KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.09.2021 - 18:24
KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.660 25.686 6.578 15.854 198.778
Yeni Bakiye
150.660 25.686 6.578 15.854 198.778
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.256 9.256
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
793 -793
Diğer
15.061 -15.061
Dönem Sonu Bakiyeler
150.660 41.540 6.578 9.256 208.034
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.660 41.540 6.578 19.334 218.112
Yeni Bakiye
150.660 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.540 19.334
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.181 14.181
Dağıtılan Temettü
-1.934 -1.934
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.978 -6.578 -17.400 0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.660 65.518 -6.578 14.181 230.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(IV-1) 140.101 69.884 77.317 34.795
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
140.101 69.884 77.317 34.795
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
(IV-1) 135.323 65.477 74.767 32.604
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
(IV-1) 4.778 4.407 2.550 2.191
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(IV-2) -103.400 -41.208 -57.753 -20.335
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-97.026 -36.959 -53.651 -18.340
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-456 -513 -221 -248
Diğer Faiz Giderleri
-1.812 -1.812
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.106 -3.736 -2.069 -1.747
BRÜT KAR (ZARAR)
36.701 28.676 19.564 14.460
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-3) -20.082 -17.921 -10.140 -8.049
Personel Giderleri
-11.135 -9.746 -5.523 -4.709
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-184 -49 14
Genel İşletme Giderleri
-5.633 -5.165 -2.998 -1.847
Diğer
-3.130 -3.010 -1.570 -1.507
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
16.619 10.755 9.424 6.411
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 7.617 3.900 1.706 1.948
Bankalardan Alınan Faizler
1.969 240 585 168
Kambiyo İşlemleri Karı
(IV-4) 5.181 2.802 724 1.409
Diğer
467 858 397 371
KARŞILIK GİDERLERİ
(IV-5) -1.272 -374 -787 6
Beklenen Zarar Karşılıkları
-1.272 -374 6
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -4.748 -2.422 -628 -1.228
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.748 -2.418 -628 -1.230
Diğer
-4 2
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.216 11.859 9.715 7.137
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.216 11.859 9.715 7.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-4.035 -2.603 -2.261 -1.452
Cari Vergi Karşılığı
(I-14) -5.100 -2.554 -3.411 -1.903
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
(I-14) -87 -802 -178
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
(I-14) 1.152 753 1.150 629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
14.181 9.256 7.454 5.685
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
14.181 9.256 7.454 5.685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.181 9.256 7.454 5.685
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
34.042 10.151
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
130.150 65.477
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-96.202 -37.472
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.778 4.407
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.997 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.768 -14.911
Ödenen Vergiler
-1.149 -963
Diğer
7.236 -6.387
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-65.231 5.501
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-386.120 -98.199
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-612 280
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-19 -129
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
344.208 106.423
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-22.688 -2.874
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-31.189 15.652
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.620 -1.094
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
(I-12), (I-13) -1.620 -1.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İhraç Edilen Sermaye Araçları
58.906
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
58.906
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
433 48
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
26.530 14.606
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(I-1) 5.232 8.879
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(I-1) 31.762 23.485


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.181 9.256 7.454 5.685
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.181 9.256 7.454 5.685


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(I-1) 30.108 1.492 31.600 3.299 1.841 5.140
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.582.348 34.837 1.617.185 1.194.306 32.783 1.227.089
Finansman Kredileri
(I-5) 1.587.496 34.837 1.622.333 1.198.303 32.783 1.231.086
Tüketici Kredileri
1.226.220 1.226.220 933.455 933.455
Taksitli Ticari Krediler
361.276 34.837 396.113 264.848 32.783 297.631
Takipteki Alacaklar
(I-5), (I-6) 16.849 16.849 16.803 16.803
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(I-5), (I-6) -21.997 -21.997 -20.800 -20.800
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 6.656 6.656 7.213 7.213
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 3.437 3.437 3.793 3.793
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-14) 6.308 6.308 5.243 5.243
DİĞER AKTİFLER
(I-16) 18.144 586 18.730 17.707 411 18.118
ARA TOPLAM
1.647.001 36.915 1.683.916 1.231.561 35.035 1.266.596
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.647.001 36.915 1.683.916 1.231.561 35.035 1.266.596
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
(II-2) 1.312.044 39.983 1.352.027 973.300 36.309 1.009.609
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(II-3) 3.530 3.530 3.549 3.549
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-2) 60.717 60.717
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
(II-7) 5.075 5.075 4.961 4.961
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.532 3.532 4.271 4.271
Diğer Karşılıklar
1.543 1.543 690 690
CARİ VERGİ BORCU
(II-14) 5.100 5.100 6.450 6.450
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 26.317 791 27.108 23.659 256 23.915
ARA TOPLAM
1.412.783 40.774 1.453.557 1.011.919 36.565 1.048.484
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
(II-11) 230.359 230.359 218.112 218.112
Ödenmiş Sermaye
150.660 150.660 150.660 150.660
Kar Yedekleri
65.518 65.518 41.540 41.540
Yasal Yedekler
3.979 3.979 2.684 2.684
Olağanüstü Yedekler
61.539 61.539 38.856 38.856
Kar veya Zarar
14.181 14.181 25.912 25.912
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.578 6.578
Dönem Net Kâr veya Zararı
14.181 14.181 19.334 19.334
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.643.142 40.774 1.683.916 1.230.031 36.565 1.266.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
(III-1) 3.926.922 3.926.922 3.065.917 3.065.917
VERİLEN TEMİNATLAR
(III-2) 20 20 15 15
TAAHHÜTLER
(III-3) 168.480 168.480 93.260 93.260
Cayılabilir Taahhütler
168.480 168.480 93.260 93.260
Diğer Cayılabilir Taahhütler
168.480 168.480 93.260 93.260
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.095.422 4.095.422 3.159.192 3.159.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963992


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: 0,00% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8782 Değişim: 0,02%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9281
Açılış: 28,8732
31,5068 Değişim: 0,05%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5769
Açılış: 31,492
1.894,60 Değişim: 0,26%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.899,31
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.