KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 18:51
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 169.078.167 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422
Transferler
-28.956.989 28.956.989 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 20.410.847 20.410.847 12.509.600 12.509.600 32.920.447 32.920.447
Dönem Karı (Zararı)
12.509.600 12.509.600 12.509.600 12.509.600
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 20.410.847 20.410.847 20.410.847 20.410.847
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 191.322.760 189.489.014 672.158 60.069.389 12.509.600 72.578.989 331.569.869 331.569.869
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534
Transferler
20.468.005 -20.468.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 35.679.630 35.679.630 -7.866.454 -7.866.454 27.813.176 27.813.176
Dönem Karı (Zararı)
-7.866.454 -7.866.454 -7.866.454 -7.866.454
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 35.679.630 35.679.630 35.679.630 35.679.630
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 315.149.814 314.251.904 672.158 80.537.394 -7.866.454 72.670.940 456.424.710 456.424.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.122.212 -66.807.720
Dönem Karı (Zararı)
-7.866.454 12.509.600
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.866.454 12.509.600
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.795.813 56.008.504
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 3.270.877 1.958.540
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.000.143 -9.399.587
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.436.920
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.436.777 -9.399.587
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.539.530 35.584.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.851.530 8.509.423
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.688.000 27.075.015
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.202.474 906.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.263.485
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.061.011 906.778
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
353.132 10.943.826
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-36.968 -42.199
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -36.968 -42.199
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.871.859 16.056.708
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-311.700 -133.017.151
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.389.964 -7.482.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 36.481.122 -2.687.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.871.086 -4.794.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.197.941 -93.957.562
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.347.041 -93.963.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-149.100 5.896
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.600.149 -7.212.718
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.116.258 2.111.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.358.231 -9.562.332
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 18.887.400 -3.222.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.245.631 -6.340.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
249.821 -295.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-7.893.445 -10.754.440
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -7.893.445 -10.754.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.366.069 -5.863.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.646.581 3.387.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
52.012.650 -9.251.060
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.617.659 -64.499.047
Alınan Faiz
34.993 410
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.530.440 -2.309.083
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-190.646 -857.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -190.646 -857.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.885.645 -2.075.589
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 263.285
Kredilerden Nakit Girişleri
12 263.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.885.645 -2.338.874
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.045.921 -69.740.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.393.356 -7.170.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.439.277 -76.910.741
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
286.469.137 237.025.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
319.908.414 160.114.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
319.908.414 286.469.137
Ticari Alacaklar
561.293.151 538.091.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 55.616.447 95.489.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
505.676.704 442.602.339
Diğer Alacaklar
811.446 748.034
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 402.996 521.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
408.450 226.495
Stoklar
8 254.865.053 250.233.111
Peşin Ödenmiş Giderler
6.297.775 12.795.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.297.775 12.795.307
Diğer Dönen Varlıklar
6.414.472 767.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 6.414.472 767.891
ARA TOPLAM
1.149.590.311 1.089.104.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.149.590.311 1.089.104.901
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.610.873 4.643.734
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.515.480 3.515.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.095.393 1.128.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 328.664 265.463
Maddi Duran Varlıklar
5 6.009.096 5.515.826
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 24.203.623 24.976.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 54.383 7.801
Peşin Ödenmiş Giderler
7.262.156 14.007.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 7.262.156 14.007.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 54.973.204 74.129.009
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.441.999 123.545.782
TOPLAM VARLIKLAR
1.247.032.310 1.212.650.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.204.861 7.425.077
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.204.861 7.425.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 7.204.861 7.425.077
Ticari Borçlar
322.139.763 327.423.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 309.994.144 281.127.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.145.619 46.296.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.090.368 6.207.083
Diğer Borçlar
1.063.336 654.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.063.336 654.235
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
100.689.925 109.245.298
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 100.689.925 109.245.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.397.843
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 140.451.120 120.179.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.686.071 11.341.117
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 128.765.049 108.838.862
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.854.255 18.489.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 15.854.255 18.489.625
ARA TOPLAM
593.493.628 599.022.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
593.493.628 599.022.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.567.361 23.727.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.567.361 23.727.367
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 22.567.361 23.727.367
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
79.895.673 79.967.569
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 79.895.673 79.967.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 94.650.938 81.321.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.860.076 17.401.236
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
76.790.862 63.920.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.113.972 185.016.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
790.607.600 784.039.149
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
456.424.710 428.611.534
Ödenmiş Sermaye
10 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
10 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
314.251.904 278.572.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-897.910 -897.910
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-897.910 -897.910
Yabancı Para Çevrim Farkları
315.149.814 279.470.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
80.537.394 60.069.389
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.866.454 20.468.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
456.424.710 428.611.534
TOPLAM KAYNAKLAR
1.247.032.310 1.212.650.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4,13 372.956.203 207.932.305
Satışların Maliyeti
4 -336.813.854 -170.009.871
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.142.349 37.922.434
BRÜT KAR (ZARAR)
36.142.349 37.922.434
Genel Yönetim Giderleri
-1.976.100 -12.294.228
Pazarlama Giderleri
-3.547.422 -3.918.423
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.908.178 -3.416.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.559.947 11.936.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.300.209 -391.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.970.387 29.838.617
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
191.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 36.968 42.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.007.355 30.072.492
Finansman Gelirleri
819.997
Finansman Giderleri
22 -1.506.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.827.352 28.566.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.693.806 -16.056.708
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -6.954.544 -16.127.810
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -22.739.262 71.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.866.454 12.509.600
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.866.454 12.509.600
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.866.454 12.509.600
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.679.630 20.410.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.679.630 20.410.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.679.630 20.410.847
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.813.176 32.920.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.813.176 32.920.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936276


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3891 Değişim: -0,06%
Düşük 8,3862 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1590 Değişim: -0,04%
Düşük 10,1568 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
504,90 Değişim: -0,37%
Düşük 504,75 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.