KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:37
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.316.467 12.436.363 257.642.700 38.081.053 343.308.699 343.308.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.740.880 -1.740.880 -1.740.880
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13 10.800.000 25.665.050 -1.316.467 12.436.363 255.901.820 38.081.053 341.567.819 341.567.819
Transferler
3.192.480 20.895.335 -24.087.815 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.360 19.162.884 19.115.524 19.115.524
Dönem Karı (Zararı)
0 19.162.884 19.162.884 19.162.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.360 0 -47.360 -47.360
Kar Payları
-18.471.562 -13.993.238 -32.464.800 -32.464.800
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.363.827 15.628.843 258.325.593 19.162.884 328.218.543 328.218.543
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 260.066.473 51.791.034 362.410.723 362.410.723
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.740.880 -739.368 -2.480.248 -2.480.248
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13 10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 258.325.593 51.051.666 359.930.475 359.930.475
Transferler
2.754.000 20.217.666 -22.971.666 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
246.794 23.522.783 23.769.577 23.769.577
Dönem Karı (Zararı)
0 23.522.783 23.522.783 23.522.783
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
246.794 0 246.794 246.794
Kar Payları
-28.080.000 -28.080.000 -28.080.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.293.883 18.382.843 278.543.259 23.522.783 355.620.052 355.620.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.803.635 -49.882.084
Dönem Karı (Zararı)
23.522.783 19.162.884
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.741.642 8.684.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.510.486 2.439.768
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -232.689 2.795.675
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 1.774.063 1.779.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.217.892 -2.792.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,16 1.158.577 -50.527
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.749.097 4.513.008
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.156.938 -40.736.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,21 -30.548.672 -20.904.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.121.852 11.116
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -44.581.018 -24.997.007
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,21 19.339.756 13.241.788
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.183.429 809.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.061.723 -8.897.019
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.892.513 -12.888.921
Ödenen Temettüler
-28.080.000 -32.464.800
Alınan Faiz
16 2.217.892 2.792.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.049.014 -7.321.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.347.083 -951.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 17.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.476.195 -1.467.482
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 129.100 498.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.455.500 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 46.455.500 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.695.218 -50.833.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.695.218 -50.833.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.615.756 106.974.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 53.920.538 56.140.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 53.920.538 77.615.756
Ticari Alacaklar
230.656.622 204.764.017
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 17.930.519 16.841.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 212.726.103 187.922.499
Diğer Alacaklar
1.313.280 199.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.313.280 199.940
Türev Araçlar
8 0 335.405
Stoklar
7 155.926.529 111.105.886
Peşin Ödenmiş Giderler
9 36.931.978 31.073.288
Diğer Dönen Varlıklar
12 6.568.643 539.039
ARA TOPLAM
485.317.590 425.633.331
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 852.689 981.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
486.170.279 426.615.120
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
217.122 102.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 217.122 102.051
Diğer Alacaklar
11.766 3.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.766 3.254
Maddi Duran Varlıklar
28.485.720 28.694.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.777.982 1.603.701
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.777.982 1.603.701
Peşin Ödenmiş Giderler
9 183.782 149.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 12.024.158 12.593.825
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.700.537 43.146.933
TOPLAM VARLIKLAR
528.870.816 469.762.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 46.455.500 0
Ticari Borçlar
68.688.130 53.059.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 31.691.839 20.080.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.996.291 32.978.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.704.550 3.018.091
Diğer Borçlar
691.825 2.488.963
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
691.825 2.488.963
Ertelenmiş Gelirler
9 23.826.993 20.393.423
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 3.724.889 4.890.590
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.599.330 6.081.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 1.028.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.599.330 5.052.461
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
426.567 376.321
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 426.567 376.321
ARA TOPLAM
153.117.784 90.307.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.117.784 90.307.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
557.607 630.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
557.607 630.357
Ertelenmiş Gelirler
9 251.386 228.408
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.323.987 18.665.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 19.323.987 18.665.071
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.132.980 19.523.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.250.764 109.831.578
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
355.620.052 359.930.475
Ödenmiş Sermaye
13 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.293.883 -1.540.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.293.883 -1.540.677
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.293.883 -1.540.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 18.382.843 15.628.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 278.543.259 258.325.593
Net Dönem Karı veya Zararı
23.522.783 51.051.666
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
355.620.052 359.930.475
TOPLAM KAYNAKLAR
528.870.816 469.762.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 297.428.844 251.028.681 166.501.536 132.852.472
Satışların Maliyeti
14 -223.243.926 -182.990.752 -124.756.905 -98.200.661
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.184.918 68.037.929 41.744.631 34.651.811
BRÜT KAR (ZARAR)
74.184.918 68.037.929 41.744.631 34.651.811
Genel Yönetim Giderleri
15 -15.328.421 -14.362.007 -6.742.190 -8.004.869
Pazarlama Giderleri
15 -41.208.830 -34.162.747 -22.125.489 -18.653.728
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -4.684.962 -3.958.505 -2.407.418 -1.850.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 32.885.266 22.721.547 16.103.986 7.665.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -14.171.318 -13.279.200 -5.557.996 -3.107.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.676.653 24.997.017 21.015.524 10.700.602
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 283 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -11.757 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.676.653 24.985.543 21.015.524 10.700.602
Finansman Giderleri
17 -2.404.773 -1.540.241 -2.180.337 -812.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.271.880 23.445.302 18.835.187 9.888.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.749.097 -4.282.418 -3.811.178 -1.736.280
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.241.128 -5.333.027 -3.592.528 -2.104.646
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -507.969 1.050.609 -218.650 368.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.522.783 19.162.884 15.024.009 8.151.797
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.522.783 19.162.884 15.024.009 8.151.797
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.522.783 19.162.884 15.024.009 8.151.797
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 2,17800000 1,77400000 1,39100000 0,75500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
246.794 -47.360 245.500 68.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
308.492 -59.200 306.875 85.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-61.698 11.840 -61.375 -17.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -61.698 11.840 -61.375 -17.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
246.794 -47.360 245.500 68.285
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.769.577 19.115.524 15.269.509 8.220.082
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.769.577 19.115.524 15.269.509 8.220.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701585


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.390 Değişim: 0,38% Hacim : 6.813 Mio.TL Son veri saati : 14:03
Düşük 1.389 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8371 Değişim: -0,33%
Düşük 8,8226 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3510 Değişim: -0,79%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,94 Değişim: -0,42%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.