KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

25.02.2021 - 23:37
KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.660 15.628 10.058 176.346
Yeni Bakiye
150.660 15.628 10.058 176.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.854 15.854
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.578 6.578
Kar Dağıtımı
10.058 -10.058
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.058 -10.058
Dönem Sonu Bakiyeler
150660 25.686 6.578 15.854 198.778
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150660 25.686 6.578 15.854 198.778
Yeni Bakiye
150660 25.686 6.578 15.854 198.778
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.334 19.334
Kar Dağıtımı
15.854 -15.854
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.854 -15.854
Dönem Sonu Bakiyeler
150660 41.540 6.578 19.334 218.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(IV-1) 159.471 176.556
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
159.471 176.556
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
(IV-1) 149.992 166.495
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
(IV-1) 9.479 10.061
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(IV-2) -95.324 -114.817
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-87.344 -103.977
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-966 -1.044
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.014 -9.796
BRÜT KAR (ZARAR)
64.147 61.739
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-3) -36.949 -32.429
Personel Giderleri
-19.223 -16.348
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-43 -189
Genel İşletme Giderleri
-11.473 -10.838
Diğer
-6.210 -5.054
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
27.198 29.310
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 5.371 8.747
Bankalardan Alınan Faizler
1.149 1.233
Kambiyo İşlemleri Karı
(IV-4) 3.190 6.239
Diğer
1.032 1.275
KARŞILIK GİDERLERİ
(IV-5) -4.572 -11.069
Beklenen Zarar Karşılıkları
-4.572 -11.069
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.372 -6.532
Kambiyo İşlemleri Zararı
(IV-7) -2.367 -6.191
Diğer
-5 -341
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
25.625 20.456
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.625 20.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-6.291 -4.602
Cari Vergi Karşılığı
-6.450 -1.372
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-802 -4.655
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
961 1.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.334 15.854
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
19.334 15.854
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.334 15.854
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
28.010 13.214
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
144.952 166.495
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-84.185 -105.021
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.471 10.061
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.019 5.150
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.526 -27.186
Ödenen Vergiler
-6.498 -4.387
Diğer
-13.223 -31.898
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-28.494 -6.998
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-536.402 312.064
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.085 9.783
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-608 4.157
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
508.547 -315.666
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.116 -17.336
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-484 6.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
I-12,13 -4.153 -4.619
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.153 -4.619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
823 47
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.814 1.644
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.046 7.402
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.232 9.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.334 15.854
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.334 15.854


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(I-1) 3.299 1.841 5.140 4.737 4.142 8.879
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.194.306 32.783 1.227.089 664.402 27.876 692.278
Finansman Kredileri
(I-5) 1.198.303 32.783 1.231.086 657.717 27.876 685.593
Tüketici Kredileri
933.455 933.455 505.058 505.058
Taksitli Ticari Krediler
264.848 32.783 297.631 152.659 27.876 180.535
Takipteki Alacaklar
(I-5,6) 16.803 16.803 22.913 22.913
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(I-5,6) -20.800 -20.800 -16.228 -16.228
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 7.213 7.213 7.805 7.805
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 3.793 3.793 3.619 3.619
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-14) 5.243 5.243 5.084 5.084
DİĞER AKTİFLER
(I-16) 17.707 411 18.118 11.005 30 11.035
ARA TOPLAM
1.231.561 35.035 1.266.596 696.652 32.048 728.700
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.231.561 35.035 1.266.596 696.652 32.048 728.700
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
(II-2) 973.300 36.309 1.009.609 455.271 40.016 495.287
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(I-13) 3.549 3.549 3.973 184 4.157
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-7) 4.961 4.961 4.178 4.178
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.271 4.271 3.869 3.869
Diğer Karşılıklar
690 690 309 309
CARİ VERGİ BORCU
(I-14) 6.450 6.450 1.372 1.372
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 23.659 256 23.915 23.933 995 24.928
ARA TOPLAM
1.011.919 36.565 1.048.484 488.727 41.195 529.922
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(II-11) 218.112 218.112 198.778 198.778
Ödenmiş Sermaye
150.660 150.660 150.660 150.660
Kar Yedekleri
41.540 41.540 25.686 25.686
Yasal Yedekler
2.684 2.684 1.891 1.891
Olağanüstü Yedekler
38.856 38.856 23.795 23.795
Kar veya Zarar
25.912 25.912 22.432 22.432
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.578 6.578 6.578 6.578
Dönem Net Kâr veya Zararı
19.334 19.334 15.854 15.854
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.230.031 36.565 1.266.596 687.505 41.195 728.700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
(III-1) 3.065.917 3.065.917 2.031.196 2.031.196
VERİLEN TEMİNATLAR
(III-2) 15 15 21 21
TAAHHÜTLER
(III-3) 93.260 93.260 82.806 82.806
Cayılabilir Taahhütler
93.260 93.260 82.806 82.806
Diğer Cayılabilir Taahhütler
93.260 93.260 82.806 82.806
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.159.192 3.159.192 2.114.023 2.114.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913163


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.365 Değişim: 0,00% Hacim : 15.512 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,1091 Değişim: 0,02%
Düşük 8,0986 21.04.2021 Yüksek 8,1254
Açılış: 8,1072
9,7839 Değişim: 0,15%
Düşük 9,7531 21.04.2021 Yüksek 9,7941
Açılış: 9,7689
464,79 Değişim: 0,21%
Düşük 463,07 21.04.2021 Yüksek 465,00
Açılış: 463,82
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.