KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:29
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
1.011.825 124.049.620 -125.061.445 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
118 614.304 15.924.120 16.538.542 16.538.542
Kar Payları
-10.650.794 -10.650.794 -10.650.794
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -17.785 1.986.449 5.214.716 693.449.927 15.924.120 781.920.799 781.920.799
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -11.442 3.154.235 5.214.716 693.449.927 152.357.089 919.527.897 919.527.897
Transferler
1.480.460 135.539.485 -137.019.945 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.565 -316.275 24.412.044 24.091.204 24.091.204
Kar Payları
-15.337.144 -15.337.144 -15.337.144
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -16.007 2.837.960 6.695.176 828.989.412 24.412.044 928.281.957 928.281.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.090.096 8.441.809
Dönem Karı (Zararı)
24.412.044 15.924.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.078.996 -1.678.005
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.616 7.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.359 35.968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.160.499 -1.721.674
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11,12 34.528 23
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
30.242.886 21.650.453
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 16.179.022 11.557.518
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 31.424 6.688
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.372 229.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.071.812 9.856.799
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.575.934 35.896.568
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -20.485.838 -27.454.759
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
633.107 621.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.463
Alınan Faiz
633.107 625.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.337.144 -10.650.794
Ödenen Temettüler
-15.337.144 -10.650.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.386.059 -1.586.994
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.386.059 -1.586.994
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 74.465.493 68.682.082
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 91.851.552 67.095.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 91.851.552 74.465.493
Finansal Yatırımlar
4 326.942.696 304.929.466
Ticari Alacaklar
5.908.482 22.122.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,14 5.771.992 21.971.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 136.490 150.302
Stoklar
6 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
1.318.852 186.480
Diğer Dönen Varlıklar
461.985 345.086
ARA TOPLAM
429.755.302 405.320.291
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
429.755.302 405.320.291
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.100.753 4.417.029
Diğer Alacaklar
24.084 24.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.084 24.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 517.115.000 517.115.000
Maddi Duran Varlıklar
33.177 34.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.336 53.406
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.336 53.406
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
521.322.350 521.644.242
TOPLAM VARLIKLAR
951.077.652 926.964.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.170.776 2.139.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,14 28.424 21.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.142.352 2.117.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
104.258 79.860
Diğer Borçlar
3.279.072 3.367.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.279.072 3.367.816
Ertelenmiş Gelirler
0 40.459
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.337.144 0
ARA TOPLAM
20.891.250 5.627.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.891.250 5.627.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.485.210 1.435.838
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.485.210 1.435.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
419.235 373.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 419.235 373.311
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.904.445 1.809.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.795.695 7.436.636
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
928.281.957 919.527.897
Ödenmiş Sermaye
1,9 10.650.794 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
9 54.712.578 54.712.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.007 -11.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.007 -11.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.007 -11.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.837.960 3.154.235
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.837.960 3.154.235
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4,9 2.837.960 3.154.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 LEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.412.044 15.924.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 24.412.044 15.924.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.412.044 15.924.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.412.044 15.924.120
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 2,29200000 1,49510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.565 118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.565 118
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-316.275 614.304
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-316.275 614.304
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4,9 -316.275 614.304
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-320.840 614.422
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.091.204 16.538.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.091.204 16.538.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679538


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3254 Değişim: 0,14%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3363
Açılış: 8,3139
10,0072 Değişim: 0,12%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0279
Açılış: 9,9955
477,95 Değişim: 0,06%
Düşük 477,23 06.05.2021 Yüksek 478,91
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.