KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:45
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.427 137.716
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26.299 22.612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.733 -5.105
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.733 -5.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
32.032 27.717
Yabancı Para Çevrim Farkları
51.793 51.455
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-27.760 -30.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.999 6.695
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.726 160.328


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-8.999 8.999
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-8.999 8.999
Yeni Bakiye
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 31.057 1.430.225 -263.958 63.429 3.821.929 3.821.929
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.105 51.455 -23.738 137.716 160.328 160.328
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
98.423 -3.590 18 -104.907 -10.056 -10.056
Kar Dağıtımı
62.347 1.082 -63.429
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.347 -62.347
Diğer
63.429 -63.429
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 978.702 265.805 -27.506 124.093 3.729 1.492.590 -367.783 137.716 3.972.201 3.972.201
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.733 51.793 -19.761 51.427 77.726 77.726
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
68.292 8.030 -137.568 -61.246 -61.246
Kar Dağıtımı
243.076 11.661 -254.737 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
243.076 -243.076 0
Diğer
254.737 -254.737 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 1.014.003 294.637 -46.325 144.126 -15.953 1.743.696 -489.759 51.427 4.060.707 4.060.707


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 3.401.984 2.553.540 1.216.246 928.045
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.841.586 2.194.190 999.747 785.306
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
92.845 6.813 38.944 3.305
Bankalardan Alınan Gelirler
256 585 74 79
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
440.904 338.113 167.217 134.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
146.837 68.223 63.043 34.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
103.401 125.691 28.348 43.853
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
190.666 144.199 75.826 56.806
Finansal Kiralama Gelirleri
25.359 11.802 9.927 4.012
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.034 2.037 337 550
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(2) -2.457.718 -1.317.645 -865.643 -459.789
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.389.534 -808.107 -517.087 -246.564
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-916.235 -385.743 -308.043 -136.293
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-74.154 -35.056 -19.956 -27.889
Kiralama Kar Payı Giderleri
-37.492 -43.784 -12.393 -13.996
Diğer Kar Payı Giderleri
-40.303 -44.955 -8.164 -35.047
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
944.266 1.235.895 350.603 468.256
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
273.875 162.576 103.413 62.437
Alınan Ücret ve Komisyonlar
398.619 281.002 145.828 103.773
Gayri Nakdi Kredilerden
114.497 97.403 42.811 33.012
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) 284.122 183.599 103.017 70.761
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-124.744 -118.426 -42.415 -41.336
Gayri Nakdi Kredilere
-397 -156 -223 -50
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) -124.347 -118.270 -42.192 -41.286
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(4) 52 52
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV)(5) -194.944 173.318 -178.302 104.131
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-110.765 26.661 -91.817 6.546
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-84.593 87.721 -60.424 62.466
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
414 58.936 -26.061 35.119
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(6) 817.673 471.175 336.886 329.017
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.840.922 2.042.964 612.652 963.841
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -725.088 -913.989 -220.955 -552.733
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -13.019 -5.211 3.143 17.144
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-576.372 -540.375 -200.947 -190.660
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(8) -500.977 -405.038 -147.798 -146.184
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
25.466 178.351 46.095 91.408
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(9) 25.466 178.351 46.095 91.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV)(10) 25.961 -40.635 -7.739 -16.592
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-260.890 -254.890 -76.447 -153.072
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
286.851 214.255 68.708 136.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 51.427 137.716 38.356 74.816
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV)(12) 51.427 137.716 38.356 74.816
Grubun Karı (Zararı)
51.427 137.716 38.356 74.816
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,04000000 0,10000000 0,03000000 0,05000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.037.780 23.025.820 29.063.600 5.126.972 18.067.080 23.194.052
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm -I (1) 3.638.051 18.253.519 21.891.570 2.115.516 14.497.412 16.612.928
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.418.817 16.119.578 18.538.395 1.371.053 11.863.955 13.235.008
Bankalar
1.249.398 2.138.750 3.388.148 779.426 2.633.920 3.413.346
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-30.164 -4.809 -34.973 -34.963 -463 -35.426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(2) 2.049.349 4.523.858 6.573.207 2.149.588 3.254.404 5.403.992
Devlet Borçlanma Senetleri
622.671 4.497.112 5.119.783 536.142 3.232.685 3.768.827
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.193 13.193 10.774 10.774
Diğer Finansal Varlıklar
1.426.678 13.553 1.440.231 1.613.446 10.945 1.624.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(3) 325.326 244.582 569.908 848.184 315.264 1.163.448
Devlet Borçlanma Senetleri
317.659 233.171 550.830 745.044 306.067 1.051.111
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 11.411 19.078 7.667 9.197 16.864
Diğer Finansal Varlıklar
0 95.473 95.473
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I) (5) 25.054 3.861 28.915 13.684 0 13.684
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
25.054 3.861 28.915 13.684 13.684
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.731.260 28.333.930 52.065.190 23.290.703 20.517.445 43.808.148
Krediler
(Beşinci Bölüm -I)(6) 24.097.079 24.202.196 48.299.275 23.254.475 18.801.331 42.055.806
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm -I)(7) 318.530 249.497 568.027 291.476 68.673 360.149
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(4) 551.776 4.680.025 5.231.801 832.051 2.392.749 3.224.800
Devlet Borçlanma Senetleri
551.776 4.680.025 5.231.801 832.051 2.392.749 3.224.800
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm -I)(6) -1.236.125 -797.788 -2.033.913 -1.087.299 -745.308 -1.832.607
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(8) 140.154 139 140.293 130.757 293 131.050
Satış Amaçlı
140.154 139 140.293 130.757 293 131.050
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm -I) (9) 25.100 18.311 43.411 25.100 18.311 43.411
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000 20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(10) 1.303.597 16.833 1.320.430 1.371.033 17.226 1.388.259
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I) (11) 69.287 0 69.287 40.533 0 40.533
Şerefiye
0 0
Diğer
69.287 69.287 40.533 40.533
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm -I) (12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.037 3.037 3.672 3.672
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm -I) (13) 317.236 317.236 191.314 191.314
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm -I) (14) 668.932 40.850 709.782 488.305 27.055 515.360
VARLIKLAR TOPLAMI
32.296.383 51.435.883 83.732.266 30.668.389 38.647.410 69.315.799
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm -II)(1) 19.102.511 47.635.229 66.737.740 15.465.033 36.148.091 51.613.124
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm -II) (2) 5.702.668 1.795.936 7.498.604 4.314.758 2.987.107 7.301.865
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
36.983 36.983 1.246.687 1.029.766 2.276.453
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II) (3) 7.079 0 7.079 142.596 0 142.596
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.079 7.079 142.596 142.596
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm -II) (4) 320.148 13.599 333.747 314.684 13.711 328.395
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm -II) (5) 202.766 3.133 205.899 198.842 2.401 201.243
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
156.766 156.766 144.641 144.641
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
46.000 3.133 49.133 54.201 2.401 56.602
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm -II) (6) 67.239 763 68.002 71.950 11.018 82.968
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm -II) (7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm -II) (8) 0 2.135.430 2.135.430 0 1.732.562 1.732.562
Krediler
2.135.430 2.135.430 1.732.562 1.732.562
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II)(9) 2.104.918 543.157 2.648.075 1.404.812 187.554 1.592.366
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm -II) (10) 4.056.556 4.151 4.060.707 4.038.919 5.308 4.044.227
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
Sermaye Yedekleri
1.028.858 0 1.028.858 960.566 0 960.566
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 14.855 14.855
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.014.003 1.014.003 945.711 945.711
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
248.312 248.312 254.045 254.045
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
124.022 4.151 128.173 90.833 5.308 96.141
Kar Yedekleri
1.743.696 0 1.743.696 1.492.590 0 1.492.590
Yasal Yedekler
143.156 143.156 130.419 130.419
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.600.540 1.600.540 1.362.171 1.362.171
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-438.332 0 -438.332 -109.115 0 -109.115
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-489.759 -489.759 -363.852 -363.852
Dönem Net Kâr veya Zararı
51.427 51.427 254.737 254.737
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
31.600.868 52.131.398 83.732.266 27.198.281 42.117.518 69.315.799


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.107.189 10.214.010 21.321.199 11.377.799 9.281.131 20.658.930
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 6.841.271 7.243.040 14.084.311 5.710.137 5.411.694 11.121.831
Teminat Mektupları
6.766.712 3.814.906 10.581.618 5.647.191 3.555.738 9.202.929
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.243.712 349.321 1.593.033 876.326 77.888 954.214
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 1.286.701 1.286.716 15 1.043.724 1.043.739
Diğer Teminat Mektupları
5.522.985 2.178.884 7.701.869 4.770.850 2.434.126 7.204.976
Banka Kredileri
0 85.826 85.826 0 49.363 49.363
İthalat Kabul Kredileri
85.826 85.826 49.363 49.363
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
14.235 3.329.627 3.343.862 39.522 1.731.270 1.770.792
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
14.235 3.329.627 3.343.862 39.522 1.731.270 1.770.792
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
12.681 12.681 75.323 75.323
Diğer Kefaletlerimizden
60.324 60.324 23.424 23.424
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.778.304 580.076 3.358.380 2.395.012 850.025 3.245.037
Cayılamaz Taahhütler
2.752.804 580.076 3.332.880 2.391.012 850.025 3.241.037
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
329.848 580.076 909.924 359.047 850.025 1.209.072
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
587.597 587.597 429.887 429.887
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
814.030 814.030 667.621 667.621
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
15.258 15.258 13.538 13.538
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.005.175 1.005.175 919.974 919.974
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
350 350 398 398
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
546 546 547 547
Cayılabilir Taahhütler
25.500 0 25.500 4.000 0 4.000
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
25.500 25.500 4.000 4.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 1.487.614 2.390.894 3.878.508 3.272.650 3.019.412 6.292.062
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.487.614 2.390.894 3.878.508 3.272.650 3.019.412 6.292.062
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
76.263 74.049 150.312 128.188 114.937 243.125
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
53.746 20.620 74.366 83.763 39.298 123.061
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
22.517 53.429 75.946 44.425 75.639 120.064
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.411.351 2.316.845 3.728.196 3.144.462 2.904.475 6.048.937
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
102.242.742 32.680.036 134.922.778 87.262.122 24.652.412 111.914.534
EMANET KIYMETLER
7.318.501 8.841.179 16.159.680 5.519.997 8.677.435 14.197.432
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.310.933 4.310.933 2.911.168 2.911.168
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.533 365.118 379.651 137.652 344.021 481.673
Tahsile Alınan Çekler
2.070.849 406.260 2.477.109 1.696.146 275.497 1.971.643
Tahsile Alınan Ticari Senetler
664.094 112.695 776.789 526.549 83.168 609.717
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
224.864 703.576 928.440 215.254 1.519.560 1.734.814
Emanet Kıymet Alanlar
33.125 7.253.530 7.286.655 33.125 6.455.189 6.488.314
REHİNLİ KIYMETLER
94.924.241 23.838.857 118.763.098 81.742.125 15.974.977 97.717.102
Menkul Kıymetler
11.192.116 5.404.207 16.596.323 7.265.978
Rehinli Kıymet Alanlar
286.462 9.320 295.782 261.483 7.901 269.384
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
113.349.931 42.894.046 156.243.977 98.639.921 33.933.543 132.573.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.100.868 754.635
Alınan Kar Payları
3.391.882 2.445.586
Ödenen Kar Payları
-2.319.889 -756.222
Alınan Temettüler
52
Alınan Ücret ve Komisyonlar
277.267 183.599
Elde Edilen Diğer Kazançlar
421.927 442.493
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
348.949 342.964
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-708.243 -676.931
Ödenen Vergiler
-36.779 -42.547
Diğer
-274.298 -1.184.307
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.306.435 -2.314.924
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.428.948 -3.333.415
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.462.488 -515.440
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.454.015 -7.855.042
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-138.428 -609.666
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
875.752 -1.198.387
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
12.065.246 9.891.256
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.849.316 1.305.770
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.407.303 -1.560.289
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.016.239 -1.232.928
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
18.350
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-107.747 -102.141
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
205.274 156.802
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.550.158 -406.249
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.103.601 157.974
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.151.694 -1.884.206
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.484.485 826.542
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.762.735 1.573.689
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
33.775.399 22.241.140
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-36.317.319 -20.464.090
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-62.802 -65.121
Diğer
-158.013 -138.240
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
377.804 735.470
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.006.133 -484.058
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.055.277 7.182.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.061.410 6.698.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975979


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4902 Değişim: 1,38%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,3125 Değişim: 1,65%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
771,70 Değişim: 1,36%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.