KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 20:14
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 169.078.167 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422
Transferler
-28.956.989 28.956.989 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 119.521.416 119.521.416 39.874.296 39.874.296 159.395.712 159.395.712
Dönem Karı (Zararı)
39.874.296 39.874.296 39.874.296 39.874.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 119.521.416 119.521.416 119.521.416 119.521.416
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 290.433.329 288.599.583 672.158 60.069.389 39.874.296 99.943.685 458.045.134 458.045.134
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534
Transferler
20.468.005 -20.468.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 67.052.301 67.052.301 75.147.394 75.147.394 142.199.695 142.199.695
Dönem Karı (Zararı)
75.147.394 75.147.394 75.147.394 75.147.394
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 67.052.301 67.052.301 67.052.301 67.052.301
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 346.522.485 345.624.575 672.158 80.537.394 75.147.394 155.684.788 570.811.229 570.811.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.776.668 -52.436.072
Dönem Karı (Zararı)
75.147.394 39.874.296
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
75.147.394 39.874.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.245.279 101.817.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5, 6 8.807.043 11.647.781
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.226.599 8.075.375
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.739.683 3.428.259
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.513.084 4.647.116
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.667.731 24.843.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
525.375 865.362
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.142.356 23.977.768
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-254.395 625.228
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.903.164 -3.185.378
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.648.769 3.810.606
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.404.510 17.874.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-68.941 -141.547
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -68.941 -141.547
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.724.950 38.893.384
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-258.245.572 -172.586.649
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.488.144 -87.133.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 21.624.408 6.814.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.112.552 -93.947.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.506.149 2.565.722
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.236.849 2.716.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
269.300 -151.165
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.478.189 -48.437.007
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.236.035 2.711.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.763.189 -11.010.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -189.696.329 6.423.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.066.860 -17.433.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.665.144 1.734.095
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
12.278.421 -14.530.520
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 12.278.421 -14.530.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.871.511 -18.486.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.184.276 16.548.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.687.235 -35.035.046
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-158.852.899 -30.894.559
Alınan Faiz
45.141 70.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.824.758 -2.193.283
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.144.152 -19.418.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-765.480 -1.513.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -765.480 -1.513.738
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -98.108.125
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -98.108.125
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 98.108.125
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 98.108.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.662.304 -5.431.691
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.805.725 -2.694.757
Ödenen Faiz
-2.856.579 -2.736.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-212.204.452 -59.381.501
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
41.001.147 -86.611.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-171.203.305 -145.993.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
286.469.137 237.025.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.265.832 91.032.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
115.265.832 286.469.137
Ticari Alacaklar
567.465.776 538.091.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 70.199.168 95.489.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
497.266.608 442.602.339
Diğer Alacaklar
740.787 748.034
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 627.886 521.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
112.901 226.495
Stoklar
8 258.366.582 250.233.111
Peşin Ödenmiş Giderler
17.694.108 12.795.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 17.694.108 12.795.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.715.716 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.952.167 767.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 2.952.167 767.891
ARA TOPLAM
973.200.968 1.089.104.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
973.200.968 1.089.104.901
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.002.855 4.643.734
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.030.313 3.515.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
972.542 1.128.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 377.402 265.463
Maddi Duran Varlıklar
5.487.937 5.515.826
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 29.295.755 24.976.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
183.291 7.801
Peşin Ödenmiş Giderler
7.662.931 14.007.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 7.662.931 14.007.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 79.459.567 74.129.009
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.469.738 123.545.782
TOPLAM VARLIKLAR
1.099.670.706 1.212.650.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.664.824 7.425.077
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.664.824 7.425.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 15.664.824 7.425.077
Ticari Borçlar
85.503.701 327.423.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 66.184.535 281.127.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.319.166 46.296.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.725.460 6.207.083
Diğer Borçlar
505.072 654.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
505.072 654.235
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
104.513.884 109.245.298
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 104.513.884 109.245.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 9.397.843
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 84.951.083 120.179.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.485.267 11.341.117
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 76.465.816 108.838.862
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 18.489.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 0 18.489.625
ARA TOPLAM
298.864.024 599.022.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
298.864.024 599.022.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.560.067 23.727.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.560.067 23.727.367
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 16.560.067 23.727.367
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
99.058.692 79.967.569
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 99.058.692 79.967.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 114.376.694 81.321.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.028.636 17.401.236
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
99.348.058 63.920.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.995.453 185.016.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
528.859.477 784.039.149
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
570.811.229 428.611.534
Ödenmiş Sermaye
10 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
10 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
345.624.575 278.572.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-897.910 -897.910
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-897.910 -897.910
Yabancı Para Çevrim Farkları
346.522.485 279.470.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
80.537.394 60.069.389
Net Dönem Karı veya Zararı
75.147.394 20.468.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
570.811.229 428.611.534
TOPLAM KAYNAKLAR
1.099.670.706 1.212.650.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4-13 951.959.793 832.069.732 302.858.568 374.340.668
Satışların Maliyeti
4 -840.426.694 -680.111.440 -266.414.814 -336.357.854
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.533.099 151.958.292 36.443.754 37.982.814
BRÜT KAR (ZARAR)
111.533.099 151.958.292 36.443.754 37.982.814
Genel Yönetim Giderleri
-12.138.768 -16.932.608 -7.712.989 -6.316.987
Pazarlama Giderleri
-11.517.035 -12.093.706 -3.227.562 -3.902.444
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-21.343.952 -13.061.736 -9.302.243 -5.027.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.514.713 2.821.809 -10.119.200 -2.333.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-662.148 -27.315.429 -180.006 -18.548.937
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.385.909 85.376.622 5.901.754 1.853.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 68.941 141.547 1.752 72.222
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.454.850 85.518.169 5.903.506 1.926.103
Finansman Gelirleri
4.946.624 5.501.109
Finansman Giderleri
22 -582.506 -1.817.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.872.344 90.464.793 4.085.515 7.427.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.724.950 -50.590.497 4.306.608 -26.322.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -18.030.593 -58.774.568 -9.063.392 -25.039.864
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.305.643 8.184.071 13.370.000 -1.282.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.147.394 39.874.296 8.392.123 -18.894.952
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.147.394 39.874.296 8.392.123 -18.894.952
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
75.147.394 39.874.296 8.392.123 -18.894.952
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67.052.301 119.521.416 -1.516.337 67.191.332
Yabancı Para Çevrim Farkları
67.052.301 119.521.416 -1.516.337 67.191.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.052.301 119.521.416 -1.516.337 67.191.332
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.199.695 159.395.712 6.875.786 48.296.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
142.199.695 159.395.712 6.875.786 48.296.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976058


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.