" />

KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:29
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
96.779 173.235
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
93.791 36.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.696 11.512
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.588 26.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.716 -2.892
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-6.497 -7.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.679 -4.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
85.095 24.857
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.782 36.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
87.581 -14.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.268 3.150
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
190.570 209.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -1.228 250.239 2.489.168 156.047 2.645.215
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-152.480 -152.480 -152.480
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-152.480 -152.480 -152.480
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -153.708 250.239 2.336.688 156.047 2.492.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.768 -2.256 36.025 -11.168 158.014 194.383 15.221 209.604
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
69.825 -42.098 27.727 90.796 118.523
Kar Dağıtımı
187.744 17.495 -250.239 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
187.744 -187.744 0
Diğer
250.239 -250.239 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.615 158.014 3.272.214 262.064 3.534.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.021 -10.325 16.782 68.313 90.045 183.836 6.734 190.570
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
464.855 464.855 464.855
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
34.074 -130 -81.019 -47.075 -111.362 -158.437
Kar Dağıtımı
129.771 28.243 -158.014 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.771 -129.771 0
Diğer
158.014 -158.014 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 3.308.530 3.000.503
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.960.036 2.651.251
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
51.897 58.557
Bankalardan Alınan Gelirler
2.273 2.591
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
270.472 215.528
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.237 933
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
155.654 126.978
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
108.581 87.617
Finansal Kiralama Gelirleri
20.202 70.404
Diğer Kar Payı Gelirleri
3.650 2.172
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -2.462.446 -1.959.225
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.594.918 -1.336.163
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-222.674 -275.150
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-103.162 -103.864
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-475.134 -238.195
Kiralama Kar Payı Giderleri
-59.485
Diğer Kar Payı Giderleri
-7.073 -5.853
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
846.084 1.041.278
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 33.234 99.856 133.090 267.292 262.652 529.944
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
33.234 99.856 133.090 267.292 262.652 529.944
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
33.234 41.953 75.187 27.630 25.097 52.727
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
27.547 10.149 37.696 27.630 27.630
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.687 31.804 37.491 25.097 25.097
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
57.903 57.903 239.662 237.555 477.217
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
72.616.853 16.137.385 88.754.238 68.732.410 13.762.534 82.494.944
EMANET KIYMETLER
3.812.406 3.053.641 6.866.047 2.380.394 2.083.413 4.463.807
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.522.915 1.522.915 393.768 393.768
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 26.320 26.392 72 4.118 4.190
Tahsile Alınan Çekler
1.480.111 285.800 1.765.911 1.448.653 225.232 1.673.885
Tahsile Alınan Ticari Senetler
543.651 76.306 619.957 494.993 50.417 545.410
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
210.617 341.146 551.763 9.316 356.885 366.201
Emanet Kıymet Alanlar
54.937 2.324.069 2.379.006 33.489 1.446.761 1.480.250
REHİNLİ KIYMETLER
68.804.447 13.083.744 81.888.191 66.352.016 11.679.121 78.031.137
Menkul Kıymetler
10.007.092 3.875.114 13.882.206 10.540.645 3.388.191 13.928.836
Teminat Senetleri
1.223.615 193.710 1.417.325 1.099.082 155.984 1.255.066
Emtia
3.520.395 1.194.171 4.714.566 2.097.532 926.359 3.023.891
Varant
0 0
Gayrimenkul
51.035.646 5.913.841 56.949.487 49.073.908 5.963.148 55.037.056
Diğer Rehinli Kıymetler
2.763.503 1.898.042 4.661.545 3.307.628 1.240.217 4.547.845
Rehinli Kıymet Alanlar
254.196 8.866 263.062 233.221 5.222 238.443
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
79.501.095 21.929.784 101.430.879 75.208.842 19.730.128 94.938.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.578.108 678.697
Alınan Kar Payları
3.032.230 2.710.438
Ödenen Kar Payları
-1.620.675 -1.292.384
Alınan Ücret ve Komisyonlar
271.913 178.597
Elde Edilen Diğer Kazançlar
458.309 309.621
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(V-I-6,h2) 375.756 470.048
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-827.187 -758.094
Ödenen Vergiler
-50.191 -83.581
Diğer
(V-VI-3) -62.047 -855.948
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.264.800 2.096.176
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-520.779 -3.343
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.886.205 -3.746.875
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.887.979 416.434
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-89.576 1.727.538
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
617.972 -49.134
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
9.696.731 3.486.700
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(V-VI-3) 334.636 264.856
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.842.908 2.774.873
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.143.919 277.303
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-173.307 -70.290
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-295.930 -126.078
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
162.876 157.335
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.402.388 -717.604
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.875.207 1.079.573
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(V-I-4) -1.442.377 -187.962
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(V-I-4) 132.000 142.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.854.988 877.554
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
22.571.042 18.622.967
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-26.696.471 -18.416.082
İhraç Edilen Sermaye Araçları
464.855
Temettü Ödemeleri
-45.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-82.130
Diğer
-112.284 715.669
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(V-VI-3) 235.821 290.406
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
79.822 4.220.136
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-a) 7.109.859 2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-b) 7.189.681 7.109.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823460


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.