KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

05.11.2020 - 18:19
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
137.716 11.465
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
22.612 47.499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.105 -4.189
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-6.545 -4.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.440 374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.717 51.688
Yabancı Para Çevrim Farkları
51.455 8.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-30.433 55.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.695 -12.186
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.328 58.964


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(BeşinciBölüm-V) (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.563 374 8.484 43.204 11.465 58.964 58.964
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18.226 478 -88.388 -69.684 -69.684
Kar Dağıtımı
129.388 4.580 -133.968 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.388 -129.388 0
Diğer
133.968 -133.968 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 864.202 247.326 -16.807 65.173 12.011 1.430.833 -280.776 11.465 3.233.427 3.233.427
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(Beşinci Bölüm-V) (V) 900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-8.999 8.999 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-8.999 8.999 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 31.057 1.430.225 -263.958 63.429 3.821.929 3.821.929
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.105 51.455 -23.738 137.716 160.328 160.328
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
98.423 -3.590 18 -104.907 -10.056 -10.056
Kar Dağıtımı
62.347 1.082 -63.429 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.347 -62.347 0
Diğer
63.429 -63.429 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 978.702 265.805 -27.506 124.093 3.729 1.492.590 -367.783 137.716 3.972.201 3.972.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 2.553.540 2.442.950 928.045 763.070
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.194.190 2.146.125 785.306 670.956
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
6.813 51.753 3.305 14.688
Bankalardan Alınan Gelirler
585 2.118 79 559
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
338.113 196.444 134.793 62.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
68.223 2.502 34.134 1.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
125.691 122.380 43.853 36.954
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
144.199 71.562 56.806 24.864
Finansal Kiralama Gelirleri
11.802 43.235 4.012 12.291
Diğer Kar Payı Gelirleri
2.037 3.275 550 1.621
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(2) -1.317.645 -1.995.224 -459.789 -655.420
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-808.107 -1.256.748 -246.564 -427.228
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-385.743 -588.042 -136.293 -181.967
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-35.056 -99.942 -27.889 -29.610
Kiralama Kar Payı Giderleri
-43.784 -44.279 -13.996 -15.209
Diğer Kar Payı Giderleri
-44.955 -6.213 -35.047 -1.406
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.235.895 447.726 468.256 107.650
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
162.576 223.812 62.437 76.539
Alınan Ücret ve Komisyonlar
281.002 293.764 103.773 98.652
Gayri Nakdi Kredilerden
97.403 94.639 33.012 31.737
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) 183.599 199.125 70.761 66.915
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-118.426 -69.952 -41.336 -22.113
Gayri Nakdi Kredilere
-156 -290 -50 -123
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) -118.270 -69.662 -41.286 -21.990
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(4) 0 2.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV)(5) 173.318 225.238 104.131 87.725
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
26.661 114.932 6.546 53.695
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
87.721 -25.947 62.466 20.944
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
58.936 136.253 35.119 13.086
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(6) 471.175 432.477 329.017 48.069
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.042.964 1.332.015 963.841 319.983
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -913.989 -494.388 -552.733 -91.827
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-5.211 -1.670 17.144 5.586
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-540.375 -495.553 -190.660 -169.216
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(8) -405.038 -323.381 -146.184 -111.863
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
178.351 17.023 91.408 -47.337
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(9) 178.351 17.023 91.408 -47.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV)(10) -40.635 -5.558 -16.592 9.086
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-254.890 -159.746 -153.072 -24.780
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
214.255 154.188 136.480 33.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 137.716 11.465 74.816 -38.251
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV)(12) 137.716 11.465 74.816 -38.251
Grubun Karı (Zararı)
137.716 11.465 74.816 -38.251
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,10000000 0,01000000 0,05000000 -0,05000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.939.374 16.898.785 21.838.159 5.151.819 12.063.213 17.215.032
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I) (1) 1.612.958 12.559.088 14.172.046 2.512.261 10.453.589 12.965.850
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
651.200 9.492.698 10.143.898 1.426.702 7.369.207 8.795.909
Bankalar
997.023 3.066.874 4.063.897 1.102.737 3.084.595 4.187.332
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-35.265 -484 -35.749 -17.178 -213 -17.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I) (2) 2.308.141 3.329.060 5.637.201 1.798.852 435.301 2.234.153
Devlet Borçlanma Senetleri
549.896 3.307.998 3.857.894 99.148 435.174 534.322
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.359 10.359 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.758.245 10.703 1.768.948 1.699.704 127 1.699.831
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I) (3) 956.226 1.010.637 1.966.863 840.568 1.174.064 2.014.632
Devlet Borçlanma Senetleri
721.684 1.000.253 1.721.937 813.658 1.150.767 1.964.425
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 10.384 18.051 15 23.297 23.312
Diğer Finansal Varlıklar
226.875 226.875 26.895 26.895
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I) (5) 62.049 0 62.049 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
62.049 62.049 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
22.655.371 21.526.836 44.182.207 16.998.224 14.745.234 31.743.458
Krediler
Beşinci Bölüm-I) (6) 22.276.912 19.678.001 41.954.913 17.019.778 13.617.465 30.637.243
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I) (7) 274.356 28.642 302.998 227.356 16.322 243.678
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I) (4) 1.061.467 2.512.534 3.574.001 638.021 1.356.298 1.994.319
Devlet Borçlanma Senetleri
1.061.467 2.512.534 3.574.001 638.021 1.296.462 1.934.483
Diğer Finansal Varlıklar
0 59.836 59.836
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
Beşinci Bölüm-I) (6) -957.364 -692.341 -1.649.705 -886.931 -244.851 -1.131.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I) (8) 109.610 365 109.975 124.196 284 124.480
Satış Amaçlı
109.610 365 109.975 124.196 284 124.480
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I) (9) 28.590 18.311 46.901 51.837 18.311 70.148
İştirakler (Net)
0 0 0 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 4.897 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8.590 18.311 26.901 26.940 18.311 45.251
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.050 18.311 23.361 5.400 18.311 23.711
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
3.540 3.540 21.540 21.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000 20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I) (10) 1.496.890 21.630 1.518.520 1.496.510 19.905 1.516.415
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I) (11) 31.117 0 31.117 30.535 0 30.535
Şerefiye
0 0
Diğer
31.117 31.117 30.535 30.535
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I) (12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
366 366 45 45
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I) (13) 241.443 241.443 166.390 166.390
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I) (14) 376.698 49.398 426.096 274.713 251.152 525.865
VARLIKLAR TOPLAMI
29.879.459 38.515.325 68.394.784 24.294.269 27.098.099 51.392.368
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm-II) (1) 16.579.321 35.779.164 52.358.485 14.696.620 25.072.788 39.769.408
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm-II) (2) 3.865.418 2.872.837 6.738.255 2.843.246 1.691.379 4.534.625
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
927.270 148.892 1.076.162 18.237 18.237
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (3) 6.009 172 6.181 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.009 172 6.181 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (4) 310.126 14.227 324.353 287.755 12.905 300.660
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (5) 154.999 1.756 156.755 133.162 1.590 134.752
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
112.681 112.681 99.231 99.231
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
42.318 1.756 44.074 33.931 1.590 35.521
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm-II) (6) 67.119 5.548 72.667 68.084 4.874 72.958
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 1.852.099 1.852.099 0 1.375.164 1.375.164
Krediler
1.852.099 1.852.099 1.375.164 1.375.164
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II)(9) 1.476.712 360.914 1.837.626 1.156.348 207.438 1.363.786
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (10) 3.969.594 2.607 3.972.201 3.785.896 36.033 3.821.929
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
993.557 0 993.557 1.345.134 0 1.345.134
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
978.702 978.702 1.345.134 1.345.134
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
238.299 238.299 243.404 243.404
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
125.215 2.607 127.822 76.661 36.033 112.694
Kar Yedekleri
1.492.590 0 1.492.590 1.430.225 0 1.430.225
Yasal Yedekler
130.419 130.419 136.027 136.027
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-230.067 0 -230.067 -209.528 0 -209.528
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-367.783 -367.783 -272.957 -272.957
Dönem Net Kâr veya Zararı
137.716 137.716 63.429 63.429
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
27.356.568 41.038.216 68.394.784 22.989.852 28.402.516 51.392.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.977.326 8.965.564 17.942.890 6.884.242 5.792.399 12.676.641
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.099.380 5.492.149 10.591.529 5.128.502 5.302.936 10.431.438
Teminat Mektupları
5.057.316 3.860.871 8.918.187 5.099.099 3.619.295 8.718.394
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
825.198 81.763 906.961 697.926 62.581 760.507
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 1.045.617 1.045.632 15 835.718 835.733
Diğer Teminat Mektupları
4.232.103 2.733.491 6.965.594 4.401.158 2.720.996 7.122.154
Banka Kredileri
0 18.275 18.275 0 14.463 14.463
İthalat Kabul Kredileri
18.275 18.275 14.463 14.463
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
22.781 1.531.276 1.554.057 257 1.329.663 1.329.920
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
22.781 1.531.276 1.554.057 257 1.329.663 1.329.920
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
81.727 81.727 339.515 339.515
Diğer Kefaletlerimizden
19.283 19.283 29.146 29.146
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.044.223 411.477 2.455.700 1.722.506 389.607 2.112.113
Cayılamaz Taahhütler
2.040.223 411.477 2.451.700 1.722.506 389.607 2.112.113
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
169.371 411.477 580.848 47.797 389.607 437.404
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
330.402 330.402 262.517 262.517
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
640.858 640.858 631.606 631.606
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.411 12.411 10.381 10.381
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
886.254 886.254 769.342 769.342
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
386 386 335 335
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
541 541 528 528
Cayılabilir Taahhütler
4.000 0 4.000 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
4.000 4.000 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 1.833.723 3.061.938 4.895.661 33.234 99.856 133.090
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.833.723 3.061.938 4.895.661 33.234 99.856 133.090
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
49.068 57.694 106.762 33.234 41.953 75.187
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
40.390 12.216 52.606 27.547 10.149 37.696
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
8.678 45.478 54.156 5.687 31.804 37.491
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.784.655 3.004.244 4.788.899 57.903 57.903
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
81.289.660 23.838.869 105.128.529 72.616.853 16.137.385 88.754.238
EMANET KIYMETLER
4.277.829 7.112.586 11.390.415 3.812.406 3.053.641 6.866.047
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.928.629 1.928.629 1.522.915 1.522.915
Emanete Alınan Menkul Değerler
52.374 380.742 433.116 72 26.320 26.392
Tahsile Alınan Çekler
1.471.567 258.773 1.730.340 1.480.111 285.800 1.765.911
Tahsile Alınan Ticari Senetler
520.126 93.138 613.264 543.651 76.306 619.957
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
268.065 648.307 916.372 210.617 341.146 551.763
Emanet Kıymet Alanlar
36.965 5.731.626 5.768.591 54.937 2.324.069 2.379.006
REHİNLİ KIYMETLER
77.011.831 16.726.283 93.738.114 68.804.447 13.083.744 81.888.191
Menkul Kıymetler
11.027.770 4.918.582 15.946.352 10.007.092 3.875.114 13.882.206
Teminat Senetleri
1.164.348 191.389 1.355.737 1.223.615 193.710 1.417.325
Emtia
5.573.218 1.790.588 7.363.806 3.520.395 1.194.171 4.714.566
Varant
0 0
Gayrimenkul
55.052.630 7.440.398 62.493.028 51.035.646 5.913.841 56.949.487
Diğer Rehinli Kıymetler
3.930.995 2.377.154 6.308.149 2.763.503 1.898.042 4.661.545
Rehinli Kıymet Alanlar
262.870 8.172 271.042 254.196 8.866 263.062
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
90.266.986 32.804.433 123.071.419 79.501.095 21.929.784 101.430.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.344.453 750.654
Alınan Kar Payları
2.445.586 2.218.405
Ödenen Kar Payları
-756.222 -1.197.234
Alınan Ücret ve Komisyonlar
183.599 199.125
Elde Edilen Diğer Kazançlar
442.493 168.705
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
342.964 311.854
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-676.931 -601.214
Ödenen Vergiler
-42.547 -35.236
Diğer
-594.489 -313.751
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.904.742 4.427.639
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.333.415 -814.302
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-515.440 -477.994
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.675.865 -1.287.860
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-609.666 236.994
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-1.006.416 418.280
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
13.013.231 5.902.694
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
222.829 449.827
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.560.289 5.178.293
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.232.928 -2.178.574
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.879
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
18.350
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-102.141 -28.325
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
156.802 69.265
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-406.249 -1.692.848
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
157.974 440.551
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.884.206 -1.153.206
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
826.542 191.868
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.573.689 -3.806.659
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
22.241.140 16.739.292
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.464.090 -20.374.656
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-65.121 -59.010
Diğer
-138.240 -112.285
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
735.470 -44.212
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-484.058 -851.152
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.182.466 7.108.571
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.698.408 6.257.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886401


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.044 Değişim: -2,00% Hacim : 29.959 Mio.TL Son veri saati : 17:04
Düşük 2.044 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5864 Değişim: 1,11%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,6264
Açılış: 13,4375
15,4485 Değişim: 0,75%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,5247
Açılış: 15,3342
794,65 Değişim: 1,09%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 795,49
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.