KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

20.02.2019 - 18:11
KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
18.493
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
178.280
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-128.871
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.928
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-25.365
Ödenen Vergiler
-487
Diğer
-14.992
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
22.394
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
57.805
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
8.199
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-50.667
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.057
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
40.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
(I-13,14) -3.085
Diğer
6.598
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-54.099
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-54.099
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
55
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-9.644
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.046
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.402


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(IV-1) 188.208
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
188.208
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
(IV-1) 178.280
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
(IV-1) 9.928
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(IV-2) -145.131
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-128.871
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.352
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-9.908
BRÜT KAR (ZARAR)
43.077
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-3) -28.661
Personel Giderleri
-15.181
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-135
Genel İşletme Giderleri
-10.184
Diğer
-3.161
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
14.416
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
47.036
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-4) 5.093
Kambiyo İşlemleri Karı
(IV-7) 39.183
Diğer
2.760
KARŞILIKLAR
-9.486
Özel Karşılıklar
(IV-5) -7.562
Genel Karşılıklar
(IV-6),(IV-3) -1.829
Diğer
-95
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.146
Kambiyo İşlemleri Zararı
(IV-7) -39.128
Diğer
-18
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.820
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.762
Cari Vergi Karşılığı
(I-14) -7.886
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
(I-14) -1.382
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
(I-14) 6.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10.058
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.058
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
10.058
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.058
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-1) 6.429 3.393 9.822
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.429 3.393 9.822
KREDİLER (Net)
1.012.235 1.012.235
Finansman Kredileri
(I-1) 992.122 992.122
Tüketici Kredileri
730.720 730.720
Taksitli Ticari Krediler
261.402 261.402
Takipteki Alacaklar (Net)
(I-6), (I-1) 20.113 20.113
Takipteki Finansman Kredileri
28.448 28.448
Özel Karşılıklar (-)
-8.335 -8.335
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 1.624 1.624
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 4.626 4.626
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-14) 7.763 7.763
DİĞER AKTİFLER
(I-16) 18.399 18.399
ARA TOPLAM
1.051.076 3.393 1.054.469
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
AKTİF TOPLAMI
1.051.076 3.393 1.054.469
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
(II-2) 751.339 59.614 810.953
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
(II-7) 12.532 12.532
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.095 3.095
Genel Karşılıklar
8.535 8.535
Diğer Karşılıklar
902 902
CARİ VERGİ BORCU
(I-14) 8.405 8.405
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 46.102 131 46.233
ARA TOPLAM
818.378 59.745 878.123
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
(II-11) 176.346 176.346
Ödenmiş Sermaye
150.660 150.660
Kar Yedekleri
15.628 15.628
Yasal Yedekler
1.388 1.388
Olağanüstü Yedekler
14.240 14.240
Kar veya Zarar
10.058 10.058
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.058 10.058
PASİF TOPLAMI
994.724 59.745 1.054.469


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150660 3.554 12.074 166.288
Yeni Bakiye
150660 3.554 12.074 166.288
Dönem Net Karı (Zararı)
10.058 10.058
Kar Dağıtımı
12.074 -12.074
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
12.074 -12.074
Dönem Sonu Bakiyeler
150660 15.628 10.058 176.346


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
(III-1) 3.069.694 3.069.694
VERİLEN TEMİNATLAR
(III-2) 258 258
TAAHHÜTLER
(III-3) 57.503 57.503
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
57.503 57.503
Diğer Cayılabilir Taahhütler
57.503 57.503
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.127.455 3.127.455http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741119


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.389 Değişim: -2,13% Hacim : 10.861 Mio.TL Son veri saati : 17:47
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6736 Değişim: 0,31%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1767 Değişim: 0,36%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
491,81 Değişim: 0,77%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 492,52
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.