KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

10.02.2020 - 21:05
KAP ***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
63.429 133.968
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
95.894 35.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.696 11.512
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.588 26.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.716 -2.892
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-6.497 -7.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.679 -4.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.198 23.693
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.949 36.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
91.345 -15.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.096 3.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.323 169.173


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 5.529 237.093 2.481.506 2.481.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-152.480 -152.480 -152.480
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-152.480 -152.480 -152.480
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 -146.951 237.093 2.329.026 2.329.026
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.768 -2.256 36.000 -12.307 133.968 169.173 169.173
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
69.825 -37.293 32.532 32.532
Kar Dağıtımı
187.513 4.580 -237.093 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
187.513 -187.513 0
Diğer
237.093 -237.093 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.021 -10.325 15.949 71.249 63.429 159.323 159.323
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
464.855 464.855 464.855
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
34.303 -130 -80.569 -46.396 -46.396
Kar Dağıtımı
129.388 4.580 -133.968 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.388 -129.388 0
Diğer
133.968 -133.968 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 3.344.284 3.019.738
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.978.582 2.651.251
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
51.897 58.557
Bankalardan Alınan Gelirler
2.273 1.940
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
287.680 235.414
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.612 834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
173.487 146.963
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
108.581 87.617
Finansal Kiralama Gelirleri
20.202 70.404
Diğer Kar Payı Gelirleri
3.650 2.172
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -2.521.054 -2.000.179
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.601.892 -1.337.809
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-749.442 -552.653
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-103.162 -103.864
Kiralama Kar Payı Giderleri
-59.485
Diğer Kar Payı Giderleri
-7.073 -5.853
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
823.230 1.019.559
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
299.829 198.153
Alınan Ücret ve Komisyonlar
395.485 293.170
Gayri Nakdi Kredilerden
123.572 114.573
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 271.913 178.597
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-95.656 -95.017
Gayri Nakdi Kredilere
-431 -420
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -95.225 -94.597
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 0 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 323.709 358.815
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
162.177 49.441
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-21.992 -26.231
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
183.524 335.605
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 543.084 360.618
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.989.852 1.937.322
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Beşinci Bölüm-IV (7) -773.996 -607.836
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-16.411 -2.690
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-667.274 -535.985
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -444.878 -622.316
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
87.293 168.495
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 87.293 168.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -23.864 -34.527
Cari Vergi Karşılığı
-4.722 -3.071
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-220.539 -171.354
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
201.397 139.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 63.429 133.968
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 63.429 133.968
Grubun Karı (Zararı)
63.429 133.968
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,07000000 0,15000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.151.819 12.063.213 17.215.032 3.206.334 10.260.210 13.466.544
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 2.512.261 10.453.589 12.965.850 1.315.531 9.802.734 11.118.265
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.426.702 7.369.207 8.795.909 509.720 5.408.661 5.918.381
Bankalar
1.102.737 3.084.595 4.187.332 822.685 4.394.362 5.217.047
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-17.178 -213 -17.391 -16.874 -289 -17.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 1.798.852 435.301 2.234.153 1.110.506 6.741 1.117.247
Devlet Borçlanma Senetleri
99.148 435.174 534.322 834 834
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.699.704 127 1.699.831 1.109.672 6.741 1.116.413
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 840.568 1.174.064 2.014.632 778.787 450.735 1.229.522
Devlet Borçlanma Senetleri
813.658 1.150.767 1.964.425
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.