KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:22
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 10.800.000 25.665.050 -3.176.068 18.382.843 327.873.745 16.394.930 395.940.500 395.940.500
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
0 0 0 0 16.394.930 -16.394.930 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -217.177 0 0 16.740.355 16.523.178 16.523.178
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 16.740.355 16.740.355 16.740.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -217.177 0 0 0 -217.177 -217.177
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -3.393.245 18.382.843 344.268.675 16.740.355 412.463.678 412.463.678
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771
Transferler
0 0 0 2.430.000 59.441.469 -61.871.469 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -747.792 0 0 27.249.280 26.501.488 26.501.488
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 27.249.280 27.249.280 27.249.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -747.792 0 0 0 -747.792 -747.792
Kar Payları
0 0 0 0 -24.840.000 0 -24.840.000 -24.840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -4.262.858 21.168.163 374.421.624 27.249.280 455.041.259 455.041.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-188.662.612 -30.546.735
Dönem Karı (Zararı)
27.249.280 16.740.355
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.510.514 6.954.553
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.663.204 6.197.637
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 1.750.608 -800.476
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 7.510.306 6.654.169
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.009.706 -2.061.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,18 -13.944.235 -6.585.178
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.556.165 3.561.201
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.828 -11.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-185.766.893 -50.779.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,23 -69.592.423 -34.865.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.535 1.909.776
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -148.661.156 -18.727.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,23 65.190.528 22.700.085
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.676.738 338.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.280.045 -22.134.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-154.007.099 -27.084.972
Ödenen Temettüler
-24.840.000 0
Alınan Faiz
18 3.009.706 2.061.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.236.787 -2.209.054
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.588.432 -3.314.178
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.103.194 -3.335.807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.312 12.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.291.006 -3.538.313
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 45.500 190.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.238.116 39.316.593
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 143.195.788 42.058.296
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.957.672 -2.741.703
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.527.690 5.434.051
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.527.690 5.434.051
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.362.115 122.107.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 109.834.425 127.541.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 109.834.425 164.362.115
Ticari Alacaklar
367.119.780 287.114.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 14.363.773 16.267.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 352.756.007 270.847.348
Diğer Alacaklar
483.527 382.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
483.527 382.992
Stoklar
7 329.777.876 181.735.254
Peşin Ödenmiş Giderler
9 77.338.727 25.829.403
Diğer Dönen Varlıklar
14 29.959.454 2.172.911
ARA TOPLAM
914.513.789 661.597.035
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 807.189 852.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
915.320.978 662.449.724
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
99.927 80.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 99.927 80.835
Diğer Alacaklar
24.122 24.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.122 24.122
Maddi Duran Varlıklar
28.907.343 27.860.098
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.562.345 8.477.342
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.791.945 7.259.936
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.791.945 7.259.936
Peşin Ödenmiş Giderler
9 659.263 268.149
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 24.455.231 18.057.458
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.500.183 62.027.947
TOPLAM VARLIKLAR
984.821.161 724.477.671
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 124.062.789 57.012.693
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 55.319.152 30.491.742
Ticari Borçlar
138.607.425 76.005.558
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 47.431.097 18.445.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 91.176.328 57.560.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.652.501 4.086.212
Diğer Borçlar
13.861.184 742.735
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.420.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.441.184 742.735
Türev Araçlar
8 208.589 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 67.876.544 36.056.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 5.399.030 5.158.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.387.854 12.713.340
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.387.854 12.713.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.071.028 597.465
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.071.028 597.465
ARA TOPLAM
428.446.096 222.864.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
428.446.096 222.864.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 67.705.053 18.159.678
Diğer Borçlar
365.263 373.263
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
365.263 373.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 408.626 379.077
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.854.864 29.321.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 32.854.864 29.321.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.333.806 48.233.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
529.779.902 271.097.900
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
455.041.259 453.379.771
Ödenmiş Sermaye
15 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.262.858 -3.515.066
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.262.858 -3.515.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.262.858 -3.515.066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.168.163 18.738.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 374.421.624 339.820.155
Net Dönem Karı veya Zararı
27.249.280 61.871.469
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
455.041.259 453.379.771
TOPLAM KAYNAKLAR
984.821.161 724.477.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 499.963.929 295.466.895 277.773.972 163.771.669
Satışların Maliyeti
16 -389.732.835 -221.948.379 -223.673.019 -122.419.871
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.231.094 73.518.516 54.100.953 41.351.798
BRÜT KAR (ZARAR)
110.231.094 73.518.516 54.100.953 41.351.798
Genel Yönetim Giderleri
17 -20.436.737 -17.234.822 -10.025.145 -7.854.525
Pazarlama Giderleri
17 -57.556.304 -39.786.387 -32.358.474 -20.488.946
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -8.612.223 -6.797.555 -4.815.079 -3.432.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 62.812.812 32.877.484 21.301.865 13.318.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -45.179.520 -19.049.116 -14.311.049 -6.484.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.259.122 23.528.120 13.893.071 16.409.503
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.828 11.373 3.697 356
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -42 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.274.950 23.539.451 13.896.768 16.409.859
Finansman Giderleri
19 -8.469.505 -3.237.895 -6.377.776 -1.763.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.805.445 20.301.556 7.518.992 14.646.246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.556.165 -3.561.201 -2.673.921 -2.915.768
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -11.766.990 -4.844.978 -4.883.833 -2.415.738
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 6.210.825 1.283.777 2.209.912 -500.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.249.280 16.740.355 4.845.071 11.730.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.249.280 16.740.355 4.845.071 11.730.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.249.280 16.740.355 4.845.071 11.730.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 2,52300000 1,55000000 0,44900000 1,08600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-747.792 -217.177 -1.148.973 -445.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-934.740 -271.471 -1.436.216 -556.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
186.948 54.294 287.243 111.375
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 186.948 54.294 287.243 111.375
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-747.792 -217.177 -1.148.973 -445.501
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.501.488 16.523.178 3.696.098 11.284.977
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.501.488 16.523.178 3.696.098 11.284.977http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955571


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.388 Değişim: 0,20% Hacim : 5.754 Mio.TL Son veri saati : 14:12
Düşük 1.387 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6458 Değişim: 0,22%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6587
Açılış: 8,6272
10,1467 Değişim: 0,29%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1768
Açılış: 10,1172
493,39 Değişim: 0,23%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.