KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:58
KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 1.382.378 719.675
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.234.284 643.205
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
24.207 12.916
Bankalardan Alınan Gelirler
685 387
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
95.502 51.060
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
294 249
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
59.063 32.902
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
36.145 17.909
Finansal Kiralama Gelirleri
26.067 11.681
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.633 426
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -884.043 -471.075
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-617.285 -323.132
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-230.963 -127.293
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-34.337 -20.636
Diğer Kar Payı Giderleri
-1.458 -14
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
498.335 248.600
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
85.327 45.291
Alınan Ücret ve Komisyonlar
126.169 67.580
Gayri Nakdi Kredilerden
51.749 26.873
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 74.420 40.707
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-40.842 -22.289
Gayri Nakdi Kredilere
-146 -14
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -40.696 -22.275
PERSONEL GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -257.338 -135.012
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 177 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 146.036 112.144
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
28.320 9.765
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.989 -5.275
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
124.705 107.654
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 331.049 57.618
FAALİYET BRÜT KÂRI
803.586 328.818
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
Beşinci Bölüm-IV (7) -352.680 -95.571
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -207.147 -104.425
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
243.759 128.822
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 243.759 128.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -47.578 -30.358
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-82.704 -54.002
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
35.126 23.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 196.181 98.464
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 196.181 98.464
Grubun Karı (Zararı)
196.181 98.464
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 0,21800000 0,10900000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
825.957
Alınan Kar Payları
1.290.519
Ödenen Kar Payları
-613.081
Alınan Ücret ve Komisyonlar
74.420
Elde Edilen Diğer Kazançlar
176.063
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
100.066
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-361.344
Ödenen Vergiler
-58.298
Diğer
217.612
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-920.524
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
75.672
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.408.687
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.244.602
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-414.664
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
339.127
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
802.919
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
929.711
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-94.567
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
210.110
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.540
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-31.309
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
56.964
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-259.115
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
467.110
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-20.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.143.464
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.636.017
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.223.273
Temettü Ödemeleri
-45.000
Diğer
775.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
220.163
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.479.170
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.368.893


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
196.181
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-9.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.059
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.887
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.832
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-31.691
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.972
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.235


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 5.529 237.093 2.481.506 2.481.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-167.149 -167.149 -167.149
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-167.149 -167.149 -167.149
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 -161.620 237.093 2.314.357 2.314.357
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
196.181 196.181 196.181
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
37.398 -5.059 19.832 -24.719 12.820 40.272 40.272
Kar Dağıtımı
205.453 -13.360 -237.093 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
205.453 -205.453 0
Diğer
237.093 -237.093 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 813.549 233.062 -14.925 40.521 -43.605 1.318.907 -162.160 196.181 3.281.530 3.281.530


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.391.069 8.097.115 11.488.184
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 1.099.002 7.738.872 8.837.874
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
333.932 5.445.717 5.779.649
Bankalar
765.070 2.293.155 3.058.225
Para Piyasalarından Alacaklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 936.552 4.118 940.670
Devlet Borçlanma Senetleri
878 878
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
935.674 4.118 939.792
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 793.398 350.135 1.143.533
Devlet Borçlanma Senetleri
739.124 280.558 1.019.682
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 11.659 11.674
Diğer Finansal Varlıklar
54.259 57.918 112.177
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (4) 563.979 0 563.979
Devlet Borçlanma Senetleri
563.979 563.979
Diğer Finansal Varlıklar
0
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (5) 45 4.105 4.150
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
45 4.105 4.150
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
Donuk Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.907 -115 -2.022
KREDİLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (6) 19.612.896 8.075.739 27.688.635
Krediler
18.452.488 8.083.506 26.535.994
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
18.452.488 8.083.506 26.535.994
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I (7) 742.391 0 742.391
Finansal Kiralama Alacakları
803.319 803.319
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-60.928 -60.928
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Donuk Alacaklar
1.564.409 43.878 1.608.287
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.146.392 -51.645 -1.198.037
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-38.131 -19.780 -57.911
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-203.529 -7.842 -211.371
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-904.732 -24.023 -928.755
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 362.960 625 363.585
Satış Amaçlı
362.960 625 363.585
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I (9) 33.837 0 33.837
İştirakler (Net)
4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8.940 0 8.940
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.400 5.400
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
3.540 3.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 592.208 252 592.460
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (11) 30.523 0 30.523
Şerefiye
0
Diğer
30.523 30.523
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
579 579
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (13) 107.763 107.763
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (15) 129.834 21.010 150.844
VARLIKLAR TOPLAMI
24.261.669 16.194.741 40.456.410
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 12.944.296 14.766.996 27.711.292
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (2) 991.524 5.725.153 6.716.677
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
826.957 826.957
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (3) 1.001 1.233 2.234
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.001 1.233 2.234
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (4) 0 0 0
Finansal Kiralama
0
Faaliyet Kiralaması
0
Diğer
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (6) 81.820 2.477 84.297
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Karşılığı
69.455 69.455
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
12.365 2.477 14.842
CARİ VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (7) 50.799 25 50.824
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (8) 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Beşinci Bölüm-II (9) 0 1.040.268 1.040.268
Krediler
1.040.268 1.040.268
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (10) 688.469 53.862 742.331
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (11) 2.517.653 763.877 3.281.530
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
37.829 775.720 813.549
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
37.829 775.720 813.549
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
218.137 218.137
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.759 -11.843 -3.084
Kar Yedekleri
1.318.907 0 1.318.907
Yasal Yedekler
134.082 134.082
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
1.184.825 1.184.825
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
34.021 0 34.021
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-162.160 -162.160
Dönem Net Kâr veya Zararı
196.181 196.181
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.102.519 22.353.891 40.456.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-III (1) 6.266.900 7.277.042 13.543.942
GARANTİ VE KEFALETLER
4.442.524 4.876.244 9.318.768
Teminat Mektupları
4.425.781 3.577.919 8.003.700
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
494.807 53.813 548.620
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.231 847.854 849.085
Diğer Teminat Mektupları
3.929.743 2.676.252 6.605.995
Banka Kredileri
0 35.795 35.795
İthalat Kabul Kredileri
35.795 35.795
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
2.342 1.175.536 1.177.878
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
2.342 1.175.536 1.177.878
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Diğer Garantilerimizden
79.800 79.800
Diğer Kefaletlerimizden
14.401 7.194 21.595
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.743.185 364.699 2.107.884
Cayılamaz Taahhütler
1.743.185 364.699 2.107.884
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
309.286 364.699 673.985
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
220.909 220.909
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
603.515 603.515
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.165 5.165
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
603.587 603.587
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
353 353
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
370 370
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 81.191 2.036.099 2.117.290
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
81.191 2.036.099 2.117.290
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
12.057 11.623 23.680
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.726 4.104 11.830
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.331 7.519 11.850
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
69.134 2.024.476 2.093.610
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
64.430.179 10.453.773 74.883.952
EMANET KIYMETLER
2.274.358 1.681.139 3.955.497
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 72
Tahsile Alınan Çekler
1.753.824 204.431 1.958.255
Tahsile Alınan Ticari Senetler
485.872 67.694 553.566
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
999 336.128 337.127
Emanet Kıymet Alanlar
33.488 1.072.886 1.106.374
REHİNLİ KIYMETLER
62.155.821 8.772.634 70.928.455
Menkul Kıymetler
10.825.418 3.128.032 13.953.450
Teminat Senetleri
1.683.371 180.402 1.863.773
Emtia
2.250.606 767.191 3.017.797
Varant
0
Gayrimenkul
44.498.604 3.613.432 48.112.036
Diğer Rehinli Kıymetler
2.710.120 1.078.481 3.788.601
Rehinli Kıymet Alanlar
187.702 5.096 192.798
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
70.697.079 17.730.815 88.427.894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701599


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6363 Değişim: -0,12%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6498
Açılış: 8,6468
10,1343 Değişim: -0,06%
Düşük 10,1244 20.09.2021 Yüksek 10,1557
Açılış: 10,1402
487,25 Değişim: -0,16%
Düşük 486,90 20.09.2021 Yüksek 488,04
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.