KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:23
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 3.154.235 -11.442 5.214.716 693.449.927 152.357.089 919.527.897 919.527.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-563.626 -563.626 -563.626
Transferler
1.480.460 135.539.485 -137.019.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.834.683 -14.102 287.116.600 284.267.815 284.267.815
Kar Payları
-15.337.144 -15.337.144 -15.337.144
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 319.552 -25.544 6.695.176 828.425.786 287.116.600 1.187.894.942 1.187.894.942
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Diğer Düzeltmeler
2.7 24.999.945 -24.999.945
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Transferler
2.652.048 239.894.407 -242.546.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.631.749 17.883 85.703.567 90.353.199 90.353.199
Kar Payları
10 1.201.865 -1.201.865 1.201.865 -27.053.017 -25.851.152 -25.851.152
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 2.975.483 -1.455 33.145.304 1.044.522.113 85.703.567 1.207.910.304 1.207.910.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.310.617 54.927.638
Dönem Karı (Zararı)
85.703.567 287.116.600
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-39.021.885 -208.253.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.840 16.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
56.960 73.408
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.618.556 -11.199.629
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.916.924 -173.252.541
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,12 0 -23.221.568
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12,13 -558.205 -669.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.774.309 -7.924.161
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.799.016 -7.655.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.350 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -282.219 39.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.013.431 4.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-673.293 -312.085
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.907.373 70.938.724
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -16.011.086
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 1.403.244 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.306.092 -4.422.844
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -10.096.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.723 -7.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -12.526.431 -2.908.432
Alınan Temettüler
592.068 164.265
Alınan Faiz
8.642.994 8.425.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.107.097 -15.337.144
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 6.744.055 0
Ödenen Temettüler
-25.851.152 -15.337.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.897.428 35.167.650
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.897.428 35.167.650
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 79.114.990 74.465.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 100.012.418 109.633.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 100.012.418 79.114.990
Finansal Yatırımlar
4 462.616.962 434.127.719
Ticari Alacaklar
30.972.472 28.207.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 30.827.692 28.062.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 144.780 144.757
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
585.307 3.459
Diğer Dönen Varlıklar
533.729 693.797
ARA TOPLAM
597.992.623 545.419.019
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
597.992.623 545.419.019
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 14.334.406 9.702.658
Diğer Alacaklar
30.434 24.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.434 24.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 609.596.431 597.070.000
Maddi Duran Varlıklar
26.726 29.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.679 44.799
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.679 44.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
624.035.676 606.871.264
TOPLAM VARLIKLAR
1.222.028.299 1.152.290.283
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.745.038 0
Ticari Borçlar
2.708.317 2.990.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,15 24.207 40.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.684.110 2.950.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
75.980 408.641
Diğer Borçlar
2.942.957 3.914.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.942.957 3.914.050
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
124.212 43.064
ARA TOPLAM
8.596.504 7.356.291
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.596.504 7.356.291
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.999.017 0
Diğer Borçlar
1.206.331 1.248.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.206.331 1.248.669
Uzun Vadeli Karşılıklar
316.143 277.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 316.143 277.066
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.521.491 1.525.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.117.995 8.882.026
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.207.910.304 1.143.408.257
Ödenmiş Sermaye
1,10 10.650.794 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
10 54.712.578 54.712.578
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -23.798.080 -24.999.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.974.028 -1.675.604
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 2.975.483 -1.656.266
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.455 -19.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.455 -19.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 33.145.304 6.695.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 1.044.522.113 828.425.786
Net Dönem Karı veya Zararı
14 85.703.567 269.599.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.207.910.304 1.143.408.257
TOPLAM KAYNAKLAR
1.222.028.299 1.152.290.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 32.707.504 30.356.489 21.911.518 21.657.530
Satışların Maliyeti
11 -1.271.622 -2.229.088 -426.444 -407.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.435.882 28.127.401 21.485.074 21.249.768
BRÜT KAR (ZARAR)
31.435.882 28.127.401 21.485.074 21.249.768
Genel Yönetim Giderleri
-2.925.957 -2.798.048 -943.213 -953.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 72.241.345 277.433.361 2.283.060 163.619.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.950.271 -15.810.379 -6.284.637 -12.615.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.800.999 286.952.335 16.540.284 171.300.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
592.068 164.265 390.050 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.393.067 287.116.600 16.930.334 171.300.217
Finansman Giderleri
-689.500 0 -355.926 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.703.567 287.116.600 16.574.408 171.300.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14 85.703.567 287.116.600 16.574.408 171.300.217
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.703.567 287.116.600 16.574.408 171.300.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
85.703.567 287.116.600 16.574.408 171.300.217
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 8,42080000 26,95730000 1,62850000 16,08330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.649.632 -2.848.785 1.816.374 -1.215.989
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,10 4.631.749 -2.834.683 1.806.188 -1.198.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.883 -14.102 10.186 -17.423
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.649.632 -2.848.785 1.816.374 -1.215.989
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.353.199 284.267.815 18.390.782 170.084.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
90.353.199 284.267.815 18.390.782 170.084.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794623


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.