KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:14
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -17.903 1.372.145 4.202.891 569.400.307 135.712.239 776.033.051 776.033.051
Transferler
1.011.825 124.049.620 -125.061.445 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.891 839.346 9.838.727 10.684.964 10.684.964
Kar Payları
-10.650.794 -10.650.794 -10.650.794
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -11.012 2.211.491 5.214.716 693.449.927 9.838.727 776.067.221 776.067.221
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -11.442 3.154.235 5.214.716 693.449.927 152.357.089 919.527.897 919.527.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,6 -563.626 -563.626 -563.626
Transferler
1.480.460 135.539.485 -137.019.945 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.321 -1.636.117 115.816.383 114.183.587 114.183.587
Kar Payları
-15.337.144 -15.337.144 -15.337.144
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -8.121 1.518.118 6.695.176 828.425.786 115.816.383 1.017.810.714 1.017.810.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.388.076 1.441.522
Dönem Karı (Zararı)
115.816.383 9.838.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-90.237.691 -4.794.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.965 15.140
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.978 43.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.914.940 -3.339.255
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-60.948.480 -1.355.583
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,11 -23.221.568 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11,12 -232.646 -158.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.322.675 12.256.392
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 19.450.714 11.118.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 159
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.260.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.079.294 -1.745.027
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.469.500 1.480.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-579.245 -857.024
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.901.367 17.300.695
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -7.513.291 -15.859.173
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.233.447 392.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.520
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.908.432 -812.684
Alınan Temettüler
164.265 188.611
Alınan Faiz
3.977.614 1.023.687
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.337.144 -10.650.794
Ödenen Temettüler
-15.337.144 -10.650.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.284.379 -8.817.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.284.379 -8.817.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 74.465.493 68.682.082
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 93.749.872 59.864.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 93.749.872 74.465.493
Finansal Yatırımlar
4 237.917.436 304.929.466
Ticari Alacaklar
2.612.370 22.122.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,14 2.420.146 21.971.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 192.224 150.302
Stoklar
6 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
993.223 186.480
Diğer Dönen Varlıklar
269.099 345.086
ARA TOPLAM
338.813.735 405.320.291
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
338.813.735 405.320.291
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 139.755.741 4.417.029
Diğer Alacaklar
24.084 24.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.084 24.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 543.245.000 517.115.000
Maddi Duran Varlıklar
31.899 34.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.265 53.406
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.265 53.406
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
683.101.989 521.644.242
TOPLAM VARLIKLAR
1.021.915.724 926.964.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
60.058 2.139.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,14 34.138 21.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 25.920 2.117.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
88.324 79.860
Diğer Borçlar
2.281.462 3.367.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.281.462 3.367.816
Ertelenmiş Gelirler
183.506 40.459
ARA TOPLAM
2.613.350 5.627.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.613.350 5.627.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.052.692 1.435.838
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.052.692 1.435.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
438.968 373.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 438.968 373.311
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.491.660 1.809.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.105.010 7.436.636
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.017.810.714 919.527.897
Ödenmiş Sermaye
1,9 10.650.794 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
9 54.712.578 54.712.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.121 -11.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.121 -11.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.121 -11.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.518.118 3.154.235
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.518.118 3.154.235
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4,9 1.518.118 3.154.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 6.695.176 5.214.716
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 828.425.786 693.449.927
Net Dönem Karı veya Zararı
13 115.816.383 152.357.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.017.810.714 919.527.897
TOPLAM KAYNAKLAR
1.021.915.724 926.964.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 8.698.959 10.328.340 4.809.790 6.752.533
Satışların Maliyeti
10 -2.260.000 -2.260.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.698.959 8.068.340 4.809.790 4.492.533
BRÜT KAR (ZARAR)
8.698.959 8.068.340 4.809.790 4.492.533
Genel Yönetim Giderleri
-3.666.282 -2.691.734 -2.363.592 -1.487.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 113.813.947 12.492.684 91.073.413 -4.932.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.194.506 -8.219.174 -2.279.537 -4.346.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.652.118 9.650.116 91.240.074 -6.274.002
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
164.265 188.611 164.265 188.609
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.816.383 9.838.727 91.404.339 -6.085.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.816.383 9.838.727 91.404.339 -6.085.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.816.383 9.838.727 91.404.339 -6.085.393
DÖNEM KARI (ZARARI)
13 115.816.383 9.838.727 91.404.339 -6.085.393
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.816.383 9.838.727 91.404.339 -6.085.393
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.321 6.891 7.886 6.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.321 6.891 7.886 6.773
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.636.117 839.346 -1.319.842 225.042
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.636.117 839.346 -1.319.842 225.042
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4,9 -1.636.117 839.346 -1.319.842 225.042
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.632.796 846.237 -1.311.956 231.815
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.183.587 10.684.964 90.092.383 -5.853.578
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
114.183.587 10.684.964 90.092.383 -5.853.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701617


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6522 Değişim: 0,46%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2292 Değişim: -0,38%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
787,42 Değişim: -0,91%
Düşük 784,41 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.