KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

05.08.2020 - 18:12
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
62.900 49.716
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
24.294 8.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.403 -2.668
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.403 -3.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.697 10.697
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.565 11.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.451 -1.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-319 366
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.194 57.745


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.042 374 11.995 -1.298 49.716 57.745 57.745
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24.170 478 -38.757 -14.109 -14.109
Kar Dağıtımı
129.388 4.580 -133.968 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.388 -129.388 0
Diğer
133.968 -133.968 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 870.146 248.847 -16.807 68.684 -32.491 1.430.833 -231.145 49.716 3.287.783 3.287.783
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.403 26.565 1.132 62.900 87.194 87.194
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
56.269 18 -44.768 11.519 11.519
Kar Dağıtımı
62.347 1.082 -63.429 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.347 -62.347 0
Diğer
63.429 -63.429 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 936.548 267.507 -27.506 99.203 41.188 1.492.590 -316.643 62.900 3.920.642 3.920.642


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 1.625.495 1.679.880 816.909 835.621
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.408.884 1.475.169 694.761 723.676
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
3.508 37.065 2.644 19.004
Bankalardan Alınan Gelirler
506 1.559 156 939
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
203.320 133.489 114.660 72.832
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
34.089 1.365 22.997 926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
81.838 85.426 44.945 47.221
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
87.393 46.698 46.718 24.685
Finansal Kiralama Gelirleri
7.790 30.944 3.799 18.267
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.487 1.654 889 903
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -857.856 -1.339.804 -421.949 -691.573
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-561.543 -829.520 -273.190 -421.243
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-249.450 -406.075 -126.675 -213.512
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-7.167 -70.332 -4.772 -38.304
Kiralama Kar Payı Giderleri
-29.788 -29.070 -14.965 -14.787
Diğer Kar Payı Giderleri
-9.908 -4.807 -2.347 -3.727
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
767.639 340.076 394.960 144.048
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
100.139 147.273 38.847 77.289
Alınan Ücret ve Komisyonlar
177.229 195.112 78.976 100.408
Gayri Nakdi Kredilerden
64.391 62.902 32.757 31.975
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 112.838 132.210 46.219 68.433
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-77.090 -47.839 -40.129 -23.119
Gayri Nakdi Kredilere
-106 -167 -54 -123
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -76.984 -47.672 -40.075 -22.996
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 0 2.762 2.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 69.187 137.513 43.272 70.128
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
20.115 61.237 12.504 25.939
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
25.255 -46.891 16.658 -40.751
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
23.817 123.167 14.110 84.940
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 142.158 384.408 36.102 88.501
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.079.123 1.012.032 513.181 382.728
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Beşinci Bölüm-IV (7) -361.256 -402.561 -121.945 -81.204
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-22.355 -7.256 -18.719 -3.637
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-349.715 -326.337 -170.658 -161.098
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -258.854 -211.518 -129.954 -106.880
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
86.943 64.360 71.905 29.909
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 86.943 64.360 71.905 29.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -24.043 -14.644 -21.055 -7.339
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-101.818 -134.966 -48.755 -43.871
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
77.775 120.322 27.700 36.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 62.900 49.716 50.850 22.570
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 62.900 49.716 50.850 22.570
Grubun Karı (Zararı)
62.900 49.716 50.850 22.570
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,05000000 0,06000000 0,04000000 0,03000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.745.770 13.087.191 17.832.961 5.151.819 12.063.213 17.215.032
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 1.658.150 9.076.803 10.734.953 2.512.261 10.453.589 12.965.850
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
724.379 6.529.491 7.253.870 1.426.702 7.369.207 8.795.909
Bankalar
966.096 2.547.753 3.513.849 1.102.737 3.084.595 4.187.332
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-32.325 -441 -32.766 -17.178 -213 -17.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 2.306.538 2.665.960 4.972.498 1.798.852 435.301 2.234.153
Devlet Borçlanma Senetleri
547.319 2.665.847 3.213.166 99.148 435.174 534.322
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.759.219 113 1.759.332 1.699.704 127 1.699.831
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 778.065 1.341.910 2.119.975 840.568 1.174.064 2.014.632
Devlet Borçlanma Senetleri
747.995 1.314.603 2.062.598 813.658 1.150.767 1.964.425
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 27.307 34.974 15 23.297 23.312
Diğer Finansal Varlıklar
22.403 22.403 26.895 26.895
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (5) 3.017 2.518 5.535 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.017 2.518 5.535 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.545.084 18.477.348 39.022.432 16.998.224 14.745.234 31.743.458
Krediler
Beşinci Bölüm-I (6) 20.396.658 16.716.494 37.113.152 17.019.778 13.617.465 30.637.243
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I (7) 236.826 26.040 262.866 227.356 16.322 243.678
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (4) 969.662 2.121.552 3.091.214 638.021 1.356.298 1.994.319
Devlet Borçlanma Senetleri
969.662 2.121.552 3.091.214 638.021 1.296.462 1.934.483
Diğer Finansal Varlıklar
0 59.836 59.836
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
Beşinci Bölüm-I (6) -1.058.062 -386.738 -1.444.800 -886.931 -244.851 -1.131.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 120.212 323 120.535 124.196 284 124.480
Satış Amaçlı
120.212 323 120.535 124.196 284 124.480
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I (9) 46.940 18.311 65.251 51.837 18.311 70.148
İştirakler (Net)
0 0 0 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 4.897 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
26.940 18.311 45.251 26.940 18.311 45.251
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.400 18.311 23.711 5.400 18.311 23.711
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
21.540 21.540 21.540 21.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000 20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 1.498.186 20.456 1.518.642 1.496.510 19.905 1.516.415
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (11) 34.513 0 34.513 30.535 0 30.535
Şerefiye
0 0
Diğer
34.513 34.513 30.535 30.535
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
574 574 45 45
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (13) 197.887 197.887 166.390 166.390
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (14) 374.872 288.477 663.349 274.713 251.152 525.865
VARLIKLAR TOPLAMI
27.564.038 31.892.106 59.456.144 24.294.269 27.098.099 51.392.368
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 17.419.971 28.146.359 45.566.330 14.696.620 25.072.788 39.769.408
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (2) 3.053.334 2.812.972 5.866.306 2.843.246 1.691.379 4.534.625
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
59.834 277.108 336.942 18.237 18.237
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (3) 9.484 515 9.999 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.484 515 9.999 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
Beşinci Bölüm-II (4) 304.741 14.734 319.475 287.755 12.905 300.660
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (5) 168.378 1.750 170.128 133.162 1.590 134.752
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
112.630 112.630 99.231 99.231
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
55.748 1.750 57.498 33.931 1.590 35.521
CARİ VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (6) 63.708 4.898 68.606 68.084 4.874 72.958
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Beşinci Bölüm-II (8) 0 1.596.685 1.596.685 0 1.375.164 1.375.164
Krediler
1.596.685 1.596.685 1.375.164 1.375.164
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (9) 1.416.750 184.281 1.601.031 1.156.348 207.438 1.363.786
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (10) 3.891.805 28.837 3.920.642 3.785.896 36.033 3.821.929
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
951.403 0 951.403 1.345.134 0 1.345.134
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
936.548 936.548 1.345.134 1.345.134
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
240.001 240.001 243.404 243.404
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
111.554 28.837 140.391 76.661 36.033 112.694
Kar Yedekleri
1.492.590 0 1.492.590 1.430.225 0 1.430.225
Yasal Yedekler
130.419 130.419 136.027 136.027
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-253.743 0 -253.743 -209.528 0 -209.528
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-316.643 -316.643 -272.957 -272.957
Dönem Net Kâr veya Zararı
62.900 62.900 63.429 63.429
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
26.388.005 33.068.139 59.456.144 22.989.852 28.402.516 51.392.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.849.335 9.101.383 16.950.718 6.884.242 5.792.399 12.676.641
GARANTİ VE KEFALETLER
Beşinci Bölüm-III (1) 4.958.042 5.479.541 10.437.583 5.128.502 5.302.936 10.431.438
Teminat Mektupları
4.936.885 3.698.825 8.635.710 5.099.099 3.619.295 8.718.394
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
774.472 72.196 846.668 697.926 62.581 760.507
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
110 931.504 931.614 15 835.718 835.733
Diğer Teminat Mektupları
4.162.303 2.695.125 6.857.428 4.401.158 2.720.996 7.122.154
Banka Kredileri
0 59.299 59.299 0 14.463 14.463
İthalat Kabul Kredileri
59.299 59.299 14.463 14.463
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
1.133 1.518.175 1.519.308 257 1.329.663 1.329.920
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
1.133 1.518.175 1.519.308 257 1.329.663 1.329.920
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
203.242 203.242 339.515 339.515
Diğer Kefaletlerimizden
20.024 20.024 29.146 29.146
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.876.745 316.337 2.193.082 1.722.506 389.607 2.112.113
Cayılamaz Taahhütler
1.876.745 316.337 2.193.082 1.722.506 389.607 2.112.113
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
41.124 316.337 357.461 47.797 389.607 437.404
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
286.592 286.592 262.517 262.517
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
638.140 638.140 631.606 631.606
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
11.553 11.553 10.381 10.381
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
898.423 898.423 769.342 769.342
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
368 368 335 335
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
545 545 528 528
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 1.014.548 3.305.505 4.320.053 33.234 99.856 133.090
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.014.548 3.305.505 4.320.053 33.234 99.856 133.090
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
41.888 41.676 83.564 33.234 41.953 75.187
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
33.536 8.438 41.974 27.547 10.149 37.696
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
8.352 33.238 41.590 5.687 31.804 37.491
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
972.660 3.263.829 4.236.489 57.903 57.903
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
76.754.604 19.598.885 96.353.489 72.616.853 16.137.385 88.754.238
EMANET KIYMETLER
3.848.833 4.966.379 8.815.212 3.812.406 3.053.641 6.866.047
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.703.233 1.703.233 1.522.915 1.522.915
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 79.503 79.575 72 26.320 26.392
Tahsile Alınan Çekler
1.371.528 218.192 1.589.720 1.480.111 285.800 1.765.911
Tahsile Alınan Ticari Senetler
509.341 106.048 615.389 543.651 76.306 619.957
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
209.591 727.235 936.826 210.617 341.146 551.763
Emanet Kıymet Alanlar
54.965 3.835.401 3.890.366 54.937 2.324.069 2.379.006
REHİNLİ KIYMETLER
72.905.771 14.632.506 87.538.277 68.804.447 13.083.744 81.888.191
Menkul Kıymetler
10.554.349 4.374.279 14.928.628 10.007.092 3.875.114 13.882.206
Teminat Senetleri
1.138.343 182.354 1.320.697 1.223.615 193.710 1.417.325
Emtia
4.442.429 1.541.615 5.984.044 3.520.395 1.194.171 4.714.566
Varant
0 0
Gayrimenkul
52.699.614 6.787.364 59.486.978 51.035.646 5.913.841 56.949.487
Diğer Rehinli Kıymetler
3.801.169 1.736.673 5.537.842 2.763.503 1.898.042 4.661.545
Rehinli Kıymet Alanlar
269.867 10.221 280.088 254.196 8.866 263.062
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
84.603.939 28.700.268 113.304.207 79.501.095 21.929.784 101.430.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-395.036 684.742
Alınan Kar Payları
1.549.812 1.452.809
Ödenen Kar Payları
-562.839 -796.754
Alınan Ücret ve Komisyonlar
112.838 132.210
Elde Edilen Diğer Kazançlar
114.574 131.544
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
195.296 147.776
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-432.714 -395.841
Ödenen Vergiler
-28.161 -24.346
Diğer
-1.343.842 37.344
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-602.855 1.979.331
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.699.313 -457.815
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.234.758 1.997.584
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.140.234 -1.690.250
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-157.249 401.146
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-1.152.504 618.739
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
6.919.889 3.234.970
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
391.798 -2.125.043
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-997.891 2.664.073
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-760.676 -1.928.996
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.879
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-52.539 -24.651
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
94.688 44.773
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-91.914 -1.501.432
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
101.075 357.642
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.620.567 -931.449
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
808.581 132.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
760.934 -3.577.733
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.090.795 11.014.071
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.224.728 -14.497.535
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-42.414 -39.341
Diğer
-62.719 -54.928
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
281.688 121.825
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-715.945 -2.720.831
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.182.466 7.108.571
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.466.521 4.387.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865464


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.361 Değişim: 0,08% Hacim : 599 Mio.TL Son veri saati : 10:08
Düşük 1.359 28.07.2021 Yüksek 1.362
Açılış: 1.359
8,5667 Değişim: 0,09%
Düşük 8,5439 28.07.2021 Yüksek 8,5735
Açılış: 8,559
10,1252 Değişim: 0,03%
Düşük 10,0954 28.07.2021 Yüksek 10,1430
Açılış: 10,1222
497,10 Değişim: 0,39%
Düşük 494,56 28.07.2021 Yüksek 498,12
Açılış: 495,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.