KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:39
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444
Transferler
53.749.206 -53.749.206 389.574.941 -389.574.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.271.375 5.563 66.588.705 63.322.893 63.322.893
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -23.798.080 1.061.216 -18.234 33.145.304 1.434.097.054 66.588.705 1.576.439.337 1.576.439.337
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 9.888.473 -17.219 40.977.695 1.385.692.663 330.185.303 1.810.094.669 1.810.094.669
Transferler
9.551.389 270.401.914 -279.953.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.920.197 1.844 105.058.300 107.980.341 107.980.341
Kar Payları
10 -50.232.000 -50.232.000 -50.232.000
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -21.995.618 12.808.670 -15.375 50.529.084 1.656.094.577 105.058.300 1.867.843.010 1.867.843.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.972.647 42.485.755
Dönem Karı (Zararı)
105.058.300 66.588.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.520.508 -48.196.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.441 4.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.729 28.219
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.931.982 -3.632.889
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.617.313 -44.624.500
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12,13 7.617 28.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.886.019 25.288.264
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 13.902.013 27.286.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.600 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 91.420 32.286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.656.960 -527.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.247.226 -1.502.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
151.423.811 43.680.860
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -645.275.096 -1.106.517
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 692.846.858 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.926 -88.588
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.512.962 640.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.316
Alınan Temettüler
2 1
Alınan Faiz
3.512.960 642.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.422.505 -2.151.390
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.190.505 -2.151.390
Ödenen Temettüler
-50.232.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.063.104 40.974.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.063.104 40.974.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.710.342 121.601.288
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 159.773.446 162.575.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 159.773.446 9.710.342
Finansal Yatırımlar
4 41.672.861 630.367.091
Ticari Alacaklar
11.436.028 25.345.660
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 11.176.290 25.006.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 259.738 339.446
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
1.633.056 715.356
Diğer Dönen Varlıklar
259.633 248.373
ARA TOPLAM
218.046.759 669.658.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
218.046.759 669.658.557
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 681.311.426 122.232.426
Diğer Alacaklar
75.584 63.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.584 63.984
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.035.220.000 1.035.220.000
Maddi Duran Varlıklar
31.039 32.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.514 37.556
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.514 37.556
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.716.671.563 1.157.586.404
TOPLAM VARLIKLAR
1.934.718.322 1.827.244.961
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.133.397 2.276.511
Ticari Borçlar
6.432.638 6.341.218
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,15 48.398 4.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.384.240 6.336.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
76.049 72.635
Diğer Borçlar
3.924.888 2.464.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.924.888 2.464.533
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 59.228
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.232.000 0
ARA TOPLAM
62.798.972 11.214.125
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.798.972 11.214.125
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.957.244 4.004.635
Diğer Borçlar
1.807.653 1.611.048
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.807.653 1.611.048
Uzun Vadeli Karşılıklar
311.443 320.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 311.443 320.484
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.076.340 5.936.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.875.312 17.150.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.867.843.010 1.810.094.669
Ödenmiş Sermaye
1,10 64.400.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -21.995.618 -21.995.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.793.295 9.871.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 12.808.670 9.888.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.375 -17.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.375 -17.219
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 50.529.084 40.977.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 1.656.094.577 1.385.692.663
Net Dönem Karı veya Zararı
14 105.058.300 330.185.303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.867.843.010 1.810.094.669
TOPLAM KAYNAKLAR
1.934.718.322 1.827.244.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 7.471.091 6.120.405
Satışların Maliyeti
11 -376.020 -479.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.095.071 5.640.461
BRÜT KAR (ZARAR)
7.095.071 5.640.461
Genel Yönetim Giderleri
-1.063.569 -1.282.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 108.481.222 65.063.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.730.827 -1.865.138
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.781.897 67.556.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2 1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
105.781.899 67.556.113
Finansman Giderleri
-723.599 -967.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
105.058.300 66.588.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14 105.058.300 66.588.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.058.300 66.588.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
105.058.300 66.588.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 1,70720000 1,08210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.922.041 -3.265.812
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,10 2.920.197 -3.271.375
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.844 5.563
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.922.041 -3.265.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.980.341 63.322.893
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
107.980.341 63.322.893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932607


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.