KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 21:11
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -40.393 38.091.590 672.158 -7.005.697 35.314.554 135.861.920 135.861.920
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Transferler
35.314.554 -35.314.554
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.284.275 7.284.275 7.284.275
Dönem Karı (Zararı)
-1.078.084 -1.078.084 -1.078.084
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -40.393 45.375.865 672.158 28.308.857 -1.078.084 142.068.111 142.068.111
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 69.854.527 672.158 28.308.857 23.209.311 191.747.689 191.747.689
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Transferler
23.209.311 -23.209.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

Dönem Karı (Zararı)
-7.665.323 -7.665.323 -7.665.323
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.961.096 -9.961.096 -9.961.096
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 67.558.754 672.158 51.518.155 -7.665.323 181.786.580 181.786.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.784.291 47.645.346
Dönem Karı (Zararı)
-7.665.323 -1.078.084
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.665.323 -1.078.084
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.262.079 -3.812.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
454.351 711.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.763.777 878.087
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
712.577
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.051.200
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
878.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-429.319 -3.477.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.006.448 729.910
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-121.879 -35.469
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.313.888 -5.514.587
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.342.892
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.818
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.818
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-71.741 -116.544
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-71.741 -116.544
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-453.171 -1.807.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.531.572 52.536.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
116.913.174 76.935.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-437.116 76.935.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
117.350.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
392.332 -702.901
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2 -702.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
392.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.943.635 -964.037
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.088.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.323.198 -10.272.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.233.723 -10.272.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.910.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.368.821 -227.116
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.999
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.999
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.588.119 -6.276.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.130.062 -5.956.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.130.062 -637.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -5.318.586
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.128.328 47.645.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.518.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.825.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.026.329 -115.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.026.329 -115.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.026.329 -115.964
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
747.266 689.244
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
745.448 689.244
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
745.448 689.244
Alınan Faiz
1.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.505.228 48.218.626
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.556.470 7.284.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.061.698 55.502.901
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.870.569 43.462.299
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
143.932.267 98.965.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 143.932.266 65.870.569
Ticari Alacaklar
131.462.280 251.871.168
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 19.770.369 19.333.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 111.691.911 232.537.915
Diğer Alacaklar
1.392.866 1.785.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 718.973 718.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 673.893 1.066.227
Stoklar
9 58.420.037 52.527.602
Peşin Ödenmiş Giderler
3.329.425 1.240.931
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.329.425 1.240.931
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.633.600
Diğer Dönen Varlıklar
25.255.229 25.451.238
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 25.255.229 25.451.238
ARA TOPLAM
367.425.703 398.746.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
367.425.703 398.746.706
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 311.595 239.854
Maddi Duran Varlıklar
11 6.671.262 7.022.876
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.671.262 7.022.876
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
509.037 186.285
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
509.037 186.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı
47.771.831 43.881.920
Diğer Duran Varlıklar
14 43.814.190 25.349.168
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
43.814.190 25.349.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.077.915 76.680.103
TOPLAM VARLIKLAR
466.503.618 475.426.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.858.072 1.112.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.858.072 1.112.624
Banka Kredileri
1.858.072 1.112.624
Ticari Borçlar
80.906.734 75.583.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 69.397.915 53.164.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.508.819 22.419.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.724.514 5.093.335
Diğer Borçlar
152.420 130.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 152.420 130.421
Ertelenmiş Gelirler
10 30.090.106 31.456.460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 6.200.757
Kısa Vadeli Karşılıklar
107.409.032 62.929.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.991.707 8.089.715
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 96.417.325 54.840.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
333.532
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
333.532
ARA TOPLAM
223.474.410 182.506.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.474.410 182.506.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
10 36.776.795 37.998.560
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
36.776.795 37.998.560
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.465.833 63.173.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 14.930.053 16.825.597
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 9.535.780 46.348.058
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.242.628 101.172.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
284.717.038 283.679.120
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
181.786.580 191.747.689
Ödenmiş Sermaye
15 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
873.128 873.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
873.128 873.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
873.128 873.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.558.754 69.854.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
67.558.754 69.854.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Yasal Yedekler
672.158 672.158
Diğer Kısıtlanmış Yedekler

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.518.155 28.308.857
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.665.323 23.209.311
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
181.786.580 191.747.689
TOPLAM KAYNAKLAR
466.503.618 475.426.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 77.206.484 94.138.428
Satışların Maliyeti
4 -72.482.060 -83.211.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.724.424 10.926.862
BRÜT KAR (ZARAR)
4.724.424 10.926.862
Genel Yönetim Giderleri
-4.805.856 -4.651.422
Pazarlama Giderleri
-2.346.256 -2.063.378
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.703.142 -3.441.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
949.244 74.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-526.904 -279.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.708.490 564.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
51.035 105.124
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.657.455 670.045
Finansman Gelirleri
7.393 361.405
Finansman Giderleri
-4.468.432 -1.722.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.118.494 -691.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
453.171 -386.730
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-386.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
453.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.665.323 -1.078.084
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.665.323 -1.078.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.665.323 -1.078.084
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kar / (zarar) 17 -0,00020000 -0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.295.773 7.284.275
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.295.773 7.284.275
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.295.773 7.284.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.961.096 6.206.191
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.961.096 6.206.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682612


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,00% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,6024 Değişim: 0,19%
Düşük 9,5752 26.10.2021 Yüksek 9,6255
Açılış: 9,5845
11,1504 Değişim: 0,12%
Düşük 11,1127 26.10.2021 Yüksek 11,1800
Açılış: 11,1372
557,24 Değişim: 0,05%
Düşük 555,43 26.10.2021 Yüksek 558,53
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.