KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:48
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 141.533.376 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883
Transferler
37.508.210 -37.508.210 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.856.423 24.856.423 -39.936.896 -39.936.896 -15.080.473 -15.080.473
Dönem Karı (Zararı)
-39.936.896 -39.936.896 -39.936.896 -39.936.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.856.423 24.856.423 24.856.423 24.856.423
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 166.389.799 166.389.799 672.158 89.026.378 -39.936.896 49.089.482 284.410.410 284.410.410
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 170.911.913 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422
Transferler
-28.956.989 28.956.989 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.330.084 52.330.084 58.769.248 58.769.248 111.099.332 111.099.332
Dönem Karı (Zararı)
58.769.248 58.769.248 58.769.248 58.769.248
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.330.084 52.330.084 52.330.084 52.330.084
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 223.241.997 223.241.997 672.158 60.069.389 58.769.248 118.838.637 409.748.754 409.748.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.311.780 -87.900.950
Dönem Karı (Zararı)
58.769.248 -39.936.896
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
58.769.248 -39.936.896
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.012.904 69.112.782
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 7.865.361 5.485.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.881.363 428.699
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-186.901 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.068.264 428.699
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.201.418 10.677.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
865.362 4.805.930
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.336.056 5.871.597
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.193.722 3.807.751
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.618.583 -916.736
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.812.305 4.724.487
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.409.376 20.194.957
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-69.325 -34.431
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -69.325 -34.431
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.530.989 28.552.421
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-173.939.056 -91.968.722
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.203.020 17.613.571
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -5.589.152 7.961.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.613.868 9.652.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.825.176 -76.731.526
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.753.544 -74.816.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
71.632 -1.915.220
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-112.678.437 -34.789.396
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.328.289 -6.632.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.464.134 -2.963.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 30.155.626 924.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.308.508 -3.887.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.449.099 3.166.129
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-7.209.359 36.880.158
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -7.209.359 36.880.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.016.740 -28.511.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.493.917 4.371.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.510.657 -32.882.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-74.156.904 -62.792.836
Alınan Faiz
27.378 152.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-419.227 -456.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.763.027 -24.803.647
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.235.262 -1.116.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.941
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.941
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.235.262 -1.157.380
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-98.108.125 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-98.108.125 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
98.108.125 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
98.108.125 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.048.283 -7.098.018
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.482.168
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.482.168
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.309.649 -5.615.850
Ödenen Faiz
-3.738.634 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-93.595.325 -96.115.407
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.970.817 37.786.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.624.508 -58.329.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
237.025.628 103.544.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
154.401.120 45.215.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
154.401.120 237.025.628
Ticari Alacaklar
462.383.469 317.571.118
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 47.775.532 37.242.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
414.607.937 280.328.576
Diğer Alacaklar
593.832 673.566
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 284.448 346.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
309.384 327.522
Stoklar
8 258.536.883 123.664.748
Peşin Ödenmiş Giderler
12.954.308 15.843.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.954.308 15.843.086
Diğer Dönen Varlıklar
14.251.445 18.745.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 14.251.445 18.745.362
ARA TOPLAM
903.121.057 713.523.508
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
903.121.057 713.523.508
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.097.610 5.251.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.329.757 3.430.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.767.853 1.821.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 197.615 105.763
Maddi Duran Varlıklar
5 5.687.433 5.185.953
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 28.055.952 30.091.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 4.587 31.138
Peşin Ödenmiş Giderler
13.746.523 11.423.017
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.746.523 11.423.017
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 50.351.373 46.494.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.141.093 98.583.565
TOPLAM VARLIKLAR
1.006.262.150 812.107.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 6.394.283 7.981.033
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 6.394.283 7.981.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 6.394.283 7.981.033
Ticari Borçlar
227.649.116 163.562.662
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 178.997.069 130.253.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
48.652.047 33.308.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.868.098 4.651.450
Diğer Borçlar
549.333 614.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
549.333 614.396
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
66.054.010 70.925.058
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 66.054.010 70.925.058
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.543.415 2.309.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 73.006.228 92.574.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.606.529 8.391.621
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 68.399.699 84.182.463
ARA TOPLAM
388.064.483 342.617.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.064.483 342.617.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 27.138.599 27.861.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 27.138.599 27.861.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 27.138.599 27.861.498
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 91.960.460 77.947.346
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 91.960.460 77.947.346
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 89.349.854 65.031.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.198.790 14.559.639
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
72.151.064 50.471.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.448.913 170.839.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
596.513.396 513.457.651
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
409.748.754 298.649.422
Ödenmiş Sermaye
10 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
10 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.833.746 -1.833.746
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.833.746 -1.833.746
Tanımlanmış Fayda Planlar 223.241.997 170.911.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
223.241.997 170.911.913
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
60.069.389 89.026.378
Net Dönem Karı veya Zararı
58.769.248 -28.956.989
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
409.748.754 298.649.422
TOPLAM KAYNAKLAR
1.006.262.150 812.107.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4-13 457.729.064 228.121.226 249.796.759 158.467.883
Satışların Maliyeti
4 -343.753.586 -200.508.070 -173.743.715 -133.756.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
113.975.478 27.613.156 76.053.044 24.711.533
BRÜT KAR (ZARAR)
113.975.478 27.613.156 76.053.044 24.711.533
Genel Yönetim Giderleri
-10.857.596 -9.344.493 -2.305.815 -1.788.965
Pazarlama Giderleri
-8.191.262 -5.953.967 -4.272.839 -2.973.755
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-8.034.691 -6.850.790 -4.618.563 -4.776.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.155.329 5.837.449 -6.973.272 -1.987.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.766.492 -17.394.595 -8.374.529 -17.183.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.280.766 -6.093.240 49.508.026 -3.998.368
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
241.975 0 3.984.422 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 69.325 34.431 27.126 15.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.592.066 -6.058.809 53.519.574 -3.983.109
Finansman Giderleri
-554.485 -5.325.666 951.699 -2.220.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.037.581 -11.384.475 54.471.273 -6.203.225
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 -24.268.333 -28.552.421 -8.211.625 367.752
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-33.734.704 -4.672.395 -17.606.894 -4.367.409
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.466.371 -23.880.026 9.395.269 4.735.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.769.248 -39.936.896 46.259.648 -5.835.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.769.248 -39.936.896 46.259.648 -5.835.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.769.248 0,01520000 -0,01030000 0,01200000 -0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
52.330.084 24.856.423 31.919.237 11.509.512
Yabancı Para Çevrim Farkları
52.330.084 24.856.423 31.919.237 11.509.512
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
52.330.084 24.856.423 31.919.237 11.509.512
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.330.084 24.856.423 31.919.237 11.509.512
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.099.332 -15.080.473 78.178.885 5.674.039
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
111.099.332 -15.080.473 78.178.885 5.674.039http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869168


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8645 Değişim: -0,46%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8360 Değişim: 0,89%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8853
Açılış: 16,6872
939,01 Değişim: 0,94%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.