KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2021 - 19:46
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 141.533.376 140.962.639 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883
Transferler
37.508.210 -37.508.210 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.263.009 -1.263.009 29.378.537 28.115.528 -28.956.989 -28.956.989 -841.461 -841.461
Dönem Karı (Zararı)
-28.956.989 -28.956.989 -28.956.989 -28.956.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.263.009 -1.263.009 29.378.537 28.115.528 28.115.528 28.115.528
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 169.078.167 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 169.078.167 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422
Transferler
-28.956.989 28.956.989 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
935.836 935.836 108.558.271 109.494.107 20.468.005 20.468.005 129.962.112 129.962.112
Dönem Karı (Zararı)
20.468.005 20.468.005 20.468.005 20.468.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
935.836 935.836 108.558.271 109.494.107 109.494.107 109.494.107
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.547.003 153.502.864
Dönem Karı (Zararı)
20.468.005 -28.956.989
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.468.005 -28.956.989
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
166.576.584 132.513.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13,20 14.069.066 9.813.349
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.527.299 -5.697.370
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -242.968 87.259
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.770.267 -5.784.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
69.344.463 32.600.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.339.282 9.058.583
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 58.005.181 23.541.624
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.182.583 9.274.400
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.413.076 -2.838.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 6.595.659 12.112.832
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
60.185.658 56.811.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-108.913 -32.904
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -108.913 -32.904
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 19.917.598 30.319.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.541.170 -574.877
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.541.170 -574.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.610.123 76.640.836
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.145.217 3.963.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.601.099 -1.775.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.544.118 5.739.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.857.692 -1.555.466
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.063.566 203.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
794.126 -1.758.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-111.945.352 -39.255.784
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
299.220 -4.275.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.741.912 95.179.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.358.118 107.282.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.383.794 -12.103.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.217.297 1.607.135
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
26.041.817 57.414.798
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
26.041.817 57.414.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.322.508 -36.436.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.977.471 24.025.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.345.037 -60.461.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.434.466 180.197.018
Alınan Faiz
89.028 152.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -227.377 -2.042.768
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.749.114 -24.803.647
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-62.055 -2.290.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.232.146 1.466.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -3.294.201 -3.757.013
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-98.108.125
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-98.108.125
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
98.108.125
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
98.108.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.630.655 -18.928.531
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -6.215.796
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.215.796
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.630.655 -12.712.735
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.145.707 132.284.086
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
56.589.216 1.196.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.443.509 133.480.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 237.025.628 103.544.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 286.469.137 237.025.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 286.469.137 237.025.628
Ticari Alacaklar
7 538.091.421 317.571.118
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 95.489.082 37.242.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 442.602.339 280.328.576
Diğer Alacaklar
748.034 673.566
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 521.539 346.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 226.495 327.522
Stoklar
9 250.233.111 123.664.748
Peşin Ödenmiş Giderler
12.795.307 15.843.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.795.307 15.843.086
Diğer Dönen Varlıklar
767.891 18.745.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 767.891 18.745.362
ARA TOPLAM
1.089.104.901 713.523.508
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.089.104.901 713.523.508
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.643.734 5.251.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 3.515.486 3.430.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.128.248 1.821.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 265.463 105.763
Maddi Duran Varlıklar
11 5.515.826 5.185.953
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 24.976.664 30.091.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.801 31.138
Peşin Ödenmiş Giderler
14.007.285 11.423.017
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.007.285 11.423.017
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 74.129.009 46.494.005
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.545.782 98.583.565
TOPLAM VARLIKLAR
1.212.650.683 812.107.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.425.077 7.981.033
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.425.077 7.981.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 7.425.077 7.981.033
Ticari Borçlar
327.423.815 163.562.662
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 281.127.776 130.253.664
İlipsamında Borçlar
15 6.207.083 4.651.450
Diğer Borçlar
654.235 614.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 654.235 614.396
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
109.245.298 70.925.058
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 109.245.298 70.925.058
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 9.397.843 2.309.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
120.179.979 92.574.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.341.117 8.391.621
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 108.838.862 84.182.463
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.489.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 18.489.625
ARA TOPLAM
599.022.955 342.617.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
599.022.955 342.617.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.727.367 27.861.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.727.367 27.861.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 23.727.367 27.861.498
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
79.967.569 77.947.346
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 79.967.569 77.947.346
Uzun Vadeli Karşılıklar
81.321.258 65.031.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 17.401.236 14.559.639
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 63.920.022 50.471.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.016.194 170.839.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
784.039.149 513.457.651
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
428.611.534 298.649.422
Ödenmiş Sermaye
17 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
17 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
278.572.274 169.078.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-897.910 -1.833.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-897.910 -1.833.746
Yabancı Para Çevrim Farkları
279.470.184 170.911.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
60.069.389 89.026.378
Net Dönem Karı veya Zararı
20.468.005 -28.956.989
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
428.611.534 298.649.422
TOPLAM KAYNAKLAR
1.212.650.683 812.107.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4,18 1.142.757.320 728.596.315
Satışların Maliyeti
4,18 -987.601.251 -653.663.609
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
155.156.069 74.932.706
BRÜT KAR (ZARAR)
155.156.069 74.932.706
Genel Yönetim Giderleri
19 -18.077.787 -15.263.956
Pazarlama Giderleri
19 -18.487.217 -14.082.147
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -18.435.714 -17.330.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.743.434 8.731.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -71.482.457 -25.073.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.416.328 11.915.092
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.541.170 574.877
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 108.913 32.904
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.066.411 12.522.873
Finansman Giderleri
22 319.192 -11.160.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.385.603 1.362.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.917.598 -30.319.241
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -43.837.875 -11.350.712
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 23.920.277 -18.968.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.468.005 -28.956.989
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.468.005 -28.956.989
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.468.005 -28.956.989
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00530000 -0,00750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
109.494.107 28.115.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.169.795 -1.619.243
Yabancı Para Çevrim Farkları
108.558.271 29.378.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-233.959 356.234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-233.959 356.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.494.107 28.115.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.962.112 -841.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
129.962.112 -841.461http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917019


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: -0,11% Hacim : 25.390 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.398 15.04.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.410
8,0582 Değişim: -0,15%
Düşük 8,0064 15.04.2021 Yüksek 8,1571
Açılış: 8,0707
9,6544 Değişim: -0,29%
Düşük 9,6004 15.04.2021 Yüksek 9,7728
Açılış: 9,6826
457,91 Değişim: 1,68%
Düşük 449,68 15.04.2021 Yüksek 459,75
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.