KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 20:12
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444
Transferler
53.749.206 -53.749.206 389.574.941 -389.574.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.487 3.050 106.700.212 106.420.775 106.420.775
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -23.798.080 4.050.104 -20.747 33.145.304 1.434.097.054 106.700.212 1.619.537.219 1.619.537.219
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669
Transferler
9.551.389 270.401.914 -279.953.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.089.132 -8.201 1.260.080 161.472.895 163.813.906 163.813.906
Kar Payları
11 2.231.620 -2.231.620 2.231.620 -50.232.000 -48.000.380 -48.000.380
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
11.c -2.305.620 2.305.620
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 8.671.985 -25.420 1.260.080 48.297.464 1.660.631.817 161.472.895 1.925.908.195 1.925.908.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.386.716 -23.427.651
Dönem Karı (Zararı)
161.472.895 106.700.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-59.850.702 -16.675.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.872 9.463
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.701 37.538
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -14.202.619 -7.667.006
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-45.755.206 -9.041.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
198.058 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13,14 -138.508 -13.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.297.449 22.976.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 12.838.782 26.098.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.600 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.593.816 1.416
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.820.382 -2.026.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.756.299 -1.097.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
111.919.642 113.001.521
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -651.356.858 -677.582.449
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 692.846.858 541.241.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.926 -88.588
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.866.474 3.842.792
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-49.474.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.067
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.336.557 -3.176.882
Alınan Temettüler
1.738.807 99
Alınan Faiz
5.205.476 7.025.642
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.102.045 -2.023.553
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.101.665 -2.023.553
Ödenen Temettüler
-48.000.380 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.418.197 -21.608.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.418.197 -21.608.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.710.342 121.601.288
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 67.128.539 99.992.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 67.128.539 9.710.342
Finansal Yatırımlar
4 61.108.280 630.367.091
Ticari Alacaklar
12.481.795 25.345.660
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 12.243.531 25.006.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 238.264 339.446
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
1.107.418 715.356
Diğer Dönen Varlıklar
266.301 248.373
ARA TOPLAM
145.364.068 669.658.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.364.068 669.658.557
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 694.802.413 122.232.426
Diğer Alacaklar
75.584 63.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.584 63.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 61.495.558 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.038.556.557 1.035.220.000
Maddi Duran Varlıklar
29.642 32.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.480 37.556
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.480 37.556
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.794.989.234 1.157.586.404
TOPLAM VARLIKLAR
1.940.353.302 1.827.244.961
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.179.730 2.276.511
Ticari Borçlar
1.747.402 6.341.218
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 25.400 4.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.722.002 6.336.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
76.275 72.635
Diğer Borçlar
6.032.300 2.464.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.032.300 2.464.533
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
203.526 59.228
ARA TOPLAM
10.239.233 11.214.125
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.239.233 11.214.125
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.999.751 4.004.635
Diğer Borçlar
1.863.663 1.611.048
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.863.663 1.611.048
Uzun Vadeli Karşılıklar
342.460 320.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 342.460 320.484
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.205.874 5.936.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.445.107 17.150.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.925.908.195 1.810.094.669
Ödenmiş Sermaye
1,11 64.400.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -19.763.998 -21.995.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.646.565 9.871.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 8.671.985 9.888.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.420 -17.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.420 -17.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.260.080 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.260.080 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 48.297.464 40.977.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 1.660.631.817 1.385.692.663
Net Dönem Karı veya Zararı
15 161.472.895 330.185.303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.925.908.195 1.810.094.669
TOPLAM KAYNAKLAR
1.940.353.302 1.827.244.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 15.517.772 9.527.336 8.046.681 3.406.931
Satışların Maliyeti
12 -753.197 -954.364 -377.177 -474.420
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.764.575 8.572.972 7.669.504 2.932.511
BRÜT KAR (ZARAR)
14.764.575 8.572.972 7.669.504 2.932.511
Genel Yönetim Giderleri
-2.102.974 -2.094.138 -1.039.405 -811.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 156.303.192 108.027.194 47.821.970 42.964.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -6.644.991 -6.710.669 2.085.836 -4.845.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
162.319.802 107.795.359 56.537.905 40.239.247
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
163.591 99 163.589 98
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -198.058 0 -198.058 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
162.285.335 107.795.458 56.503.436 40.239.345
Finansman Giderleri
-812.440 -1.095.246 -88.841 -127.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
161.472.895 106.700.212 56.414.595 40.111.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 161.472.895 106.700.212 56.414.595 40.111.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
161.472.895 106.700.212 56.414.595 40.111.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
161.472.895 106.700.212 56.414.595 40.111.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 2,62390000 1,73390000 0,91670000 0,65180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.080.931 -279.437 -1.841.110 2.986.375
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,11 1.089.132 -282.487 -1.831.065 2.988.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.201 3.050 -10.045 -2.513
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.260.080 0 1.260.080 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.260.080 0 1.260.080 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.341.011 -279.437 -581.030 2.986.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
163.813.906 106.420.775 55.833.565 43.097.882
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
163.813.906 106.420.775 55.833.565 43.097.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955660


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.