943 49.943 0 70.414 70.414
İthalat Kabul Kredileri
0 49.943 49.943 0 70.414 70.414
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.918 4.517.622 4.531.540 11.385 3.456.459 3.467.844
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
13.918 4.517.622 4.531.540 11.385 3.456.459 3.467.844
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 26.309 26.309 0 18.235 18.235
Diğer Kefaletlerimizden
145.925 0 145.925 116.882 0 116.882
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.990.123 816.768 6.806.891 3.744.209 561.809 4.306.018
Cayılamaz Taahhütler
5.945.623 816.768 6.762.391 3.690.709 561.809 4.252.518
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
417.903 816.768 1.234.671 19.940 561.809 581.749
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
67.500 0 67.500 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
604.831 0 604.831 618.854 0 618.854
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.614.732 0 1.614.732 1.109.464 0 1.109.464
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
64.489 0 64.489 30.942 0 30.942
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.174.959 0 3.174.959 1.910.259 0 1.910.259
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
647 0 647 687 0 687
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
562 0 562 563 0 563
Cayılabilir Taahhütler
44.500 0 44.500 53.500 0 53.500
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
44.500 0 44.500 53.500 0 53.500
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 10.656.422 14.249.689 24.906.111 1.595.419 2.961.817 4.557.236
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
10.656.422 14.249.689 24.906.111 1.595.419 2.961.817 4.557.236
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
143.878 294.989 438.867 525.019 705.963 1.230.982
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
77.365 61.866 139.231 307.298 310.779 618.077
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
66.513 233.123 299.636 217.721 395.184 612.905
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
10.512.544 13.954.700 24.467.244 1.070.400 2.255.854 3.326.254
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
310.161.160 108.485.889 418.647.049 195.850.209 76.219.165 272.069.374
EMANET KIYMETLER
14.100.130 50.478.756 64.578.886 8.003.258 25.965.959 33.969.217
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.475.302 0 3.475.302 1.337.798 0 1.337.798
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.827 18.276.655 18.288.482 19.853 274.662 294.515
Tahsile Alınan Çekler
8.032.626 327.795 8.360.421 4.909.013 357.854 5.266.867
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.312.121 250.005 2.562.126 1.491.411 268.677 1.760.088
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 0 103 103 0 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
211.126 2.086.197 2.297.323 211.126 9.509.633 9.720.759
Emanet Kıymet Alanlar
57.025 29.538.104 29.595.129 33.954 15.555.133 15.589.087
REHİNLİ KIYMETLER
296.061.030 58.007.133 354.068.163 187.846.951 50.253.206 238.100.157
Menkul Kıymetler
19.203.607 15.639.387 34.842.994 19.153.683 10.676.095 29.829.778
Teminat Senetleri
5.312.015 191.840 5.503.855 4.325.462 184.003 4.509.465
Emtia
44.078.583 6.120.979 50.199.562 26.851.614 4.243.573 31.095.187
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
198.283.152 30.063.587 228.346.739 122.373.633 31.168.237 153.541.870
Diğer Rehinli Kıymetler
28.965.635 5.977.028 34.942.663 14.892.518 3.971.600 18.864.118
Rehinli Kıymet Alanlar
218.038 14.312 232.350 250.041 9.698 259.739
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
340.495.085 136.389.442 476.884.527 212.620.468 89.435.170 302.055.638


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.567.588 2.052.032
Alınan Kar Payları
10.240.971 6.358.807
Ödenen Kar Payları
-5.505.025 -3.158.036
Alınan Temettüler
991 978
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.712.784 531.987
Elde Edilen Diğer Kazançlar
781.249 926.557
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
182.283 521.769
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.478.471 -1.070.986
Ödenen Vergiler
-268.380 -105.901
Diğer
-2.098.814 -1.953.143
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-538.544 12.551.641
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.187.527 -1.991.827
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.860.043 -1.647.345
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.600.452 -3.874.130
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.623.000 -465.438
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-463.371 -573.264
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
23.560.404 20.289.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
635.445 813.999
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.029.044 14.603.673
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.330.857 -5.947.641
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-22.500 -45.910
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-653.639 -127.868
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
128.434 235.258
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.488.154 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.138.331 435.505
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.068.122 -8.663.630
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.634.793 2.219.004
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
11.191.561 -2.099.992
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
44.761.845 29.339.949
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-32.950.014 -32.189.672
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 1.158.423
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-110.341 -85.076
Diğer
-509.929 -323.616
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.845.702 1.487.761
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.735.450 8.043.801
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.519.909 13.906.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.255.359 21.950.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214072


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9060 Değişim: 0,03%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8656 Değişim: -0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.535,58 Değişim: 0,03%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.