KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

19.11.2020 - 19:02
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
159.236 30.459
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26.218 44.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.105 -4.189
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-6.545 -4.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.440 374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.323 48.654
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.245 8.799
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-29.387 51.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.465 -11.241
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
185.454 74.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.615 158.014 3.272.214 262.064 3.534.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.563 374 8.799 39.855 25.545 70.010 4.914 74.924
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18.226 478 -88.845 -70.141 -82.312 -152.453
Kar Dağıtımı
129.771 28.243 -158.014 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.771 -129.771 0
Diğer
158.014 -158.014 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 864.202 247.326 -16.807 65.513 11.074 1.431.447 -256.217 25.545 3.272.083 184.666 3.456.749
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-8.999 8.999 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-8.999 8.999 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 30.533 1.430.839 -239.392 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.105 54.245 -22.922 157.160 183.378 2.076 185.454
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
98.652 -3.590 18 -120.942 -25.862 -6.993 -32.855
Kar Dağıtımı
63.017 27.028 -90.045 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
63.017 -63.017 0
Diğer
90.045 -90.045 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 978.702 265.805 -27.506 127.741 4.021 1.493.874 -333.306 157.160 4.031.346 152.519 4.183.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 2.559.368 2.409.685 927.548 757.583
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.194.190 2.127.579 785.306 670.956
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
6.813 51.753 3.305 14.688
Bankalardan Alınan Gelirler
1.110 2.118 604 559
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
343.416 181.725 133.771 57.468
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
76.492 3.164 34.832 1.172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
122.725 106.999 42.133 31.432
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
144.199 71.562 56.806 24.864
Finansal Kiralama Gelirleri
11.802 43.235 4.012 12.291
Diğer Kar Payı Gelirleri
2.037 3.275 550 1.621
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (2) -1.303.309 -1.944.991 -451.326 -635.923
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-803.781 -1.250.248 -244.421 -422.595
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-190.492 -166.788 -66.702 -47.194
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-35.056 -99.942 -27.889 -29.610
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-185.241 -377.521 -63.271 -119.909
Kiralama Kar Payı Giderleri
-43.784 -44.279 -13.996 -15.209
Diğer Kar Payı Giderleri
-44.955 -6.213 -35.047 -1.406
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.256.059 464.694 476.222 121.660
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
162.576 223.226 62.437 76.316
Alınan Ücret ve Komisyonlar
281.002 293.178 103.773 98.429
Gayri Nakdi Kredilerden
97.403 94.639 33.012 31.737
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) 183.599 198.539 70.761 66.692
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-118.426 -69.952 -41.336 -22.113
Gayri Nakdi Kredilere
-156 -290 -50 -123
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) -118.270 -69.662 -41.286 -21.990
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (4) 0 2.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV) (5) 148.929 138.542 89.980 38.888
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.273 28.236 -7.604 4.858
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
87.721 -25.947 62.466 20.944
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
58.935 136.253 35.118 13.086
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (6) 541.389 566.829 363.509 108.405
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.108.953 1.396.053 992.148 345.269
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV) (7) -913.989 -494.388 -552.733 -91.827
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-5.211 -1.670 17.144 5.586
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-546.100 -501.299 -192.674 -171.214
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (8) -456.157 -369.703 -165.841 -134.146
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
187.496 28.993 98.044 -46.332
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
15.779 10.017 6.053 2.524
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (9) 203.275 39.010 104.097 -43.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV) (10) -44.039 -8.551 -17.834 7.947
Cari Vergi Karşılığı
-3.404 -2.993 -1.242 -1.139
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-254.890 -159.746 -153.072 -24.780
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
214.255 154.188 136.480 33.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 159.236 30.459 86.263 -35.861
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV) (12) 159.236 30.459 86.263 -35.861
Grubun Karı (Zararı)
157.160 25.545 86.034 -37.498
Azınlık Payları Karı (Zararı)
2.076 4.914 229 1.637
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,12000000 0,02800000 0,07000000 -0,04000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.158.902 16.901.455 20.060.357 3.467.753 12.065.923 15.533.676
Nakit ve Nakit Benzerleri
(Beşinci Bölüm-I) (1) 1.614.197 12.559.119 14.173.316 2.519.444 10.453.621 12.973.065
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
651.200 9.492.698 10.143.898 1.426.702 7.369.207 8.795.909
Bankalar
998.262 3.066.905 4.065.167 1.109.920 3.084.627 4.194.547
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-35.265 -484 -35.749 -17.178 -213 -17.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (2) 748.577 3.331.699 4.080.276 134.498 437.979 572.477
Devlet Borçlanma Senetleri
583.527 3.307.998 3.891.525 99.148 435.174 534.322
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.359 10.359 0
Diğer Finansal Varlıklar
165.050 13.342 178.392 35.350 2.805 38.155
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (3) 734.079 1.010.637 1.744.716 813.673 1.174.064 1.987.737
Devlet Borçlanma Senetleri
721.684 1.000.253 1.721.937 813.658 1.150.767 1.964.425
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 10.384 18.051 15 23.297 23.312
Diğer Finansal Varlıklar
4.728 4.728 0
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (5) 62.049 0 62.049 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
62.049 62.049 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
22.655.362 21.526.836 44.182.198 16.998.174 14.745.234 31.743.408
Krediler
(Beşinci Bölüm-I) (6) 22.276.903 19.678.001 41.954.904 17.019.728 13.617.465 30.637.193
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm-I) (7) 274.356 28.642 302.998 227.356 16.322 243.678
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (4) 1.061.467 2.512.534 3.574.001 638.021 1.356.298 1.994.319
Devlet Borçlanma Senetleri
1.061.467 2.512.534 3.574.001 638.021 1.296.462 1.934.483
Diğer Finansal Varlıklar
0 59.836 59.836
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm-I) (6) -957.364 -692.341 -1.649.705 -886.931 -244.851 -1.131.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (8) 109.610 365 109.975 124.196 284 124.480
Satış Amaçlı
109.610 365 109.975 124.196 284 124.480
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm-I) (9) 311.464 0 311.464 286.470 0 286.470
İştirakler (Net)
4.705 0 4.705 8.258 0 8.258
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.705 4.705 8.258 8.258
Bağlı Ortaklıklar (Net)
253.696 0 253.696 240.236 0 240.236
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
253.696 253.696 240.236 240.236
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
53.063 0 53.063 37.976 0 37.976
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
53.063 53.063 37.976 37.976
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.497.706 21.630 1.519.336 1.496.680 19.905 1.516.585
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (11) 31.120 6.583 37.703 30.538 5.272 35.810
Şerefiye
4.957 4.957 3.970 3.970
Diğer
31.120 1.626 32.746 30.538 1.302 31.840
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm-I)(12) 1.366.747 1.366.747 1.419.315 1.419.315
CARİ VERGİ VARLIĞI
427 427 1.231 1.231
ERTEL (Beşinci Bölüm-I) (14) 510.339 50.054 560.393 397.149 251.499 648.648
VARLIKLAR TOPLAMI
29.883.155 38.506.923 68.390.078 24.387.851 27.088.117 51.475.968
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm-II) (1) 16.531.284 35.778.750 52.310.034 14.672.926 25.066.274 39.739.200
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm-II) (2) 57.953 2.872.837 2.930.790 100.219 1.691.379 1.791.598
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
927.270 148.892 1.076.162 18.237 18.237
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (3) 3.475.476 3.475.476 2.519.419 2.519.419
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (4) 6.009 172 6.181 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.009 172 6.181 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (5) 310.126 14.227 324.353 287.755 12.905 300.660
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (6) 155.156 1.806 156.962 134.069 1.627 135.696
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
112.838 112.838 100.138 100.138
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
42.318 1.806 44.124 33.931 1.627 35.558
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm-II) (7) 69.047 5.548 74.595 69.726 4.874 74.600
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 1.852.099 1.852.099 0 1.375.164 1.375.164
Krediler
1.852.099 1.852.099 1.375.164 1.375.164
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (10) 1.638.297 361.264 1.999.561 1.281.404 207.875 1.489.279
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (11) 4.181.258 2.607 4.183.865 3.995.233 36.033 4.031.266
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
993.557 0 993.557 1.344.905 0 1.344.905
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
978.702 978.702 1.344.905 1.344.905
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
238.299 238.299 243.404 243.404
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
129.155 2.607 131.762 76.995 36.033 113.028
Kar Yedekleri
1.493.874 0 1.493.874 1.430.839 0 1.430.839
Yasal Yedekler
131.703 131.703 136.641 136.641
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-176.146 0 -176.146 -158.346 0 -158.346
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-333.306 -333.306 -248.391 -248.391
Dönem Net Kâr veya Zararı
157.160 157.160 90.045 90.045
Azınlık Payları
152.519 152.519 157.436 157.436
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
27.351.876 41.038.202 68.390.078 23.079.492 28.396.476 51.475.968


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.977.326 8.965.564 17.942.890 6.884.242 5.792.399 12.676.641
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.099.380 5.492.149 10.591.529 5.128.502 5.302.936 10.431.438
Teminat Mektupları
5.057.316 3.860.871 8.918.187 5.099.099 3.619.295 8.718.394
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
825.198 81.763 906.961 697.926 62.581 760.507
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 1.045.617 1.045.632 15 835.718 835.733
Diğer Teminat Mektupları
4.232.103 2.733.491 6.965.594 4.401.158 2.720.996 7.122.154
Banka Kredileri
0 18.275 18.275 0 14.463 14.463
İthalat Kabul Kredileri
18.275 18.275 14.463 14.463
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
22.781 1.531.276 1.554.057 257 1.329.663 1.329.920
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
22.781 1.531.276 1.554.057 257 1.329.663 1.329.920
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
81.727 81.727 339.515 339.515
Diğer Kefaletlerimizden
19.283 19.283 29.146 29.146
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.044.223 411.477 2.455.700 1.722.506 389.607 2.112.113
Cayılamaz Taahhütler
2.040.223 411.477 2.451.700 1.722.506 389.607 2.112.113
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
169.371 411.477 580.848 47.797 389.607 437.404
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
330.402 330.402 262.517 262.517
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
640.858 640.858 631.606 631.606
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.411 12.411 10.381 10.381
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
886.254 886.254 769.342 769.342
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
386 386 335 335
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
541 541 528 528
Cayılabilir Taahhütler
4.000 0 4.000 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
4.000 4.000 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 1.833.723 3.061.938 4.895.661 33.234 99.856 133.090
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.833.723 3.061.938 4.895.661 33.234 99.856 133.090
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
49.068 57.694 106.762 33.234 41.953 75.187
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
40.390 12.216 52.606 27.547 10.149 37.696
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
8.678 45.478 54.156 5.687 31.804 37.491
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.784.655 3.004.244 4.788.899 57.903 57.903
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
81.289.660 23.838.869 105.128.529 72.616.853 16.137.385 88.754.238
EMANET KIYMETLER
4.277.829 7.112.586 11.390.415 3.812.406 3.053.641 6.866.047
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.928.629 1.928.629 1.522.915 1.522.915
Emanete Alınan Menkul Değerler
52.374 380.742 433.116 72 26.320 26.392
Tahsile Alınan Çekler
1.471.567 258.773 1.730.340 1.480.111 285.800 1.765.911
Tahsile Alınan Ticari Senetler
520.126 93.138 613.264 543.651 76.306 619.957
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
268.065 648.307 916.372 210.617 341.146 551.763
Emanet Kıymet Alanlar
36.965 5.731.626 5.768.591 54.937 2.324.069 2.379.006
REHİNLİ KIYMETLER
77.011.831 16.726.283 93.738.114 68.804.447 13.083.744 81.888.191
Menkul Kıymetler
11.027.770 4.918.582 15.946.352 10.007.092 3.875.114 13.882.206
Teminat Senetleri
1.164.348 191.389 1.355.737 1.223.615 193.710 1.417.325
Emtia
5.573.218 1.790.588 7.363.806 3.520.395 1.194.171 4.714.566
Varant
0 0
Gayrimenkul
55.052.630 7.440.398 62.493.028 51.035.646 5.913.841 56.949.487
Diğer Rehinli Kıymetler
3.930.995 2.377.154 6.308.149 2.763.503 1.898.042 4.661.545
Rehinli Kıymet Alanlar
262.870 8.172 271.042 254.196 8.866 263.062
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
90.266.986 32.804.433 123.071.419 79.501.095 21.929.784 101.430.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.368.616 674.155
Alınan Kar Payları
2.451.414 2.188.617
Ödenen Kar Payları
-751.896 -1.190.734
Alınan Ücret ve Komisyonlar
183.599 199.125
Elde Edilen Diğer Kazançlar
512.707 303.057
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
342.964 311.854
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-682.656 -606.960
Ödenen Vergiler
-42.662 -36.755
Diğer
-644.854 -494.049
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.797.891 4.916.942
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.298.754 -353.886
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-509.495 -477.354
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.675.906 -1.287.768
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-620.055 198.261
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-1.006.416 418.280
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
13.013.231 5.932.192
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
299.504 487.217
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.429.275 5.591.097
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.174.022 -2.592.018
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-708 -155.221
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
18.000
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-112.474 -302.723
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
227.099 83.038
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-406.249 -1.692.848
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
157.974 440.551
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.884.206 -1.096.815
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
826.542 132.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.377.824 -3.806.659
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
20.422.501 16.739.292
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.841.316 -20.374.656
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-65.121 -59.010
Diğer
-138.240 -112.285
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
735.470 -44.212
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-490.003 -851.792
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.189.681 7.109.859
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.699.678 6.258.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889295


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.388 Değişim: 0,56% Hacim : 18.271 Mio.TL Son veri saati : 15:01
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.387
16,3245 Değişim: 1,55%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3543
Açılış: 16,0758
17,3953 Değişim: 0,57%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4668
Açılış: 17,2966
973,53 Değişim: 0,75%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.