KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

05.05.2021 - 19:58
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
55.354 12.050
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
19.941 -28.235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.911 -1.701
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.911 -1.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.852 -26.534
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.635 19.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.232 -58.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.551 12.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.295 -16.185


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.701 19.348 -45.882 12.050 -16.185 -16.185
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.963 18 -54.323 -25.342 -25.342
Kar Dağıtımı
62.347 1.082 -63.429 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.347 -62.347 0
Diğer
63.429 -63.429 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 909.242 269.209 -27.506 91.986 -5.826 1.492.590 -326.198 12.050 3.780.402 3.780.402
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.911 29.635 -7.783 55.354 75.295 75.295
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
42.591 8.030 -78.666 -28.045 -28.045
Kar Dağıtımı
243.076 11.661 -254.737 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
243.076 -243.076 0
Diğer
254.737 -254.737 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 988.302 298.459 -46.325 121.968 -3.975 1.743.696 -430.857 55.354 4.091.477 4.091.477


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 1.039.904 808.586
Kredilerden Alınan Kar Payları
881.687 714.123
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
20.367 864
Bankalardan Alınan Gelirler
100 350
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
130.033 88.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
38.182 11.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
36.239 36.893
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
55.612 40.675
Finansal Kiralama Gelirleri
7.144 3.991
Diğer Kar Payı Gelirleri
573 598
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(2) -780.804 -435.907
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-413.987 -288.353
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-287.874 -122.775
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-42.743 -2.395
Kiralama Kar Payı Giderleri
-12.742 -14.823
Diğer Kar Payı Giderleri
-23.458 -7.561
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
259.100 372.679
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
77.898 61.292
Alınan Ücret ve Komisyonlar
118.774 98.253
Gayri Nakdi Kredilerden
33.182 31.634
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) 85.592 66.619
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-40.876 -36.961
Gayri Nakdi Kredilere
-68 -52
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) -40.808 -36.909
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(4) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV)(5) 5.332 25.915
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
32.711 7.611
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
115.980 8.597
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-143.359 9.707
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(6) 300.533 106.056
FAALİYET BRÜT KÂRI
642.863 565.942
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -226.057 -239.311
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-6.815 -3.636
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-187.744 -179.057
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(8) -149.398 -128.900
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
72.849 15.038
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(9) 72.849 15.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV)(10) -17.495 -2.988
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-126.653 -53.063
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
109.158 50.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 55.354 12.050
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV)(12) 55.354 12.050
Grubun Karı (Zararı)
55.354 12.050
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.084.874 20.147.898 25.232.772 5.126.972 18.067.080 23.194.052
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm -I (1) 2.965.151 15.715.407 18.680.558 2.115.516 14.497.412 16.612.928
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.008.257 13.802.850 15.811.107 1.371.053 11.863.955 13.235.008
Bankalar
985.354 1.913.091 2.898.445 779.426 2.633.920 3.413.346
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-28.460 -534 -28.994 -34.963 -463 -35.426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(2) 1.249.863 4.098.877 5.348.740 2.149.588 3.254.404 5.403.992
Devlet Borçlanma Senetleri
546.222 4.075.450 4.621.672 536.142 3.232.685 3.768.827
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
11.626 11.626 10.774 10.774
Diğer Finansal Varlıklar
703.641 11.801 715.442 1.613.446 10.945 1.624.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(3) 687.301 333.614 1.020.915 848.184 315.264 1.163.448
Devlet Borçlanma Senetleri
612.797 323.382 936.179 745.044 306.067 1.051.111
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 10.232 17.899 7.667 9.197 16.864
Diğer Finansal Varlıklar
66.837 66.837 95.473 95.473
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I) (5) 182.559 0 182.559 13.684 0 13.684
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
182.559 0 182.559 13.684 13.684
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.635.062 23.139.180 46.774.242 23.290.703 20.517.445 43.808.148
Krediler
(Beşinci Bölüm -I)(6) 23.391.449 21.324.591 44.716.040 23.254.475 18.801.331 42.055.806
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm -I)(7) 299.715 134.175 433.890 291.476 68.673 360.149
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(4) 966.709 2.490.387 3.457.096 832.051 2.392.749 3.224.800
Devlet Borçlanma Senetleri
914.783 2.490.387 3.405.170 832.051 2.392.749 3.224.800
Diğer Finansal Varlıklar
51.926 51.926 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm -I)(6) -1.022.811 -809.973 -1.832.784 -1.087.299 -745.308 -1.832.607
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(8) 127.775 326 128.101 130.757 293 131.050
Satış Amaçlı
127.775 326 128.101 130.757 293 131.050
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm -I) (9) 25.100 18.311 43.411 25.100 18.311 43.411
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000 20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(10) 1.395.462 18.118 1.413.580 1.371.033 17.226 1.388.259
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I) (11) 58.057 0 58.057 40.533 0 40.533
Şerefiye
0 0
Diğer
58.057 58.057 40.533 40.533
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm -I) (12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.432 3.432 3.672 3.672
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm -I) (13) 220.904 220.904 191.314 191.314
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm -I) (14) 734.809 48.542 783.351 488.305 27.055 515.360
VARLIKLAR TOPLAMI
31.285.475 43.372.375 74.657.850 30.668.389 38.647.410 69.315.799
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm -II)(1) 16.783.009 39.145.585 55.928.594 15.465.033 36.148.091 51.613.124
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm -II) (2) 5.804.997 3.065.898 8.870.895 4.314.758 2.987.107 7.301.865
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
425.606 700.005 1.125.611 1.246.687 1.029.766 2.276.453
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II) (3) 4.547 14.347 18.894 142.596 0 142.596
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.547 14.347 18.894 142.596 142.596
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm -II) (4) 320.972 15.217 336.189 314.684 13.711 328.395
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm -II) (5) 192.534 2.172 194.706 198.842 2.401 201.243
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
145.336 145.336 144.641 144.641
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
47.198 2.172 49.370 54.201 2.401 56.602
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm -II) (6) 80.652 10.621 91.273 71.950 11.018 82.968
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm -II) (7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm -II) (8) 0 1.977.544 1.977.544 0 1.732.562 1.732.562
Krediler
1.977.544 1.977.544 1.732.562 1.732.562
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II)(9) 1.528.817 493.850 2.022.667 1.404.812 187.554 1.592.366
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm -II) (10) 4.088.181 3.296 4.091.477 4.038.919 5.308 4.044.227
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
Sermaye Yedekleri
1.003.157 0 1.003.157 960.566 0 960.566
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 14.855 14.855
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
988.302 988.302 945.711 945.711
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
252.134 252.134 254.045 254.045
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
114.697 3.296 117.993 90.833 5.308 96.141
Kar Yedekleri
1.743.696 0 1.743.696 1.492.590 0 1.492.590
Yasal Yedekler
143.156 143.156 130.419 130.419
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.600.540 1.600.540 1.362.171 1.362.171
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-375.503 0 -375.503 -109.115 0 -109.115
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-430.857 -430.857 -363.852 -363.852
Dönem Net Kâr veya Zararı
55.354 55.354 254.737 254.737
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
29.229.315 45.428.535 74.657.850 27.198.281 42.117.518 69.315.799


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.788.876 9.719.861 20.508.737 11.377.799 9.281.131 20.658.930
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.910.245 6.425.972 12.336.217 5.710.137 5.411.694 11.121.831
Teminat Mektupları
5.814.064 3.831.102 9.645.166 5.647.191 3.555.738 9.202.929
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
885.125 85.299 970.424 876.326 77.888 954.214
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 1.109.448 1.109.463 15 1.043.724 1.043.739
Diğer Teminat Mektupları
4.928.924 2.636.355 7.565.279 4.770.850 2.434.126 7.204.976
Banka Kredileri
0 69.526 69.526 0 49.363 49.363
İthalat Kabul Kredileri
69.526 69.526 49.363 49.363
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
63.673 2.513.055 2.576.728 39.522 1.731.270 1.770.792
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
63.673 2.513.055 2.576.728 39.522 1.731.270 1.770.792
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
12.289 12.289 75.323 75.323
Diğer Kefaletlerimizden
32.508 32.508 23.424 23.424
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.640.302 485.062 3.125.364 2.395.012 850.025 3.245.037
Cayılamaz Taahhütler
2.636.302 485.062 3.121.364 2.391.012 850.025 3.241.037
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
337.216 485.062 822.278 359.047 850.025 1.209.072
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
509.344 509.344 429.887 429.887
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
816.779 816.779 667.621 667.621
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
13.303 13.303 13.538 13.538
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
958.671 958.671 919.974 919.974
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
440 440 398 398
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
549 549 547 547
Cayılabilir Taahhütler
4.000 0 4.000 4.000 0 4.000
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
4.000 4.000 4.000 4.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 2.238.329 2.808.827 5.047.156 3.272.650 3.019.412 6.292.062
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.238.329 2.808.827 5.047.156 3.272.650 3.019.412 6.292.062
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
236.997 235.168 472.165 128.188 114.937 243.125
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
97.295 140.031 237.326 83.763 39.298 123.061
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
139.702 95.137 234.839 44.425 75.639 120.064
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.001.332 2.573.659 4.574.991 3.144.462 2.904.475 6.048.937
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
92.946.807 26.643.641 119.590.448 87.262.122 24.652.412 111.914.534
EMANET KIYMETLER
7.107.602 8.740.147 15.847.749 5.519.997 8.677.435 14.197.432
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.258.571 4.258.571 2.911.168 2.911.168
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.808 412.873 429.681 137.652 344.021 481.673
Tahsile Alınan Çekler
2.007.002 350.165 2.357.167 1.696.146 275.497 1.971.643
Tahsile Alınan Ticari Senetler
577.071 95.663 672.734 526.549 83.168 609.717
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
214.922 1.335.490 1.550.412 215.254 1.519.560 1.734.814
Emanet Kıymet Alanlar
33.125 6.545.956 6.579.081 33.125 6.455.189 6.488.314
REHİNLİ KIYMETLER
85.839.205 17.903.494 103.742.699 81.742.125 15.974.977 97.717.102
Menkul Kıymetler
11.354.404 5.124.164 16.478.568 11.668.013 4.659.421 16.327.434
Teminat Senetleri
1.680.494 249.613 1.930.107 1.438.998 219.572 1.658.570
Emtia
7.804.451 2.180.389 9.984.840 6.545.244 1.758.326 8.303.570
Varant
0 0
Gayrimenkul
59.445.387 7.804.682 67.250.069 56.903.781 6.988.385 63.892.166
Diğer Rehinli Kıymetler
5.279.663 2.535.996 7.815.659 4.924.606 2.341.372 7.265.978
Rehinli Kıymet Alanlar
274.806 8.650 283.456 261.483 7.901 269.384
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
103.735.683 36.363.502 140.099.185 98.639.921 33.933.543 132.573.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
580.806 385.450
Alınan Kar Payları
929.499 770.157
Ödenen Kar Payları
-623.651 -241.828
Alınan Ücret ve Komisyonlar
85.592 66.619
Elde Edilen Diğer Kazançlar
172.788 84.012
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
115.020 120.355
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-229.643 -220.288
Ödenen Vergiler
-41.185 -14.284
Diğer
172.386 -179.293
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-297.405 -908.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-73.285 -1.595.936
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.766.879 2.663.017
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.803.963 -3.280.384
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
174.717 -59.334
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
70.222 -520.248
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.452.981 2.908.842
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
648.802 -1.024.217
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
283.401 -522.810
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
147.493 -790.202
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-56.725 -38.295
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.422 72.153
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-987.096 -60.158
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.159.759 94.668
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-495.075 -937.857
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
497.208 79.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-81.097 -78.708
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.239.411 5.467.649
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.228.637 -5.463.234
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-20.606 -20.404
Diğer
-71.265 -62.719
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
450.639 322.410
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
800.436 -1.069.310
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.055.277 7.182.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.855.713 6.113.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934792


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.