KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2023 - 18:29
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.136.358 -1.136.358 592.224.054 591.087.696 672.158 80.537.394 51.779.401 132.316.795 792.906.357 792.906.357
Transferler
51.779.401 -51.779.401 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.954.581 -1.954.581 162.621.046 160.666.465 204.440.829 204.440.829 365.107.294 365.107.294
Dönem Karı (Zararı)
204.440.829 204.440.829 204.440.829 204.440.829
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.954.581 -1.954.581 162.621.046 160.666.465
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -3.090.939 -3.090.939 754.845.100 751.754.161 672.158 51.779.401 204.440.829 336.757.624 1.158.013.651 1.158.013.651
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -10.252.412 -10.252.412 879.150.890 868.898.478 672.158 132.316.795 235.946.985 368.263.780 1.306.664.124 1.306.664.124
Transferler
235.946.985 -235.946.985 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.272.189 -1.272.189 605.465.110 604.192.921 112.926.291 112.926.291 717.119.212 717.119.212
Dönem Karı (Zararı)
112.926.291 112.926.291 112.926.291 112.926.291
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.272.189 -1.272.189 605.465.110 604.192.921
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -11.524.601 1.484.616.000 1.473.091.399 672.158 368.263.780 112.926.291 481.190.071 2.023.783.336 2.023.783.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
149.473.183 224.140.388
Dönem Karı (Zararı)
112.926.291 204.440.829
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
112.926.291 204.440.829
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
369.589.190 158.893.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.085.273 15.387.492
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-48.360.060 20.233.699
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.614.215 20.560.016
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -45.745.845 -326.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.603.588 33.355.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.432.128 5.786.004
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.171.460 27.568.998
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.496.104 3.374.488
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.753.396 -1.951.307
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.257.292 5.325.795
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
188.610.466 -26.042.271
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 3.818.767
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 3.818.767
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
200.146.027 108.766.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-169.997.785 -127.735.767
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
656.446.159 -142.813.598
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
78.359.827 13.624.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
578.086.332 -156.438.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.682.786 5.239.767
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.681.082 3.999.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.704 1.240.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-264.253.647 -3.361.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.479.847 3.420.323
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-403.327.153 -5.906.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-450.212.155 -9.515.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
46.885.002 3.609.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.223.129 -2.131.173
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
5 -81.176.138 25.105.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.072.768 -7.288.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 2.095.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-110.072.768 -9.384.092
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
312.517.696 235.598.347
Alınan Faiz
9.072.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.333.663 -873.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-160.783.164 -10.584.574
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-430.201 -847.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-430.201 -847.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.778.371 -15.525.272
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.090.900 -4.992.313
Ödenen Faiz
-3.687.471 -10.532.959
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
126.264.611 207.767.892
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
278.552.273 78.102.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
404.816.884 285.870.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
608.894.157 320.452.234
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.013.711.041 606.322.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.013.711.041 608.894.157
Ticari Alacaklar
777.034.953 1.135.553.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 91.457.796 128.454.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
685.577.157 1.007.098.888
Diğer Alacaklar
440.393 442.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
440.393 442.097
Stoklar
6 834.699.664 386.366.331
Peşin Ödenmiş Giderler
15.024.075 19.111.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 15.024.075 19.111.861
ARA TOPLAM
2.640.910.126 2.150.367.730
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.640.910.126 2.150.367.730
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9.244.670 7.989.011
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 33.050.380 25.036.261
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
469.575 284.072
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 136.541.518 115.425.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
179.306.143 148.734.349
TOPLAM VARLIKLAR
2.820.216.269 2.299.102.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.515.752 6.047.132
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.515.752 6.047.132
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 5.515.752 6.047.132
Ticari Borçlar
303.084.980 496.271.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 192.607.800 458.814.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
110.477.180 37.457.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.403.120 16.158.652
Diğer Borçlar
752.415 5.443.962
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
752.415 5.443.962
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
136.828.305 158.586.236
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5 136.828.305 158.586.236
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
55.830.024 42.778.541
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.057.958 39.783.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 26.878.662 21.545.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 56.179.296 18.237.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 67.100.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 67.100.235
ARA TOPLAM
607.472.554 832.169.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
607.472.554 832.169.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.050.131 11.335.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.050.131 11.335.144
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 13.050.131 11.335.144
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
118.548.430 85.639.692
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5 118.548.430 85.639.692
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.361.818 63.293.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
48.552.500 44.217.981
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 8.809.318 19.075.945
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.960.379 160.268.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
796.432.933 992.437.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.023.783.336 1.306.664.124
Ödenmiş Sermaye
8 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
8 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.473.091.399 868.898.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.524.601 -10.252.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.524.601 -10.252.412
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.484.616.000 879.150.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
368.263.780 132.316.795
Net Dönem Karı veya Zararı
112.926.291 235.946.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.023.783.336 1.306.664.124
TOPLAM KAYNAKLAR
2.820.216.269 2.299.102.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,11 1.825.978.434 1.381.416.846 623.026.245 596.371.524
Satışların Maliyeti
3 -1.598.279.922 -1.028.880.928 -525.615.145 -412.312.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
227.698.512 352.535.918 97.411.100 184.058.564
BRÜT KAR (ZARAR)
227.698.512 352.535.918 97.411.100 184.058.564
Genel Yönetim Giderleri
-43.477.359 -38.167.811 -11.090.837 -18.468.453
Pazarlama Giderleri
-38.835.674 -20.576.224 -13.813.559 -6.435.975
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-19.680.868 -42.775.939 0 -8.750.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
206.121.526 122.653.220 67.029.685 86.066.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.804.026 -46.918.634 -2.594.605 -42.657.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
321.022.111 326.750.530 136.941.784 193.812.635
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -3.818.767 0 -34.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
321.022.111 322.931.763 136.941.784 193.778.601
Finansman Giderleri
-7.949.793 -9.724.826 -1.699.434 -1.084.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
313.072.318 313.206.937 135.242.350 192.693.610
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -200.146.027 -108.766.108 -51.304.506 -59.594.531
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -173.834.647 -156.700.855 -58.621.844 -87.287.317
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-26.311.380 47.934.747 7.317.338 27.692.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
112.926.291 204.440.829 83.937.844 133.099.079
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.926.291 204.440.829 83.937.844 133.099.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
112.926.291 204.440.829 83.937.844 133.099.079
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,02920000 0,05280000 0,02170000 0,03440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
604.192.921 160.666.465 58.107.555 38.021.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.590.236 -2.443.226 494.934 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
605.465.110 162.621.046 57.711.608 38.021.952
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
318.047 488.645 -98.987 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
318.047 488.645 -98.987 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
604.192.921 160.666.465 58.107.555 38.021.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
717.119.212 365.107.294 142.045.399 171.121.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
717.119.212 365.107.294 142.045.399 171.121.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210613


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9062 Değişim: 0,11%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4496 Değişim: -0,13%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.914,99 Değişim: 1,34%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.914,99
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.