KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

27.05.2021 - 18:15
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
102.705 18.346
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
21.865 -27.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.911 -1.701
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.911 -1.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.776 -26.298
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.951 20.063
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-222 -59.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.953 13.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.570 -9.653


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.475 822 -9.653
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.988 18 -69.413 -40.407 -20.013 -60.420
Kar Dağıtımı
63.017 27.028 -90.045 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
63.017 -63.017 0
Diğer
90.045 -90.045 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 909.038 269.209 -27.506 93.559 -6.829 1.493.874 -290.776 17.524 3.822.948 138.245 3.961.193
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 96.212 2.226 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 96.212 2.226 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.911 29.951 -6.175 84.299 106.164 18.406 124.570
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
42.591 7.996 -79.385 -28.798 1.085.412 1.056.614
Kar Dağıtımı
243.086 59.218 -302.304 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
243.086 -243.086 0
Diğer
302.304 -302.304 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 988.302 298.459 -46.325 126.163 -3.949 1.745.161 -349.599 84.299 4.207.366 1.322.754 5.530.120


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 1.065.032 809.287
Kredilerden Alınan Kar Payları
881.687 714.123
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
20.367 864
Bankalardan Alınan Gelirler
100 350
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
155.161 89.361
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
65.981 12.611
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
33.568 36.075
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
55.612 40.675
Finansal Kiralama Gelirleri
7.144 3.991
Diğer Kar Payı Gelirleri
573 598
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (2) -772.529 -429.744
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-412.411 -286.671
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-61.050 -57.128
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-42.743 -2.395
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-220.125 -61.166
Kiralama Kar Payı Giderleri
-12.742 -14.823
Diğer Kar Payı Giderleri
-23.458 -7.561
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
292.503 379.543
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
77.898 60.971
Alınan Ücret ve Komisyonlar
118.774 97.932
Gayri Nakdi Kredilerden
33.182 31.634
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) 85.592 66.298
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-40.876 -36.961
Gayri Nakdi Kredilere
-68 -52
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) -40.808 -36.909
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (4) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV) (5) 6.628 17.487
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
34.007 122.026 22.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV) (10) -19.321 -4.017
Cari Vergi Karşılığı
-1.826 -1.029
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-126.653 -53.063
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
109.158 50.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 102.705 18.346
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV) (12) 102.705 18.346
Grubun Karı (Zararı)
84.299 17.524
Azınlık Payları Karı (Zararı)
18.406 822
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06000000 0,01300000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.472.245 20.147.915 24.620.160 3.610.559 18.080.122 21.690.681
Nakit ve Nakit Benzerleri
(Beşinci Bölüm-I) (1) 3.025.810 15.715.424 18.741.234 2.117.138 14.507.009 16.624.147
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.008.257 13.802.850 15.811.107 1.371.053 11.873.379 13.244.432
Bankalar
1.046.013 1.913.108 2.959.121 781.048 2.634.093 3.415.141
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-28.460 -534 -28.994 -34.963 -463 -35.426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (2) 643.412 4.098.877 4.742.289 724.424 3.257.849 3.982.273
Devlet Borçlanma Senetleri
547.399 4.075.450 4.622.849 552.653 3.236.130 3.788.783
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.271 11.626 28.897 12.921 10.774 23.695
Diğer Finansal Varlıklar
78.742 11.801 90.543 158.850 10.945 169.795
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (3) 620.464 333.614 954.078 755.313 315.264 1.070.577
Devlet Borçlanma Senetleri
612.797 323.382 936.179 745.044 306.067 1.051.111
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 10.232 17.899 7.667 9.197 16.864
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.602 2.602
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (5) 182.559 0 182.559 13.684 0 13.684
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
182.559 182.559 13.684 13.684
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.635.016 23.139.180 46.774.196 23.290.701 20.517.445 43.808.146
Krediler
(Beşinci Bölüm-I) (6) 23.391.403 21.324.591 44.715.994 23.254.473 18.801.331 42.055.804
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm-I) (7) 299.715 134.175 433.890 291.476 68.673 360.149
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (4) 966.709 2.490.387 3.457.096 832.051 2.392.749 3.224.800
Devlet Borçlanma Senetleri
914.783 2.490.387 3.405.170 832.051 2.392.749 3.224.800
Diğer Finansal Varlıklar
51.926 51.926 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm-I) (6) -1.022.811 -809.973 -1.832.784 -1.087.299 -745.308 -1.832.607
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (8) 127.775 326 128.101 130.757 293 131.050
Satış Amaçlı
127.775 326 128.101 130.757 293 131.050
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm-I) (9) 333.681 0 333.681 327.378 0 327.378
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
268.696 0 268.696 268.696 0 268.696
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
268.696 268.696 268.696 268.696
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
64.985 0 64.985 58.682 0 58.682
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
64.985 64.985 58.682 58.682
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.396.625 18.118 1.414.743 1.372.244 17.226 1.389.470
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (11) 58.059 6.563 64.622 40.535 6.352 46.887
Şerefiye
4.942 4.942 4.783 4.783
Diğer
58.059 1.621 59.680 40.535 1.569 42.104
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (12) 1.019.640 1.019.640 1.261.475 1.261.475
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.534 3.534 3.750 3.750
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm-I) (13) 220.950 220.950 191.360 191.360
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm-I)(14) 823.981 50.535 874.516 640.871 28.943 669.814
VARLIKLAR TOPLAMI
32.091.506 43.362.637 75.454.143 30.869.630 38.650.381 69.520.011
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm-II) (1) 16.755.037 39.145.581 55.900.618 15.389.368 36.148.001 51.537.369
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm-II) (2) 67.804 3.065.898 3.133.702 72.778 2.987.107 3.059.885
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
425.606 700.005 1.125.611 1.246.687 1.029.766 2.276.453
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (3) 4.995.265 4.995.265 4.042.163 4.042.163
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (4) 4.547 14.347 18.894 142.596 0 142.596
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.547 14.347 18.894 142.596 142.596
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (5) 320.972 15.217 336.189 314.684 13.711 328.395
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (6) 192.765 2.225 194.990 200.073 2.451 202.524
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
145.567 145.567 145.872 145.872
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
47.198 2.225 49.423 54.201 2.451 56.652
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm-II) (7) 83.239 10.621 93.860 74.012 11.018 85.030
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 1.977.544 1.977.544 0 1.732.562 1.732.562
Krediler
1.977.544 1.977.544 1.732.562 1.732.562
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (10) 1.650.247 497.103 2.147.350 1.573.899 190.199 1.764.098
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (11) 5.526.824 3.296 5.530.120 4.343.628 5.308 4.348.936
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
Sermaye Yedekleri
1.003.157 0 1.003.157 960.566 0 960.566
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 14.855 14.855
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
988.302 988.302 945.711 945.711
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
252.134 252.134 254.045 254.045
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
118.918 3.296 122.214 93.130 5.308 98.438
Kar Yedekleri
1.745.161 0 1.745.161 1.494.079 0 1.494.079
Yasal Yedekler
144.450 144.450 131.703 131.703
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.600.540 1.600.540 1.362.171 1.362.171
Diğer Kar Yedekleri
171 171 205 205
Kar veya Zarar
-265.300 0 -265.300 -27.128 0 -27.128
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-349.599 -349.599 -329.432 -329.432
Dönem Net Kâr veya Zararı
84.299 84.299 302.304 302.304
Azınlık Payları
1.322.754 1.322.754 218.936 218.936
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
30.022.306 45.431.837 75.454.143 27.399.888 42.120.123 69.520.011


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.788.876 9.719.861 20.508.737 11.377.799 9.281.131 20.658.930
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.910.245 6.425.972 12.336.217 5.710.137 5.411.694 11.121.831
Teminat Mektupları
5.814.064 3.831.102 9.645.166 5.647.191 3.555.738 9.202.929
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
885.125 85.299 970.424 876.326 77.888 954.214
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 1.109.448 1.109.463 15 1.043.724 1.043.739
Diğer Teminat Mektupları
4.928.924 2.636.355 7.565.279 4.770.850 2.434.126 7.204.976
Banka Kredileri
0 69.526 69.526 0 49.363 49.363
İthalat Kabul Kredileri
69.526 69.526 49.363 49.363
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
63.673 2.513.055 2.576.728 39.522 1.731.270 1.770.792
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
63.673 2.513.055 2.576.728 39.522 1.731.270 1.770.792
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
12.289 12.289 75.323 75.323
Diğer Kefaletlerimizden
32.508 32.508 23.424 23.424
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.640.302 485.062 3.125.364 2.395.012 850.025 3.245.037
Cayılamaz Taahhütler
2.636.302 485.062 3.121.364 2.391.012 850.025 3.241.037
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
337.216 485.062 822.278 359.047 850.025 1.209.072
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
509.344 509.344 429.887 429.887
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
816.779 816.779 667.621 667.621
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
13.303 13.303 13.538 13.538
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
958.671 958.671 919.974 919.974
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
440 440 398 398
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
549 549 547 547
Cayılabilir Taahhütler
4.000 0 4.000 4.000 0 4.000
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
4.000 4.000 4.000 4.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 2.238.329 2.808.827 5.047.156 3.272.650 3.019.412 6.292.062
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.238.329 2.808.827 5.047.156 3.272.650 3.019.412 6.292.062
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
236.997 235.168 472.165 128.188 114.937 243.125
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
97.295 140.031 237.326 83.763 39.298 123.061
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
139.702 95.137 234.839 44.425 75.639 120.064
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.001.332 2.573.659 4.574.991 3.144.462 2.904.475 6.048.937
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
92.946.807 26.643.641 119.590.448 87.262.122 24.652.412 111.914.534
EMANET KIYMETLER
7.107.602 8.740.147 15.847.749 5.519.997 8.677.435 14.197.432
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.258.571 4.258.571 2.911.168 2.911.168
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.808 412.873 429.681 137.652 344.021 481.673
Tahsile Alınan Çekler
2.007.002 350.165 2.357.167 1.696.146 275.497 1.971.643
Tahsile Alınan Ticari Senetler
577.071 95.663 672.734 526.549 83.168 609.717
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
214.922 1.335.490 1.550.412 215.254 1.519.560 1.734.814
Emanet Kıymet Alanlar
33.125 6.545.956 6.579.081 33.125 6.455.189 6.488.314
REHİNLİ KIYMETLER
85.839.205 17.903.494 103.742.699 81.742.125 15.974.977 97.717.102
Menkul Kıymetler
11.354.404 5.124.164 16.478.568 11.668.013 4.659.421 16.327.434
Teminat Senetleri
1.680.494 249.613 1.930.107 1.438.998 219.572 1.658.570
Emtia
7.804.451 2.180.389 9.984.840 6.545.244 1.758.326 8.303.570
Varant
0 0
Gayrimenkul
59.445.387 7.804.682 67.250.069 56.903.781 6.988.385 63.892.166
Diğer Rehinli Kıymetler
5.279.663 2.535.996 7.815.659 4.924.606 2.341.372 7.265.978
Rehinli Kıymet Alanlar
274.806 8.650 283.456 261.483 7.901 269.384
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
103.735.683 36.363.502 140.099.185 98.639.921 33.933.543 132.573.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
628.147 383.151
Alınan Kar Payları
954.627 770.858
Ödenen Kar Payları
-615.376 -240.146
Alınan Ücret ve Komisyonlar
85.592 66.619
Elde Edilen Diğer Kazançlar
206.086 103.718
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
115.020 120.355
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-231.919 -222.023
Ödenen Vergiler
-43.263 -15.764
Diğer
157.380 -200.466
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-470.555 -934.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-806.907 -1.564.606
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.766.879 2.669.662
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.803.919 -3.280.376
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
476.462 -71.339
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
70.222 -520.248
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.452.981 2.908.842
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
907.485 -1.076.620
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
157.592 -551.534
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
332.335 -767.582
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.275
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-100.773 -38.295
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
284.267 94.773
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.547 -60.158
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
151.530 94.668
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-495.075 -937.857
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
497.208 79.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-81.249 -79.249
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.387.086 5.130.184
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.376.464 -5.126.310
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-20.606 -20.404
Diğer
-71.265 -62.719
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
450.639 322.410
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
859.317 -1.075.955
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.057.072 7.189.681
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.916.389 6.113.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938474


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.412 Değişim: 0,66% Hacim : 4.488 Mio.TL Son veri saati : 12:11
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.412
Açılış: 1.405
8,6609 Değişim: 0,24%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,6810
Açılış: 8,64
10,3478 Değişim: 0,36%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3754
Açılış: 10,3104
496,13 Değişim: 0,39%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 496,87
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.