" />

KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

15.05.2020 - 18:59
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.050 27.146
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-28.235 15.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.701 -1.521
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.701 -1.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.534 16.828
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.348 8.116
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-58.823 11.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.941 -2.457
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.185 42.453


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.521 8.116 8.712 27.146 42.453 42.453
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16.940 478 -46.896 -29.478 -29.478
Kar Dağıtımı
129.388 4.580 -133.968 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.388 -129.388 0
Diğer
133.968 -133.968 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 862.916 250.368 -17.181 64.805 -22.481 1.430.833 -239.284 27.146 3.257.122 3.257.122
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.701 19.348 -45.882 12.050 -16.185 -16.185
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.963 18 -54.323 -25.342 -25.342
Kar Dağıtımı
62.347 1.082 -63.429 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.347 -62.347 0
Diğer
63.429 -63.429 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 909.242 269.209 -27.506 91.986 -5.826 1.492.590 -326.198 12.050 3.780.402 3.780.402


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 808.586 844.259
Kredilerden Alınan Kar Payları
714.123 751.493
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
864 18.061
Bankalardan Alınan Gelirler
350 620
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
88.660 60.657
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.092 439
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
36.893 38.205
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
40.675 22.013
Finansal Kiralama Gelirleri
3.991 12.677
Diğer Kar Payı Gelirleri
598 751
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -435.907 -648.231
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-288.353 -408.277
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-122.775 -192.563
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-2.395 -32.028
Kiralama Kar Payı Giderleri
-14.823 -14.283
Diğer Kar Payı Giderleri
-7.561 -1.080
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
372.679 196.028
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
61.292 69.984
Alınan Ücret ve Komisyonlar
98.253 94.704
Gayri Nakdi Kredilerden
31.634 30.927
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 66.619 63.777
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-36.961 -24.720
Gayri Nakdi Kredilere
-52 -44
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -36.909 -24.676
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 25.915 67.385
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.611 35.298
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
8.597 -6.140
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
9.707 38.227
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 106.056 295.907
FAALİYET BRÜT KÂRI
565.942 629.304
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Beşinci Bölüm-IV (7) -239.311 -321.357
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-3.636 -3.619
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-179.057 -165.239
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -128.900 -104.638
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.038 34.451
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 15.038 34.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -2.988 -7.305
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-53.063 -91.095
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
50.075 83.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 12.050 27.146
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 12.050 27.146
Grubun Karı (Zararı)
12.050 27.146
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,00900000 0,03000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.382.954 11.740.585 16.123.539 5.151.819 12.063.213 17.215.032
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 1.602.357 8.694.491 10.296.848 2.512.261 10.453.589 12.965.850
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
642.336 5.988.485 6.630.821 1.426.702 7.369.207 8.795.909
Bankalar
992.535 2.706.400 3.698.935 1.102.737 3.084.595 4.187.332
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-32.514 -394 -32.908 -17.178 -213 -17.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 2.035.844 1.809.048 3.844.892 1.798.852 435.301 2.234.153
Devlet Borçlanma Senetleri
296.094 1.709.598 2.005.692 99.148 435.174 534.322
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.739.750 99.450 1.839.200 1.699.704 127 1.699.831
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 744.331 1.227.939 1.972.270 840.568 1.174.064 2.014.632
Devlet Borçlanma Senetleri
717.212 1.204.579 1.921.791 813.658 1.150.767 1.964.425
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 23.360 31.027 15 23.297 23.312
Diğer Finansal Varlıklar
19.452 19.452 26.895 26.895
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (5) 422 9.107 9.529 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
422 9.107 9.529 138 259 397
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.625.081 18.274.156 36.899.237 16.998.224 14.745.234 31.743.458
Krediler
Beşinci Bölüm-I (6) 18.548.357 16.396.591 34.944.948 17.019.778 13.617.465 30.637.243
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I (7) 231.487 27.282 258.769 227.356 16.322 243.678
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (4) 827.951 2.181.711 3.009.662 638.021 1.356.298 1.994.319
Devlet Borçlanma Senetleri
827.951 2.181.711 3.009.662 638.021 1.296.462 1.934.483
Diğer Finansal Varlıklar
0 59.836 59.836
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
Beşinci Bölüm-I (6) -982.714 -331.428 -1.314.142 -886.931 -244.851 -1.131.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 131.693 314 132.007 124.196 284 124.480
Satış Amaçlı
131.693 314 132.007 124.196 284 124.480
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I (9) 46.940 18.311 65.251 51.837 18.311 70.148
İştirakler (Net)
0 0 0 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 4.897 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
26.940 18.311 45.251 26.940 18.311 45.251
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.400 18.311 23.711 5.400 18.311 23.711
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
21.540 21.540 21.540 21.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000 20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 1.490.412 20.976 1.511.388 1.496.510 19.905 1.516.415
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (11) 28.625 0 28.625 30.535 0 30.535
Şerefiye
0 0
Diğer
28.625 28.625 30.535 30.535
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
95 95 45 45
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (13) 216.238 216.238 166.390 166.390
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (14) 302.240 273.377 575.617 274.713 251.152 525.865
VARLIKLAR TOPLAMI
25.224.278 30.327.719 55.551.997 24.294.269 27.098.099 51.392.368
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 16.051.368 27.225.636 43.277.004 14.696.620 25.072.788 39.769.408
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (2) 2.517.364 2.434.728 4.952.092 2.843.246 1.691.379 4.534.625
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
20.223 20.223 18.237 18.237
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (3) 7.646 7.566 15.212 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.646 7.566 15.212 504 345 849
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
Beşinci Bölüm-II (4) 292.341 14.204 306.545 287.755 12.905 300.660
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (5) 143.409 2.040 145.449 133.162 1.590 134.752
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
105.377 105.377 99.231 99.231
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
38.032 2.040 40.072 33.931 1.590 35.521
CARİ VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (6) 55.276 4.854 60.130 68.084 4.874 72.958
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Beşinci Bölüm-II (8) 0 1.570.684 1.570.684 0 1.375.164 1.375.164
Krediler
1.570.684 1.570.684 1.375.164 1.375.164
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (9) 1.176.199 248.057 1.424.256 1.156.348 207.438 1.363.786
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (10) 3.803.401 -22.999 3.780.402 3.785.896 36.033 3.821.929
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 1.350.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
924.097 0 924.097 1.345.134 0 1.345.134
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 14.855 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
909.242 909.242 1.345.134 1.345.134
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
241.703 241.703 243.404 243.404
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
109.159 -22.999 86.160 76.661 36.033 112.694
Kar Yedekleri
1.492.590 0 1.492.590 1.430.225 0 1.430.225
Yasal Yedekler
139.198 139.198 136.027 136.027
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.353.392 1.353.392 1.294.198 1.294.198
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-314.148 0 -314.148 -209.528 0 -209.528
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-326.198 -326.198 -272.957 -272.957
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.050 12.050 63.429 63.429
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
24.067.227 31.484.770 55.551.997 22.989.852 28.402.516 51.392.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.071.232 8.994.596 16.065.828 6.884.242 5.792.399 12.676.641
GARANTİ VE KEFALETLER
Beşinci Bölüm-III (1) 4.966.559 5.890.491 10.857.050 5.128.502 5.302.936 10.431.438
Teminat Mektupları
4.950.931 3.875.211 8.826.142 5.099.099 3.619.295 8.718.394
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
741.334 69.180 810.514 697.926 62.581 760.507
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 921.336 921.351 15 835.718 835.733
Diğer Teminat Mektupları
4.209.582 2.884.695 7.094.277 4.401.158 2.720.996 7.122.154
Banka Kredileri
0 60.743 60.743 0 14.463 14.463
İthalat Kabul Kredileri
60.743 60.743 14.463 14.463
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
531 1.661.167 1.661.698 257 1.329.663 1.329.920
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
531 1.661.167 1.661.698 257 1.329.663 1.329.920
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
293.370 293.370 339.515 339.515
Diğer Kefaletlerimizden
15.097 15.097 29.146 29.146
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.976.171 676.635 2.652.806 1.722.506 389.607 2.112.113
Cayılamaz Taahhütler
1.976.171 676.635 2.652.806 1.722.506 389.607 2.112.113
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
148.971 676.635 825.606 47.797 389.607 437.404
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
299.361 299.361 262.517 262.517
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
676.163 676.163 631.606 631.606
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
11.197 11.197 10.381 10.381
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
839.596 839.596 769.342 769.342
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
355 355 335 335
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
528 528 528 528
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 128.502 2.427.470 2.555.972 33.234 99.856 133.090
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
128.502 2.427.470 2.555.972 33.234 99.856 133.090
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
59.558 63.550 123.108 33.234 41.953 75.187
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
52.751 7.092 59.843 27.547 10.149 37.696
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.807 56.458 63.265 5.687 31.804 37.491
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
68.944 2.363.920 2.432.864 57.903 57.903
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
75.005.188 18.856.653 93.861.841 72.616.853 16.137.385 88.754.238
EMANET KIYMETLER
3.745.696 4.093.899 7.839.595 3.812.406 3.053.641 6.866.047
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.363.363 1.363.363 1.522.915 1.522.915
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 30.499 30.571 72 26.320 26.392
Tahsile Alınan Çekler
1.564.209 298.759 1.862.968 1.480.111 285.800 1.765.911
Tahsile Alınan Ticari Senetler
553.243 94.677 647.920 543.651 76.306 619.957
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
209.741 484.427 694.168 210.617 341.146 551.763
Emanet Kıymet Alanlar
54.965 3.185.537 3.240.502 54.937 2.324.069 2.379.006
REHİNLİ KIYMETLER
71.259.492 14.762.754 86.022.246 68.804.447 13.083.744 81.888.191
Menkul Kıymetler
9.881.775 4.158.671 14.040.446 10.007.092 3.875.114 13.882.206
Teminat Senetleri
1.343.429 198.870 1.542.299 1.223.615 193.710 1.417.325
Emtia
4.034.122 1.435.711 5.469.833 3.520.395 1.194.171 4.714.566
Varant
0 0
Gayrimenkul
52.375.065 6.592.748 58.967.813 51.035.646 5.913.841 56.949.487
Diğer Rehinli Kıymetler
3.353.793 2.367.112 5.720.905 2.763.503 1.898.042 4.661.545
Rehinli Kıymet Alanlar
271.308 9.642 280.950 254.196 8.866 263.062
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
82.076.420 27.851.249 109.927.669 79.501.095 21.929.784 101.430.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-70.560 407.076
Alınan Kar Payları
770.157 676.693
Ödenen Kar Payları
-241.828 -324.518
Alınan Ücret ve Komisyonlar
66.619 63.777
Elde Edilen Diğer Kazançlar
84.012 50.174
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
120.355 77.960
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-220.288 -199.549
Ödenen Vergiler
-14.284 -11.624
Diğer
-635.303 74.163
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-632.175 499.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.595.936 -64.816
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.663.017 -1.578.517
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.074.746 -1.590.374
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-59.334 426.615
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-460.163 262.401
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.919.203 1.049.835
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.024.216 1.994.603
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-702.735 906.823
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-790.202 -706.782
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -5.879
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-38.295 -12.002
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
72.153 10.756
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-60.158 -975.461
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
94.668 200.195
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-937.857 -56.391
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
79.287 132.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
101.217 786.744
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.647.574 5.942.395
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.463.234 -5.080.594
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-20.404 -20.129
Diğer
-62.719 -54.928
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
322.410 243.332
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.069.310 1.230.117
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.182.466 7.108.571
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.113.156 8.338.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845565


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0426 Değişim: 0,15%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0782 Değişim: 0,23%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.620,89 Değişim: 1,99%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.622,09
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.