KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:29
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.316.467 12.436.363 257.642.700 38.081.053 343.308.699 343.308.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.740.880 -1.740.880 -1.740.880
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13 10.800.000 25.665.050 -1.316.467 12.436.363 255.901.820 38.081.053 341.567.819 341.567.819
Transferler
3.192.480 20.895.335 -24.087.815 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-758.357 33.811.131 33.052.774 33.052.774
Dönem Karı (Zararı)
0 33.811.131 33.811.131 33.811.131
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-758.357 0 -758.357 -758.357
Kar Payları
-18.471.562 -13.993.238 -32.464.800 -32.464.800
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -2.074.824 15.628.843 258.325.593 33.811.131 342.155.793 342.155.793
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 260.066.473 51.791.034 362.410.723 362.410.723
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.740.880 -739.368 -2.480.248 -2.480.248
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13 10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 258.325.593 51.051.666 359.930.475 359.930.475
Transferler
2.754.000 20.217.666 -22.971.666 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-581.442 48.800.996 48.219.554 48.219.554
Dönem Karı (Zararı)
0 48.800.996 48.800.996 48.800.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-581.442 0 -581.442 -581.442
Kar Payları
-28.080.000 -28.080.000 -28.080.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -2.122.119 18.382.843 278.543.259 48.800.996 380.070.029 380.070.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.511.831 -20.326.720
Dönem Karı (Zararı)
48.800.996 33.811.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.574.147 12.899.103
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.812.383 3.653.538
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.036.439 3.483.255
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 3.633.360 2.188.022
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.928.194 -4.529.952
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,16 -2.307.872 599.477
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.328.545 7.505.646
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-514 -883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.327.531 -29.970.957
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,21 -25.564.693 -19.556.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.414.446 -7.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -64.752.770 -28.180.425
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,21 16.820.050 17.140.242
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-451.695 2.677.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.963.977 -2.043.969
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.952.388 16.739.277
Ödenen Temettüler
-28.080.000 -32.464.800
Alınan Faiz
16 2.928.194 4.529.952
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.407.637 -9.131.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.076.580 -1.448.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
551 715.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.206.231 -1.967.879
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 129.100 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -196.767
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.816.875 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 60.816.875 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.228.464 -21.775.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.228.464 -21.775.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.615.756 106.974.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 87.844.220 85.198.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 87.844.220 77.615.756
Ticari Alacaklar
225.945.119 204.764.017
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 38.123.404 16.841.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 187.821.715 187.922.499
Diğer Alacaklar
1.598.466 199.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.598.466 199.940
Türev Araçlar
8 0 335.405
Stoklar
7 176.310.732 111.105.886
Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.437.325 31.073.288
Diğer Dönen Varlıklar
12 8.869.461 539.039
ARA TOPLAM
531.005.323 425.633.331
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 852.689 981.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
531.858.012 426.615.120
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
802.496 102.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 802.496 102.051
Diğer Alacaklar
19.174 3.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.174 3.254
Maddi Duran Varlıklar
28.231.460 28.694.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.460.364 1.603.701
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.460.364 1.603.701
Peşin Ödenmiş Giderler
9 116.768 149.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 13.998.797 12.593.825
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.629.066 43.146.933
TOPLAM VARLIKLAR
577.487.078 469.762.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 60.816.875 0
Ticari Borçlar
66.041.404 53.059.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 23.886.939 20.080.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 42.154.465 32.978.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 4.184.982 3.018.091
Diğer Borçlar
1.001.127 2.488.963
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.001.127 2.488.963
Ertelenmiş Gelirler
9 27.735.706 20.393.423
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 8.713.294 4.890.590
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.445.378 6.081.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 1.028.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.445.378 5.052.461
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
522.259 376.321
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 522.259 376.321
ARA TOPLAM
175.461.025 90.307.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.461.025 90.307.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
499.607 630.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
499.607 630.357
Ertelenmiş Gelirler
9 233.484 228.408
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.222.933 18.665.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 21.222.933 18.665.071
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.956.024 19.523.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.417.049 109.831.578
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
380.070.029 359.930.475
Ödenmiş Sermaye
13 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.122.119 -1.540.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.122.119 -1.540.677
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.122.119 -1.540.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 18.382.843 15.628.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 278.543.259 258.325.593
Net Dönem Karı veya Zararı
48.800.996 51.051.666
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
380.070.029 359.930.475
TOPLAM KAYNAKLAR
577.487.078 469.762.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 470.548.988 402.340.535 173.120.144 151.311.854
Satışların Maliyeti
14 -342.312.082 -295.965.994 -119.068.156 -112.975.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
128.236.906 106.374.541 54.051.988 38.336.612
BRÜT KAR (ZARAR)
128.236.906 106.374.541 54.051.988 38.336.612
Genel Yönetim Giderleri
15 -22.954.732 -18.502.531 -7.626.311 -4.140.524
Pazarlama Giderleri
15 -63.178.135 -54.117.926 -21.969.305 -19.955.179
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -7.159.838 -6.027.404 -2.474.876 -2.068.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 68.116.195 30.994.819 35.230.929 8.273.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -24.208.528 -15.097.725 -10.037.210 -1.818.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.851.868 43.623.774 47.175.215 18.626.757
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
514 883 514 600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -13.013 0 -1.256
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.852.382 43.611.644 47.175.729 18.626.101
Finansman Giderleri
17 -17.722.841 -2.411.296 -15.318.068 -871.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.129.541 41.200.348 31.857.661 17.755.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.328.545 -7.389.217 -6.579.448 -3.106.799
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -13.588.156 -8.880.176 -8.347.028 -3.547.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.259.611 1.490.959 1.767.580 440.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.800.996 33.811.131 25.278.213 14.648.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.800.996 33.811.131 25.278.213 14.648.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.800.996 33.811.131 25.278.213 14.648.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 4,51900000 3,13100000 2,34100000 1,35600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-581.442 -758.357 -828.236 -710.997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-726.803 -947.946 -1.035.295 -888.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
145.361 189.589 207.059 177.749
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 145.361 189.589 207.059 177.749
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-581.442 -758.357 -828.236 -710.997
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.219.554 33.052.774 24.449.977 13.937.250
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.219.554 33.052.774 24.449.977 13.937.250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715942


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.