KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:15
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.071 62.900
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
28.822 24.294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.822 -3.403
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.822 -3.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
32.644 27.697
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.936 26.565
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.697 1.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.595 -319
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.893 87.194


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
Yeni Bakiye
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.403 26.565 1.132 62.900 87.194 87.194
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
56.269 18 -44.768 11.519 11.519
Kar Dağıtımı
62.347 1.082 -63.429
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.347 -62.347
Diğer
63.429 -63.429
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 936.548 267.507 -27.506 99.203 41.188 1.492.590 -316.643 62.900 3.920.642 3.920.642
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.822 43.936 -11.292 13.071 41.893 41.893
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
60.224 8.030 -63.821 4.433 4.433
Kar Dağıtımı
243.076 11.661 -254.737 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
243.076 -243.076 0
Diğer
254.737 -254.737 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 1.005.935 296.548 -46.325 136.269 -7.484 1.743.696 -416.012 13.071 4.090.553 4.090.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 2.185.738 1.625.495 1.145.834 816.909
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.841.839 1.408.884 960.152 694.761
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
53.901 3.508 33.534 2.644
Bankalardan Alınan Gelirler
182 506 82 156
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
273.687 203.320 143.654 114.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
83.794 34.089 45.612 22.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
75.053 81.838 38.814 44.945
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
114.840 87.393 59.228 46.718
Finansal Kiralama Gelirleri
15.432 7.790 8.288 3.799
Diğer Kar Payı Gelirleri
697 1.487 124 889
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(2) -1.592.075 -857.856 -811.271 -421.949
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-872.447 -561.543 -458.460 -273.190
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-608.192 -249.450 -320.318 -126.675
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-54.198 -7.167 -11.455 -4.772
Kiralama Kar Payı Giderleri
-25.099 -29.788 -12.357 -14.965
Diğer Kar Payı Giderleri
-32.139 -9.908 -8.681 -2.347
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
593.663 767.639 334.563 394.960
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
170.462 100.139 92.564 38.847
Alınan Ücret ve Komisyonlar
252.791 177.229 134.017 78.976
Gayri Nakdi Kredilerden
71.686 64.391 38.504 32.757
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) 181.105 112.838 95.513 46.219
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-82.329 -77.090 -41.453 -40.129
Gayri Nakdi Kredilere
-174 -106 -106 -54
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) -82.155 -76.984 -41.347 -40.075
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(4) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV)(5) -16.642 69.187 -21.974 43.272
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-18.948 20.115 -51.659 12.504
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-24.169 25.255 -140.149 16.658
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
26.475 23.817 169.834 14.110
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(6) 480.787 142.158 180.254 36.102
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.228.270 1.079.123 585.407 513.181
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -504.133 -361.256 -278.076 -121.945
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -16.162 -22.355 -9.347 -18.719
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-375.425 -349.715 -187.681 -170.658
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(8) -353.179 -258.854 -203.781 -129.954
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.629 86.943 -93.478 71.905
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(9) -20.629 86.943 -93.478 71.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV)(10) 33.700 -24.043 51.195 -21.055
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-184.443 -101.818 -57.790 -48.755
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
218.143 77.775 108.985 27.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 13.071 62.900 -42.283 50.850
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV)(12) 13.071 62.900 -42.283 50.850
Grubun Karı (Zararı)
13.071 62.900 -42.283 50.850
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,01000000 0,05000000 -0,03000000 0,04000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.834.117 21.341.173 25.175.290 5.126.972 18.067.080 23.194.052
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm -I (1) 2.301.312 16.363.133 18.664.445 2.115.516 14.497.412 16.612.928
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.215.864 14.088.703 15.304.567 1.371.053 11.863.955 13.235.008
Bankalar
1.116.258 2.280.165 3.396.423 779.426 2.633.920 3.413.346
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-30.810 -5.735 -36.545 -34.963 -463 -35.426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(2) 846.303 4.712.917 5.559.220 2.149.588 3.254.404 5.403.992
Devlet Borçlanma Senetleri
624.521 4.685.591 5.310.112 536.142 3.232.685 3.768.827
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.540 13.540 10.774 10.774
Diğer Finansal Varlıklar
221.782 13.786 235.568 1.613.446 10.945 1.624.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(3) 635.303 243.837 879.140 848.184 315.264 1.163.448
Devlet Borçlanma Senetleri
627.410 232.674 860.084 745.044 306.067 1.051.111
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 11.163 18.830 7.667 9.197 16.864
Diğer Finansal Varlıklar
226 226 95.473 95.473
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I) (5) 51.199 21.286 72.485 13.684 0 13.684
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
51.199 21.286 72.485 13.684 13.684
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
24.214.775 26.981.446 51.196.221 23.290.703 20.517.445 43.808.148
Krediler
(Beşinci Bölüm -I)(6) 24.042.000 23.516.904 47.558.904 23.254.475 18.801.331 42.055.806
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm -I)(7) 315.025 179.770 494.795 291.476 68.673 360.149
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(4) 884.246 4.230.658 5.114.904 832.051 2.392.749 3.224.800
Devlet Borçlanma Senetleri
884.246 4.230.658 5.114.904 832.051 2.392.749 3.224.800
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm -I)(6) -1.026.496 -945.886 -1.972.382 -1.087.299 -745.308 -1.832.607
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(8) 155.969 135 156.104 130.757 293 131.050
Satış Amaçlı
155.969 135 156.104 130.757 293 131.050
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm -I) (9) 25.100 18.311 43.411 25.100 18.311 43.411
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000 20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(10) 1.329.931 17.780 1.347.711 1.371.033 17.226 1.388.259
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I) (11) 68.920 0 68.920 40.533 0 40.533
Şerefiye
0 0
Diğer
68.920 68.920 40.533 40.533
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm -I) (12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.069 3.069 3.672 3.672
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm -I) (13) 305.405 305.405 191.314 191.314
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm -I) (14) 648.519 104.489 753.008 488.305 27.055 515.360
VARLIKLAR TOPLAMI
30.585.805 48.463.334 79.049.139 30.668.389 38.647.410 69.315.799
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm -II)(1) 17.645.498 44.060.078 61.705.576 15.465.033 36.148.091 51.613.124
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm -II) (2) 5.186.670 3.169.508 8.356.178 4.314.758 2.987.107 7.301.865
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
67.328 8.697 76.025 1.246.687 1.029.766 2.276.453
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II) (3) 3.316 0 3.316 142.596 0 142.596
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.316 3.316 142.596 142.596
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm -II) (4) 317.150 15.980 333.130 314.684 13.711 328.395
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm -II) (5) 205.435 2.437 207.872 198.842 2.401 201.243
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
155.881 155.881 144.641 144.641
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
49.554 2.437 51.991 54.201 2.401 56.602
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm -II) (6) 62.956 215 63.171 71.950 11.018 82.968
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm -II) (7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm -II) (8) 0 2.039.052 2.039.052 0 1.732.562 1.732.562
Krediler
2.039.052 2.039.052 1.732.562 1.732.562
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II)(9) 1.917.154 257.112 2.174.266 1.404.812 187.554 1.592.366
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm -II) (10) 4.084.863 5.690 4.090.553 4.038.919 5.308 4.044.227
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
Sermaye Yedekleri
1.020.790 0 1.020.790 960.566 0 960.566
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 14.855 14.855
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.005.935 1.005.935 945.711 945.711
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
250.223 250.223 254.045 254.045
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
123.095 5.690 128.785 90.833 5.308 96.141
Kar Yedekleri
1.743.696 0 1.743.696 1.492.590 0 1.492.590
Yasal Yedekler
143.156 143.156 130.419 130.419
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.600.540 1.600.540 1.362.171 1.362.171
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-402.941 0 -402.941 -109.115 0 -109.115
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-416.012 -416.012 -363.852 -363.852
Dönem Net Kâr veya Zararı
13.071 13.071 254.737 254.737
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
29.490.370 49.558.769 79.049.139 27.198.281 42.117.518 69.315.799


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.469.798 10.240.921 20.710.719 11.377.799 9.281.131 20.658.930
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 6.499.872 6.957.281 13.457.153 5.710.137 5.411.694 11.121.831
Teminat Mektupları
6.379.379 3.804.387 10.183.766 5.647.191 3.555.738 9.202.929
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
954.335 89.978 1.044.313 876.326 77.888 954.214
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 1.220.725 1.220.740 15 1.043.724 1.043.739
Diğer Teminat Mektupları
5.425.029 2.493.684 7.918.713 4.770.850 2.434.126 7.204.976
Banka Kredileri
0 86.215 86.215 0 49.363 49.363
İthalat Kabul Kredileri
86.215 86.215 49.363 49.363
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
57.088 3.053.594 3.110.682 39.522 1.731.270 1.770.792
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
57.088 3.053.594 3.110.682 39.522 1.731.270 1.770.792
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
13.085 13.085 75.323 75.323
Diğer Kefaletlerimizden
63.405 63.405 23.424 23.424
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.570.285 235.123 2.805.408 2.395.012 850.025 3.245.037
Cayılamaz Taahhütler
2.544.785 235.123 2.779.908 2.391.012 850.025 3.241.037
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
138.787 235.123 373.910 359.047 850.025 1.209.072
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
604.315 604.315 429.887 429.887
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
819.317 819.317 667.621 667.621
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
14.015 14.015 13.538 13.538
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
967.290 967.290 919.974 919.974
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
509 509 398 398
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
552 552 547 547
Cayılabilir Taahhütler
25.500 0 25.500 4.000 0 4.000
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
25.500 25.500 4.000 4.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 1.399.641 3.048.517 4.448.158 3.272.650 3.019.412 6.292.062
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.399.641 3.048.517 4.448.158 3.272.650 3.019.412 6.292.062
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
125.941 124.864 250.805 128.188 114.937 243.125
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
91.428 34.325 125.753 83.763 39.298 123.061
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
34.513 90.539 125.052 44.425 75.639 120.064
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.273.700 2.923.653 4.197.353 3.144.462 2.904.475 6.048.937
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
97.264.467 32.217.309 129.481.776 87.262.122 24.652.412 111.914.534
EMANET KIYMETLER
6.744.243 8.769.574 15.513.817 5.519.997 8.677.435 14.197.432
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.782.372 3.782.372 2.911.168 2.911.168
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.372 347.042 360.414 137.652 344.021 481.673
Tahsile Alınan Çekler
2.060.356 431.521 2.491.877 1.696.146 275.497 1.971.643
Tahsile Alınan Ticari Senetler
627.086 108.020 735.106 526.549 83.168 609.717
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
227.829 817.954 1.045.783 215.254 1.519.560 1.734.814
Emanet Kıymet Alanlar
33.125 7.065.037 7.098.162 33.125 6.455.189 6.488.314
REHİNLİ KIYMETLER
90.520.224 23.447.735 113.967.959 81.742.125 15.974.977 97.717.102
Menkul Kıymetler
11.108.963 5.368.226 16.477.189 11.668.013 4.659.421 16.327.434
Teminat Senetleri
1.998.732 331.285 2.330.017 1.438.998 219.572 1.658.570
Emtia
9.490.542 2.308.462 11.799.004 6.545.244 1.758.326 8.303.570
Varant
0 0
Gayrimenkul
62.371.444 12.555.335 74.926.779 56.903.781 6.988.385 63.892.166
Diğer Rehinli Kıymetler
5.272.390 2.875.260 8.147.650 4.924.606 2.341.372 7.265.978
Rehinli Kıymet Alanlar
278.153 9.167 287.320 261.483 7.901 269.384
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
107.734.265 42.458.230 150.192.495 98.639.921 33.933.543 132.573.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
762.245 -395.036
Alınan Kar Payları
2.107.203 1.549.812
Ödenen Kar Payları
-1.520.257 -562.839
Alınan Ücret ve Komisyonlar
175.544 112.838
Elde Edilen Diğer Kazançlar
305.438 114.574
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
190.234 195.296
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-461.534 -432.714
Ödenen Vergiler
-12.919 -28.161
Diğer
-21.464 -1.343.842
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.786.481 -602.855
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-346.766 -2.699.313
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.319.891 2.234.758
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.306.242 -5.032.980
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
83.724 -157.249
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
398.450 -1.230.235
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
7.495.379 5.508.083
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
781.827 774.081
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.548.726 -997.891
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.201.434 -760.676
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-88.218 -52.539
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
148.774 94.688
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.550.006 -91.914
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.901.018 101.075
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.805.047 -1.620.567
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.192.045 808.581
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.574.295 760.934
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.497.475 13.090.795
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-24.959.907 -12.224.728
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-40.598 -42.414
Diğer
-71.265 -62.719
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
418.502 281.688
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
191.499 -715.945
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.055.277 7.182.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.246.776 6.466.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956166


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.