KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

25.08.2020 - 18:11
KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.660 15.628 10.058 176.346
Yeni Bakiye
150.660 15.628 10.058 176.346
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.578 8.259 14.837
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
503 -503
Diğer
9.555 -9.555
Dönem Sonu Bakiyeler
150.660 25.686 6.578 8.259 191.183
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.660 25.686 6.578 15.854 198.778
Yeni Bakiye
150.660 25.686 6.578 15.854 198.778
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.256 9.256
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
793 -793
Diğer
15.061 -15.061
Dönem Sonu Bakiyeler
41.540 6.578 9.256 208.034


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
IV-1 69.884 93.294 34.795 45.252
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
IV-1 69.884 93.294 34.795 45.252
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
65.477 88.827 32.604 43.006
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.407 4.467 2.191 2.246
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
IV-2 -41.208 -66.652 -20.335 -30.351
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-36.959 -61.015 -18.340 -27.654
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-513 -564 -248 -279
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.736 -5.073 -1.747 -2.418
BRÜT KAR (ZARAR)
28.676 26.642 14.460 14.901
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-3 -17.921 -14.826 -8.049 -7.304
Personel Giderleri
-9.746 -7.633 -4.709 -3.759
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-135 14 -39
Genel İşletme Giderleri
-5.165 -4.450 -1.847 -2.165
Diğer
-3.010 -2.608 -1.507 -1.341
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.755 11.816 6.411 7.597
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-4 3.900 3.323 1.948 3.659
Bankalardan Alınan Faizler
240 1.116 168 919
Kambiyo İşlemleri Karı
IV-4 2.802 953 1.409 2.173
Diğer
858 1.254 371 567
KARŞILIK GİDERLERİ
IV-5 -374 -3.613 6 -941
Beklenen Zarar Karşılıkları
-374 -3.613 6 -941
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.422 -944 -1.228 -2.211
Kambiyo İşlemleri Zararı
IV-7 -2.418 -944 -1.230 -2.211
Diğer
-4 2
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.859 10.582 7.137 8.104
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.859 10.582 7.137 8.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.603 -2.323 -1.452 -1.786
Cari Vergi Karşılığı
I-14 -2.554 0 -1.903 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
I-14 -802 -2.466 -178 -1.929
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
I-14 753 143 629 143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.256 8.259 5.685 6.318
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.256 8.259 5.685 6.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.256 8.259 5.685 6.318
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
10.151 5.146
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
65.477 88.827
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-37.472 -61.579
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.407 4.467
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.911 -12.083
Ödenen Vergiler
-963 -591
Diğer
-6.387 -13.895
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.501 8.226
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-98.199 232.742
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
280 -3.137
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-129 5.991
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
106.423 -214.079
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.874 -13.291
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.652 13.372
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
I-12,13 -1.094 -2.667
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.094 -2.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
48 9
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.606 10.715
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1 8.879 7.402
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1 23.485 18.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.256 8.259 5.685 6.318
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.256 8.259 5.685 6.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
I-1 20.102 3.024 23.126 4.737 4.142 8.879
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
759.287 31.010 790.297 664.402 27.876 692.278
Finansman Kredileri
I-5 755.526 31.010 786.536 657.717 27.876 685.593
Tüketici Kredileri
610.992 0 610.992 505.058 0 505.058
Taksitli Ticari Krediler
144.534 31.010 175.544 152.659 27.876 180.535
Takipteki Alacaklar
I-5, I-6 20.169 0 20.169 22.913 0 22.913
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
I-5, I-6 -16.408 0 -16.408 -16.228 0 -16.228
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 6.972 0 6.972 7.805 0 7.805
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 3.442 0 3.442 3.619 0 3.619
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-14 5.035 0 5.035 5.084 0 5.084
DİĞER AKTİFLER
I-16 14.417 372 14.789 11.005 30 11.035
ARA TOPLAM
809.255 34.406 843.661 696.652 32.048 728.700
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
809.255 34.406 843.661 696.652 32.048 728.700
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
II-2 563.562 38.148 601.710 455.271 40.016 495.287
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
II-3 3.997 31 4.028 3.973 184 4.157
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
II-7 4.432 0 4.432 4.178 0 4.178
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.808 0 2.808 3.869 0 3.869
Diğer Karşılıklar
1.624 0 1.624 309 0 309
CARİ VERGİ BORCU
I-14 2.554 0 2.554 1.372 0 1.372
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-15 22.331 572 22.903 23.933 995 24.928
ARA TOPLAM
596.876 38.751 635.627 488.727 41.195 529.922
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
II-11 208.034 0 208.034 198.778 0 198.778
Ödenmiş Sermaye
150.660 0 150.660 150.660 0 150.660
Kar Yedekleri
41.540 0 41.540 25.686 0 25.686
Yasal Yedekler
2.684 0 2.684 1.891 0 1.891
Olağanüstü Yedekler
38.856 0 38.856 23.795 0 23.795
Kar veya Zarar
15.834 0 15.834 22.432 0 22.432
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.578 0 6.578 6.578 0 6.578
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.256 0 9.256 15.854 0 15.854
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
804.910 38.751 843.661 687.505 41.195 728.700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
III-1 1.664.556 0 1.664.556 2.031.196 0 2.031.196
VERİLEN TEMİNATLAR
III-2 15 0 15 21 0 21
TAAHHÜTLER
III-3 87.882 0 87.882 82.806 0 82.806
Cayılabilir Taahhütler
87.882 0 87.882 82.806 0 82.806
Diğer Cayılabilir Taahhütler
87.882 0 87.882 82.806 0 82.806
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.752.453 0 1.752.453 2.114.023 0 2.114.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871156


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4756 Değişim: -0,23%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2592 Değişim: -0,28%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
797,88 Değişim: -0,33%
Düşük 796,07 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.