KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:45
KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.459 392.965
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
44.465 18.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.189 -6.424
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.563 -6.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
48.654 24.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.799 52.064
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
51.096 -34.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.241 7.658
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.924 411.454


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -1.228 250.239 2.489.168 156.047 2.645.215
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-152.480 -152.480 -152.480
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-152.480 -152.480 -152.480
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -153.708 250.239 2.336.688 156.047 2.492.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.424 52.064 -27.151 380.373 398.862 12.592 411.454
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
101.711 -52.127 49.584 134.777 184.361
Kar Dağıtımı
187.744 17.495 -250.239 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
187.744 -187.744 0
Diğer
250.239 -250.239 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 877.862 231.697 -14.925 72.753 -44.764 1.301.198 -188.340 380.373 3.515.854 303.416 3.819.270
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.615 158.014 3.272.214 262.064 3.534.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.563 374 8.799 39.855 25.545 70.010 4.914 74.924
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18.226 478 -88.845 -70.141 -82.312 -152.453
Kar Dağıtımı
129.771 28.243 -158.014 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.771 -129.771 0
Diğer
158.014 -158.014 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 864.202 247.326 -16.807 65.513 11.074 1.431.447 -256.217 25.545 3.272.083 184.666 3.456.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 2.409.685 2.256.226 757.583 877.468
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.127.579 2.021.368 670.956 787.084
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
51.753 39.860 14.688 15.653
Bankalardan Alınan Gelirler
2.118 1.434 559 749
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
181.725 139.855 57.468 47.973
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.164 424 1.172 130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
106.999 84.321 31.432 28.878
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
71.562 55.110 24.864 18.965
Finansal Kiralama Gelirleri
43.235 52.012 12.291 25.945
Diğer Kar Payı Gelirleri
3.275 1.697 1.621 64
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -1.944.991 -1.381.945 -635.923 -502.985
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.250.248 -962.111 -422.595 -345.794
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-166.788 -215.529 -47.194 -74.009
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-99.942 -58.344 -29.610 -24.007
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-377.521 -144.503 -119.909 -59.175
Kiralama Kar Payı Giderleri
-44.279 -15.209
Diğer Kar Payı Giderleri
-6.213 -1.458 -1.406
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
464.694 874.281 121.660 374.483
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
223.226 127.871 76.316 42.544
Alınan Ücret ve Komisyonlar
293.178 196.147 98.429 69.978
Gayri Nakdi Kredilerden
94.639 81.159 31.737 29.410
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 198.539 114.988 66.692 40.568
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-69.952 -68.276 -22.113 -27.434
Gayri Nakdi Kredilere
-290 -244 -123 -98
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -69.662 -68.032 -21.990 -27.336
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 2.762 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 138.542 306.315 38.888 183.877
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
28.236 -3.778 4.858 -8.500
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-25.947 -1.633 20.944 5.356
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
136.253 311.726 13.086 187.021
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 566.829 440.524 108.405 49.062
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.396.053 1.749.168 345.269 649.966
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Beşinci Bölüm-IV (7) -494.388 -527.573 -91.827 -174.893
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.670 -159 5.586 4.189
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-501.299 -396.405 -171.214 -137.414
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -369.703 -326.608 -134.146 -101.394
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
28.993 498.423 -46.332 240.454
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
10.017 5.446 2.524 2.351
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 39.010 503.869 -43.808 242.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -8.551 -110.904 7.947 -62.330
Cari Vergi Karşılığı
-2.993 -1.615 -1.139 -619
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-159.746 -176.121 -24.780 -93.417
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
154.188 66.832 33.866 31.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 30.459 392.965 -35.861 180.475
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 30.459 392.965 -35.861 180.475
Grubun Karı (Zararı)
25.545 380.373 -37.498 175.835
Azınlık Payları Karı (Zararı)
4.914 12.592 1.637 4.640
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,02800000 0,42000000 -0,00400000 0,18000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.577.215 10.999.060 13.576.275 2.035.734 10.169.782 12.205.516
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 1.902.706 9.433.530 11.336.236 1.315.576 9.803.977 11.119.553
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
721.852 5.982.489 6.704.341 509.720 5.408.661 5.918.381
Bankalar
1.209.414 3.451.300 4.660.714 822.730 4.395.605 5.218.335
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-28.560 -259 -28.819 -16.874 -289 -17.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 23.849 366.778 390.627 10.472 1.997 12.469
Devlet Borçlanma Senetleri
912 366.073 366.985 834 834
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
22.937 705 23.642 9.638 1.997 11.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 642.405 1.195.428 1.837.833 708.176 363.808 1.071.984
Devlet Borçlanma Senetleri
642.390 1.174.515 1.816.905 708.161 350.353 1.058.514
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 20.913 20.928 15 13.455 13.470
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (5) 8.255 3.324 11.579 1.510 0 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.255 3.324 11.579 1.510 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.226.987 13.475.620 28.702.607 16.594.878 10.208.617 26.803.495
Krediler
Beşinci Bölüm-I (6) 15.648.205 12.602.828 28.251.033 16.796.658 10.265.568 27.062.226
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I (7) 226.273 13.127 239.400 375.304 4.250 379.554
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (4) 602.343 959.879 1.562.222 618.506 0 618.506
Devlet Borçlanma Senetleri
602.343 903.308 1.505.651 618.506 618.506
Diğer Finansal Varlıklar
56.571 56.571 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
Beşinci Bölüm-I (6) -1.249.834 -100.214 -1.350.048 -1.195.590 -61.201 -1.256.791
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 170.721 756 171.477 648.970 718 649.688
Satış Amaçlı
170.721 756 171.477 648.970 718 649.688
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I (9) 267.214 0 267.214 99.571 0 99.571
İştirakler (Net)
10.934 0 10.934 71.647 0 71.647
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.934 10.934 71.647 71.647
Bağlı Ortaklıklar (Net)
222.236 0 222.236 3.540 0 3.540
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
222.236 222.236 3.540 3.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
34.044 0 34.044 24.384 0 24.384
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
34.044 34.044 24.384 24.384
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 1.465.455 19.904 1.485.359 655.238 219 655.457
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (11) 31.268 5.000 36.268 31.422 5.312 36.734
Şerefiye
3.765 3.765 4.000 4.000
Diğer
31.268 1.235 32.503 31.422 1.312 32.734
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 1.423.088 1.423.088 1.074.667 1.074.667
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.433 1.433 3.992 3.992
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (13) 170.943 170.943 169.474 169.474
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (14) 504.966 71.724 576.690 481.598 41.755 523.353
VARLIKLAR TOPLAMI
21.839.290 24.572.064 46.411.354 21.795.544 20.426.403 42.221.947
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 12.502.253 22.237.049 34.739.302 11.695.466 16.843.865 28.539.331
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (2) 98.247 1.572.625 1.670.872 220.698 3.168.852 3.389.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
270.175 270.175 771.957 771.957
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Beşinci Bölüm-II (3) 2.547.605 2.547.605 1.405.143 1.753.909 3.159.052
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (4) 96 137 233 1.545 0 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
96 137 233 1.545 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
Beşinci Bölüm-II (5) 290.635 12.323 302.958 0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (6) 107.902 1.712 109.614 90.111 769 90.880
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
86.486 86.486 73.897 73.897
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
21.416 1.712 23.128 16.214 769 16.983
CARİ VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (7) 71.142 253 71.395 55.407 3.181 58.588
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Beşinci Bölüm-II (9) 0 1.324.568 1.324.568 0 1.204.297 1.204.297
Krediler
1.324.568 1.324.568 1.204.297 1.204.297
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (10) 1.622.036 295.847 1.917.883 1.380.164 75.001 1.455.165
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (11) 3.432.112 24.637 3.456.749 3.557.148 -5.566 3.551.582
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
864.202 0 864.202 845.976 0 845.976
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
864.202 864.202 845.976 845.976
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
230.519 230.519 234.708 234.708
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
51.950 24.637 76.587 33.499 -5.566 27.933
Kar Yedekleri
1.431.447 0 1.431.447 1.301.198 0 1.301.198
Yasal Yedekler
139.234 139.234 134.313 134.313
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.292.213 1.292.213 1.166.885 1.166.885
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-230.672 0 -230.672 -20.297 0 -20.297
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-256.217 -256.217 -178.311 -178.311
Dönem Net Kâr veya Zararı
25.545 25.545 158.014 158.014
Azınlık Payları
184.666 184.666 262.064 262.064
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.942.203 25.469.151 46.411.354 19.177.639 23.044.308 42.221.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.064.310 7.768.085 14.832.395 6.476.432 5.967.594 12.444.026
GARANTİ VE KEFALETLER
Beşinci Bölüm-III (1) 4.831.095 4.890.567 9.721.662 4.655.835 5.389.862 10.045.697
Teminat Mektupları
4.805.134 3.389.810 8.194.944 4.625.551 3.949.014 8.574.565
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
634.514 59.402 693.916 569.981 58.456 628.437
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
67 771.751 771.818 399 966.333 966.732
Diğer Teminat Mektupları
4.170.553 2.558.657 6.729.210 4.055.171 2.924.225 6.979.396
Banka Kredileri
0 15.173 15.173 0 39.338 39.338
İthalat Kabul Kredileri
15.173 15.173 39.338 39.338
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
912 1.179.143 1.180.055 7.980 1.221.635 1.229.615
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
912 1.179.143 1.180.055 7.980 1.221.635 1.229.615
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
301.526 301.526 170.661 170.661
Diğer Kefaletlerimizden
25.049 4.915 29.964 22.304 9.214 31.518
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.718.872 270.502 1.989.374 1.553.305 315.080 1.868.385
Cayılamaz Taahhütler
1.718.872 270.502 1.989.374 1.553.305 315.080 1.868.385
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
120.210 270.502 390.712 161.878 315.080 476.958
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
234.928 234.928 215.439 215.439
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
620.861 620.861 537.673 537.673
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
13.914 13.914 6.906 6.906
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
728.090 728.090 630.690 630.690
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
361 361 332 332
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
508 508 387 387
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 514.343 2.607.016 3.121.359 267.292 262.652 529.944
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
514.343 2.607.016 3.121.359 267.292 262.652 529.944
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
60.660 64.086 124.746 27.630 25.097 52.727
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
58.266 10.998 69.264 27.630 27.630
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.394 53.088 55.482 25.097 25.097
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
453.683 2.542.930 2.996.613 239.662 237.555 477.217
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
70.555.298 14.408.790 84.964.088 68.732.410 13.762.534 82.494.944
EMANET KIYMETLER
4.084.572 2.626.581 6.711.153 2.380.394 2.083.413 4.463.807
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.780.946 1.780.946 393.768 393.768
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 26.137 26.209 72 4.118 4.190
Tahsile Alınan Çekler
1.512.126 280.190 1.792.316 1.448.653 225.232 1.673.885
Tahsile Alınan Ticari Senetler
536.525 68.003 604.528 494.993 50.417 545.410
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
221.311 346.450 567.761 9.316 356.885 366.201
Emanet Kıymet Alanlar
33.489 1.905.801 1.939.290 33.489 1.446.761 1.480.250
REHİNLİ KIYMETLER
66.470.726 11.782.209 78.252.935 66.352.016 11.679.121 78.031.137
Menkul Kıymetler
10.103.059 3.746.431 13.849.490 10.540.645 3.388.191 13.928.836
Teminat Senetleri
1.045.467 161.324 1.206.791 1.099.082 155.984 1.255.066
Emtia
2.711.258 1.022.303 3.733.561 2.097.532 926.359 3.023.891
Varant
0 0
Gayrimenkul
49.561.015 5.429.800 54.990.815 49.073.908 5.963.148 55.037.056
Diğer Rehinli Kıymetler
2.800.405 1.414.102 4.214.507 3.307.628 1.240.217 4.547.845
Rehinli Kıymet Alanlar
249.522 8.249 257.771 233.221 5.222 238.443
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
77.619.608 22.176.875 99.796.483 75.208.842 19.730.128 94.938.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
674.155 2.303.287
Alınan Kar Payları
2.188.617 1.923.546
Ödenen Kar Payları
-1.190.734 -982.069
Alınan Ücret ve Komisyonlar
199.125 114.988
Elde Edilen Diğer Kazançlar
303.057 268.961
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
311.854 217.522
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-606.960 -551.977
Ödenen Vergiler
-36.755 -72.700
Diğer
-494.049 1.385.016
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.916.942 -1.512.385
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-353.886 -7.962
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-477.354 -2.162.973
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.287.768 -2.315.958
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
198.261 1.511.467
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
418.280 117.178
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
5.932.192 132.983
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
487.217 1.212.880
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.591.097 790.902
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.592.018 212.420
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-155.221 -3.540
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-302.723 -113.828
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
83.038 136.251
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.692.848 -443.291
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
440.551 607.461
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.096.815 -37.962
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
132.000 67.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.806.659 1.231.106
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.739.292 13.968.361
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.374.656 -13.407.924
Temettü Ödemeleri
-45.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-59.010
Diğer
-112.285 715.669
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-44.212 806.982
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-851.792 3.041.410
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.109.859 2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.258.067 5.931.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797758


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.406 Değişim: -1,55% Hacim : 26.973 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.406 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8303 Değişim: 0,45%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8529
Açılış: 16,7545
17,5400 Değişim: 0,35%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,6178
Açılış: 17,4789
977,97 Değişim: 0,20%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 980,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.