" />

KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

12.11.2021 - 19:04
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
238.094 159.236
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
28.744 26.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.733 -5.105
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.733 -5.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
34.477 31.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
52.656 54.245
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-25.783 -29.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.604 6.465
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
266.838 185.454


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-8.999 8.999 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-8.999 8.999 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 30.533 1.430.839 -239.392 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.105 54.245 -22.922 157.160 183.378 2.076 185.454
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
98.652 -3.590 18 -120.942 -25.862 -6.993 -32.855
Kar Dağıtımı
63.017 27.028 -90.045 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
63.017 -63.017 0
Diğer
90.045 -90.045 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 978.702 265.805 -27.506 127.741 4.021 1.493.874 -333.306 157.160 4.031.346 152.519 4.183.865
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 96.212 2.226 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 96.212 2.226 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.733 52.656 -18.179 136.184 164.928 101.910 266.838
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
68.292 7.937 -139.834 -63.605 833.573 769.968
Kar Dağıtımı
243.926 58.378 -302.304 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
243.926 -243.926 0
Diğer
302.304 -302.304 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 1.014.003 294.637 -46.325 148.868 -15.953 1.745.942 -410.888 136.184 4.231.323 1.154.419 5.385.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 3.427.134 2.559.368 1.223.766 927.548
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.841.586 2.194.190 999.747 785.306
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
92.845 6.813 38.944 3.305
Bankalardan Alınan Gelirler
256 1.110 74 604
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
466.054 343.416 174.737 133.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
175.538 76.492 70.712 34.832
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
99.850 122.725 28.199 42.133
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
190.666 144.199 75.826 56.806
Finansal Kiralama Gelirleri
25.359 11.802 9.927 4.012
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.034 2.037 337 550
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (2) -2.354.585 -1.303.309 -823.929 -451.326
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.386.211 -803.781 -515.907 -244.421
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-197.249 -190.492 -62.620 -66.702
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-74.154 -35.056 -19.956 -27.889
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-619.176 -185.241 -204.889 -63.271
Kiralama Kar Payı Giderleri
-37.492 -43.784 -12.393 -13.996
Diğer Kar Payı Giderleri
-40.303 -44.955 -8.164 -35.047
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.072.549 1.256.059 399.837 476.222
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
273.875 162.576 103.413 62.437
Alınan Ücret ve Komisyonlar
398.619 281.002 145.828 103.773
Gayri Nakdi Kredilerden
114.497 97.403 42.811 33.012
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) 284.122 183.599 103.017 70.761
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-124.744 -118.426 -42.415 -41.336
Gayri Nakdi Kredilere
-397 -156 -223 -50
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) -124.347 -118.270 -42.192 -41.286
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (4) 52 52
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV) (5) -193.767 148.929 -182.734 89.980
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-109.578 2.273 -96.249 -7.604
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-84.593 87.721 -60.424 62.466
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
404 58.935 -26.061 35.118
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (6) 912.592 541.389 389.251 363.509
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.065.301 2.108.953 709.819 992.148
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV) (7) -725.088 -913.989 -220.955 -552.733
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV) (7) -13.019 -5.211 3.143 17.144
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-584.449 -546.100 -203.665 -192.674
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (8) -547.705 -456.157 -163.851 -165.841
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
195.040 187.496 124.491 98.044
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
23.904 15.779 9.784 6.053
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (9) 218.944 203.275 134.275 104.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV) (10) 19.150 -44.039 -10.152 -17.834
Cari Vergi Karşılığı
-6.811 -3.404 -2.413 -1.242
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-260.890 -254.890 -76.447 -153.072
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
286.851 214.255 68.708 136.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 238.094 159.236 124.123 86.263
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV) (12) 238.094 159.236 124.123 86.263
Grubun Karı (Zararı)
136.184 157.160 91.767 86.034
Azınlık Payları Karı (Zararı)
101.910 2.076 32.356 229
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,10000000 0,12000000 0,07000000 0,07000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.151.062 23.026.545 28.177.607 3.610.559 18.080.122 21.690.681
Nakit ve Nakit Benzerleri
(Beşinci Bölüm-I) (1) 4.025.609 18.254.244 22.279.853 2.117.138 14.507.009 16.624.147
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.418.817 16.119.578 18.538.395 1.371.053 11.873.379 13.244.432
Bankalar
1.636.956 2.139.475 3.776.431 781.048 2.634.093 3.415.141
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-30.164 -4.809 -34.973 -34.963 -463 -35.426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (2) 775.073 4.523.858 5.298.931 724.424 3.257.849 3.982.273
Devlet Borçlanma Senetleri
623.356 4.497.112 5.120.468 552.653 3.236.130 3.788.783
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
18.507 13.193 31.700 12.921 10.774 23.695
Diğer Finansal Varlıklar
133.210 13.553 146.763 158.850 10.945 169.795
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (3) 325.326 244.582 569.908 755.313 315.264 1.070.577
Devlet Borçlanma Senetleri
317.659 233.171 550.830 745.044 306.067 1.051.111
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 11.411 19.078 7.667 9.197 16.864
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.602 2.602
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (5) 25.054 3.861 28.915 13.684 0 13.684
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
25.054 3.861 28.915 13.684 13.684
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.731.260 28.333.930 52.065.190 23.290.701 20.517.445 43.808.146
Krediler
(Beşinci Bölüm-I) (6) 24.097.079 24.202.196 48.299.275 23.254.473 18.801.331 42.055.804
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm-I) (7) 318.530 249.497 568.027 291.476 68.673 360.149
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (4) 551.776 4.680.025 5.231.801 832.051 2.392.749 3.224.800
Devlet Borçlanma Senetleri
551.776 4.680.025 5.231.801 832.051 2.392.749 3.224.800
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm-I) (6) -1.236.125 -797.788 -2.033.913 -1.087.299 -745.308 -1.832.607
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (8) 140.154 139 140.293 130.757 293 131.050
Satış Amaçlı
140.154 139 140.293 130.757 293 131.050
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm-I) (9) 350.256 0 350.256 327.378 0 327.378
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
268.696 0 268.696 268.696 0 268.696
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
268.696 268.696 268.696 268.696
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
81.560 0 81.560 58.682 0 58.682
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
81.560 81.560 58.682 58.682
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.304.676 16.833 1.321.509 1.372.244 17.226 1.389.470
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (11) 69.289 6.534 75.823 40.535 6.352 46.887
Şerefiye
4.920 4.920 4.783 4.783
Diğer
69.289 1.614 70.903 40.535 1.569 42.104
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (12) 911.239 911.239 1.261.475 1.261.475
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.093 3.093 3.750 3.750
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm-I) (13) 317.282 317.282 191.360 191.360
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm-I) (14) 776.463 43.989 820.452 640.871 28.943 669.814
VARLIKLAR TOPLAMI
32.754.774 51.427.970 84.182.744 30.869.630 38.650.381 69.520.011
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm-II) (1) 18.918.933 47.634.914 66.553.847 15.389.368 36.148.001 51.537.369
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm-II) (2) 72.687 1.795.936 1.868.623 72.778 2.987.107 3.059.885
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
36.983 36.983 1.246.687 1.029.766 2.276.453
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (3) 4.805.374 4.805.374 4.042.163 4.042.163
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (4) 7.079 0 7.079 142.596 0 142.596
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.079 7.079 142.596 142.596
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (5) 320.148 13.599 333.747 314.684 13.711 328.395
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (6) 202.997 3.189 206.186 200.073 2.451 202.524
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
156.997 156.997 145.872 145.872
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
46.000 3.189 49.189 54.201 2.451 56.652
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm-II) (7) 70.460 763 71.223 74.012 11.018 85.030
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 2.135.430 2.135.430 0 1.732.562 1.732.562
Krediler
2.135.430 2.135.430 1.732.562 1.732.562
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (10) 2.228.191 550.319 2.778.510 1.573.899 190.199 1.764.098
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (11) 5.381.591 4.151 5.385.742 4.343.628 5.308 4.348.936
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
Sermaye Yedekleri
1.028.858 0 1.028.858 960.566 0 960.566
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 14.855 14.855
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.014.003 1.014.003 945.711 945.711
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
248.312 248.312 254.045 254.045
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
128.764 4.151 132.915 93.130 5.308 98.438
Kar Yedekleri
1.745.942 0 1.745.942 1.494.079 0 1.494.079
Yasal Yedekler
145.290 145.290 131.703 131.703
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.600.540 1.600.540 1.362.171 1.362.171
Diğer Kar Yedekleri
112 112 205 205
Kar veya Zarar
-274.704 0 -274.704 -27.128 0 -27.128
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-410.888 -410.888 -329.432 -329.432
Dönem Net Kâr veya Zararı
136.184 136.184 302.304 302.304
Azınlık Payları
1.154.419 1.154.419 218.936 218.936
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.044.443 52.138.301 84.182.744 27.399.888 42.120.123 69.520.011


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.107.189 10.214.010 21.321.199 11.377.799 9.281.131 20.658.930
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 6.841.271 7.243.040 14.084.311 5.710.137 5.411.694 11.121.831
Teminat Mektupları
6.766.712 3.814.906 10.581.618 5.647.191 3.555.738 9.202.929
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.243.712 349.321 1.593.033 876.326 77.888 954.214
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 1.286.701 1.286.716 15 1.043.724 1.043.739
Diğer Teminat Mektupları
5.522.985 2.178.884 7.701.869 4.770.850 2.434.126 7.204.976
Banka Kredileri
0 85.826 85.826 0 49.363 49.363
İthalat Kabul Kredileri
85.826 85.826 49.363 49.363
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
14.235 3.329.627 3.343.862 39.522 1.731.270 1.770.792
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
14.235 3.329.627 3.343.862 39.522 1.731.270 1.770.792
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 75.323 75.323
Diğer Kefaletlerimizden
60.324 60.324 23.424 23.424
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.778.304 580.076 3.358.380 2.395.012 850.025 3.245.037
Cayılamaz Taahhütler
2.752.804 580.076 3.332.880 2.391.012 850.025 3.241.037
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
329.848 580.076 909.924 359.047 850.025 1.209.072
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
587.597 587.597 429.887 429.887
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
814.030 814.030 667.621 667.621
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
15.258 15.258 13.538 13.538
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.005.175 1.005.175 919.974 919.974
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
350 350 398 398
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
546 546 547 547
Cayılabilir Taahhütler
25.500 0 25.500 4.000 0 4.000
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
25.500 25.500 4.000 4.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 1.487.614 2.390.894 3.878.508 3.272.650 3.019.412 6.292.062
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.487.614 2.390.894 3.878.508 3.272.650 3.019.412 6.292.062
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
76.263 74.049 150.312 128.188 114.937 243.125
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
53.746 20.620 74.366 83.763 39.298 123.061
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
22.517 53.429 75.946 44.425 75.639 120.064
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.411.351 2.316.845 3.728.196 3.144.462 2.904.475 6.048.937
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
102.242.742 32.680.036 134.922.778 87.262.122 24.652.412 111.914.534
EMANET KIYMETLER
7.318.501 8.841.179 16.159.680 5.519.997 8.677.435 14.197.432
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.310.933 4.310.933 2.911.168 2.911.168
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.533 365.118 379.651 137.652 344.021 481.673
Tahsile Alınan Çekler
2.070.849 406.260 2.477.109 1.696.146 275.497 1.971.643
Tahsile Alınan Ticari Senetler
664.094 112.695 776.789 526.549 83.168 609.717
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
224.864 703.576 928.440 215.254 1.519.560 1.734.814
Emanet Kıymet Alanlar
33.125 7.253.530 7.286.655 33.125 6.455.189 6.488.314
REHİNLİ KIYMETLER
94.924.241 23.838.857 118.763.098 81.742.125 15.974.977 97.717.102
Menkul Kıymetler
11.192.116 5.404.207 16.596.323 11.668.013 4.659.421 16.327.434
Teminat Senetleri
1.978.969 322.700 2.301.669 1.438.998 219.572 1.658.570
Emtia
10.703.399 2.427.789 13.131.188 6.545.244 1.758.326 8.303.570
Varant
0 0
Gayrimenkul
64.528.380 12.729.443 77.257.823 56.903.781 6.988.385 63.892.166
Diğer Rehinli Kıymetler
6.234.915 2.945.398 9.180.313 4.924.606 2.341.372 7.265.978
Rehinli Kıymet Alanlar
286.462 9.320 295.782 261.483 7.901 269.384
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
113.349.931 42.894.046 156.243.977 98.639.921 33.933.543 132.573.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.287.790 1.368.616
Alınan Kar Payları
3.417.032 2.451.414
Ödenen Kar Payları
-2.216.756 -751.896
Alınan Temettüler
52
Alınan Ücret ve Komisyonlar
277.267 183.599
Elde Edilen Diğer Kazançlar
516.846 512.707
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
348.949 342.964
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-716.320 -682.656
Ödenen Vergiler
-44.101 -42.662
Diğer
-295.179 -644.854
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.621.635 -2.797.891
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.368.088 -3.298.754
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.462.488 -509.495
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.454.017 -7.855.083
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
255.614 -620.055
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
875.752 -1.198.387
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
11.957.112 9.301.438
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
817.750 1.382.445
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.909.425 -1.429.275
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-797.680 -1.174.022
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-9.037 -708
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
18.000
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-152.273 -112.474
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
569.393 227.099
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-26.279 -406.249
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
487.725 157.974
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.151.694 -1.884.206
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.484.485 826.542
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.095.133 1.377.824
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
28.430.601 20.422.501
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-31.240.402 -18.841.316
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-62.802 -65.121
Diğer
777.470 -138.240
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
377.804 735.470
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.394.416 -490.003
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.055.277 7.189.681
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.449.693 6.699.678http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977505


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.