KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:13
KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.502 7.237 2.886 3.765
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.502 7.237 2.886 3.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.660 450 450 3.451 -3.587 6.691 154.214
Yeni Bakiye
150.660 450 450 3.104 -3.587 6.691 154.214
Dönem Net Karı (Zararı)
7.237 7.237 7.237
Kar Dağıtımı
3.104 3.104 -3.104 3.587 -6.691 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
334 334 334
Diğer
2.770 2.770 -3.104 3.587 -6.691 -334
Dönem Sonu Bakiyeler
150.660 3.554 3.554 7.237 7.237 161.451
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.660 3.554 784 2.770 12.074 12.074 166.288
Yeni Bakiye
150.660 3.554 784 2.770 12.074 12.074 166.288
Dönem Net Karı (Zararı)
6.502 6.502 6.502
Kar Dağıtımı
12.074 604 11.470 -12.074 12.074 -12.074 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
12.074 604 -604
Diğer
11.470 11.470 -11.470 12.074 -12.074
Dönem Sonu Bakiyeler
150.660 15.628 1.388 14.240 6.502 12.074 6.502 172.790


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
9.542 12.591
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
86.252 69.374
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-59.624 -43.946
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.684 4.032
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.043 -10.683
Ödenen Vergiler
-319 -197
Diğer
-8.408 -5.989
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-17.667 -17.563
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-27.129 26.762
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.759 -9.270
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.138 -45.498
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-435 10.443
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-8.125 -4.972
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.714 -831
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.707 -831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
53.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.726 -47.687
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.726 5.313
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
381 -53
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
I-3 -13.177 -543
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.046 6.853
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-3 3.869 6.310


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(IV-1) 90.936 73.406 46.615 36.678
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
(IV-1) 90.936 73.406 46.615 36.678
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
86.252 69.374 44.194 34.791
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.684 4.032 2.421 1.887
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(IV-2) -68.381 -53.403 -34.923 -26.681
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-59.624 -43.946 -30.578 -21.932
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.706 -4.199 -1.858 -2.178
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.051 -5.258 -2.487 -2.571
BRÜT KAR (ZARAR)
22.555 20.003 11.692 9.997
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-3) -15.131 -12.033 -8.280 -6.383
Personel Giderleri
-7.919 -6.559 -3.983 -3.244
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-74 -97 -29 -57
Genel İşletme Giderleri
-5.124 -4.124 -3.160 -2.404
Diğer
-2.014 -1.253 -1.108 -678
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
7.424 7.970 3.412 3.614
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18.036 13.413 6.955 -4.496
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-4) 756 184 422 113
Kambiyo İşlemleri Karı
16.357 11.983 6.140 -5.515
Diğer
923 1.246 393 906
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
(IV-5) -1.440 -565 -839 -168
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -15.995 -12.036 -5.921 5.422
Kambiyo İşlemleri Zararı
-15.976 -12.036 -5.921 5.422
Diğer
-19
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.025 8.782 3.607 4.372
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.025 8.782 3.607 4.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -1.523 -1.545 -721 -607
Cari Vergi Karşılığı
-2.251 -1.670 -1.282 -971
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
728 125 561 364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.502 7.237 2.886 3.765
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.502 7.237 2.886 3.765
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
6.502 7.237 2.886 3.765
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(I-1) 5.163 6.385 11.548 7.125 3.772 10.897
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-2) 0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(I-3) 3.092 871 3.963 16.379 718 17.097
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(I-4) 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-5) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
(I-6) 1.087.841 0 1.087.841 1.063.199 0 1.063.199
Tüketici Kredileri
743.526 0 743.526 721.654 0 721.654
Taksitli Ticari Krediler
344.315 0 344.315 341.545 0 341.545
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
1.824 2 1.826 700 1 701
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
(I-6) 8.095 0 8.095 6.430 0 6.430
Takipteki Finansman Kredileri
17.663 0 17.663 15.176 0 15.176
Özel Karşılıklar (-)
-9.568 0 -9.568 -8.746 0 -8.746
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(I-7) 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(I-10) 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0
AKTİF TOPLAMI
1.129.223 7.258 1.136.481 1.119.026 4.491 1.123.517
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(II-2) 794.478 75.280 869.758 788.944 72.676 861.620
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(II-3) 0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 54.079 0 54.079 54.099 0 54.099
Tahviller
54.079 0 54.079 54.099 0 54.099
DİĞER BORÇLAR
(II-5) 2.381 167 2.548 3.208 0 3.208
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(II-6) 2.663 76 2.739 2.296 218 2.514
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-7) 0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-8) 3.170 0 3.170 2.810 0 2.810
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
(II-9) 11.206 0 11.206 12.109 0 12.109
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.429 0 2.429 2.654 0 2.654
Diğer Karşılıklar
8.777 0 8.777 9.455 0 9.455
ERTELENMİŞ GELİRLER
(II-6) 17.421 0 17.421 16.236 0 16.236
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
2.770 0 2.770 4.633 0 4.633
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-10) 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(II-12) 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
888.168 75.523 963.691 884.335 72.894 957.229
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(II-13) 172.790 0 172.790 166.288 0 166.288
Ödenmiş Sermaye
150.660 0 150.660 150.660 0 150.660
Kar Yedekleri
15.628 0 15.628 3.554 0 3.554
Yasal Yedekler
1.388 0 1.388 784 0 784
Olağanüstü Yedekler
14.240 0 14.240 2.770 0 2.770
Kar veya Zarar
6.502 0 6.502 12.074 0 12.074
Net Dönem Karı veya Zararı
6.502 0 6.502 12.074 0 12.074
PASİF TOPLAMI
1.060.958 75.523 1.136.481 1.050.623 72.894 1.123.517


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
(III-1) 3.077.027 0 3.077.027 2.937.215 50 2.937.265
VERİLEN TEMİNATLAR
(III-2) 8 0 8 8 0 8
TAAHHÜTLER
(III-3) 54.062 0 54.062 46.725 0 46.725
Cayılabilir Taahhütler
54.062 0 54.062 46.725 0 46.725
Diğer Cayılabilir Taahhütler
54.062 0 54.062 46.725 0 46.725
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-4) 0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
(III-5) 0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.131.097 0 3.131.097 2.983.948 50 2.983.998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701196


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.399 Değişim: 1,01% Hacim : 23.480 Mio.TL Son veri saati : 16:20
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.403
Açılış: 2.387
16,3380 Değişim: 1,63%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3591
Açılış: 16,0758
17,4319 Değişim: 0,78%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4668
Açılış: 17,2966
973,31 Değişim: 0,73%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.