" />

KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 19:09
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558
Transferler
1.810.395 382.986.550 -384.796.945 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.920.233 29.686.076 -51.029 259.731.979 287.446.793 107.777.627 395.224.420
Dönem Karı (Zararı)
259.731.979 259.731.979 107.236.634 366.968.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.920.233 29.686.076 -51.029 27.714.814 540.993 28.255.807
Kar Payları
922.819 922.819 -20.278.192 -19.355.373
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
50.000 50.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
297 60 4.457 -3 -20.062 -15.251 -3.288 -18.539
Dönem Sonu Bakiyeler
22 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -11.174.121 113.628.166 -60.743 20.284.263 989.964.763 259.731.979 1.794.577.177 586.338.889 2.380.916.066
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -13.625.541 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673
Transferler
8.340.178 793.613.560 -801.953.738 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.321.263 50.234.689 -269.061 496.752.506 543.396.871 117.278.240 660.675.111
Dönem Karı (Zararı)
496.752.506 496.752.506 118.372.466 615.124.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.321.263 50.234.689 -269.061 46.644.365 -1.094.226 45.550.139
Kar Payları
1.142.537 -59.818.048 -58.675.511 -24.254.684 -82.930.195
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-24.525 -24.525
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.133.215 -35.752.682 -29.619.467 -13.532.393 -43.151.860
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
213.920 213.920
Dönem Sonu Bakiyeler
22 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -16.946.804 171.881.079 -14.351 28.624.441 1.653.763.928 496.752.506 2.757.406.206 663.182.918 3.420.589.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
255.933.963 570.438.797
Dönem Karı (Zararı)
615.124.972 366.968.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-283.717.085 -14.396.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.072.286 28.478.058
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.687.953 5.532.862
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.485.947 1.050.809
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-85.715.881 -79.122.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.159.163
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-213.753.975 -18.724.378
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.333.275 96.534.621
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.215.264 -5.791.415
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.026.503 -32.055.927
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-16.333.231 -9.493.680
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-279.798 354.353
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.848.530 328.333.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.152.585 38.291.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.667.220 554.661
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-81.605.770 31.451.108
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-90.586.531 -318.443
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-95.016.618 -12.717.337
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.103.455 -80.200.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.560.494 10.053.088
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
113.070.820 -12.368.345
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.385.025 42.771.034
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
159.643.409 321.439.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.917.449 -10.623.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
325.559.357 680.905.127
Alınan Faiz
32.099.992 18.925.859
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.357.856 -113.764.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.273.021 -4.990.032
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-318.635 -408.226
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.775.874 -10.229.104
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.631.429 -169.694.123
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-49.474.200 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
692.846.858 522.939.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-667.932.167 -715.887.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.115.681 9.332.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.378.869 -31.189.054
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.055.798 53.088.081
Alınan Temettüler
5.135.470 -7.976.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.937.144 -167.201.374
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.341.053 2.121.080
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-86.098.182 -122.123.358
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.627.124 -7.859.021
Ödenen Temettüler
-82.930.195 -19.355.373
Ödenen Faiz
-16.622.696 -19.984.702
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.365.390 233.543.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.569.850 12.002.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.935.240 245.545.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 375.385.673 346.458.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 418.320.913 592.004.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 418.320.913 375.385.673
Finansal Yatırımlar
6 757.168.986 737.057.331
Ticari Alacaklar
377.265.503 297.322.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,26 2.883.784 1.774.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 374.381.719 295.548.410
Diğer Alacaklar
2.618.620 2.060.644
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 432.767 723.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.185.853 1.336.840
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
128.353.961 46.748.191
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 123.093.206 41.069.194
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 5.260.755 5.678.997
Stoklar
9 203.897.864 113.311.333
Peşin Ödenmiş Giderler
10 125.084.110 34.980.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23.072.202 11.023.691
Diğer Dönen Varlıklar
38.282.696 21.496.920
ARA TOPLAM
2.074.064.855 1.639.386.465
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 14.407.957 26.038.274
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.088.472.812 1.665.424.739
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 140.182.115 111.466.619
Ticari Alacaklar
46.320 40.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 46.320 40.536
Diğer Alacaklar
52.620.618 60.845.814
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 48.702.639 42.566.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.917.979 18.279.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.532.158.818 1.187.559.276
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 497.241.483 472.101.448
Maddi Duran Varlıklar
16 410.222.038 364.977.429
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 55.829.951 57.791.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
83.621.648 82.343.190
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 80.491.141 79.212.683
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.856.816 944.214
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 18.012.951 10.446.798
Diğer Duran Varlıklar
81.914.235 79.441.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.877.706.993 2.427.959.022
TOPLAM VARLIKLAR
4.966.179.805 4.093.383.761
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 37.689.976 6.450.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 59.446.982 94.398.143
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 12.784.066 11.745.910
Ticari Borçlar
197.896.762 144.275.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 1.309.964 1.276.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 196.586.798 142.999.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.877.355 4.316.861
Diğer Borçlar
36.390.560 12.080.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.390.560 12.080.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
277.060.637 160.410.532
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 270.171.623 155.836.282
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 6.889.014 4.574.250
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 488.757.657 306.096.828
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.055.368 3.574.024
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.414.809 6.410.947
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 17.414.809 6.410.947
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
420 717
ARA TOPLAM
1.147.374.592 749.760.605
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.147.374.592 749.760.605
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 43.295.895 99.512.740
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 10.310.684 9.473.384
Diğer Borçlar
112.645.937 94.570.838
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
112.645.937 94.570.838
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.396.716 7.976.001
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 4.396.716 7.976.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
13 37.661.282 35.959.514
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 17.371.511 40.388.931
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.241.659 25.370.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 28.241.659 25.370.160
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 144.292.405 144.564.915
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
398.216.089 457.816.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.545.590.681 1.207.577.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.757.406.206 2.302.304.313
Ödenmiş Sermaye
22 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -10.118.710 -11.261.247
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
22 -1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.946.804 -13.625.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.946.804 -13.625.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.946.804 -13.625.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
171.866.728 115.767.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
171.881.079 115.513.175
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-14.351 254.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-14.351 254.710
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.624.441 20.284.263
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 1.653.763.928 955.721.098
Net Dönem Karı veya Zararı
496.752.506 801.953.738
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 663.182.918 583.502.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.420.589.124 2.885.806.673
TOPLAM KAYNAKLAR
4.966.179.805 4.093.383.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.302.299.191 796.570.697 625.767.200 304.989.028
Satışların Maliyeti
23 -1.014.868.885 -480.224.605 -452.579.464 -171.288.077
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
287.430.306 316.346.092 173.187.736 133.700.951
BRÜT KAR (ZARAR)
287.430.306 316.346.092 173.187.736 133.700.951
Genel Yönetim Giderleri
-97.318.951 -79.772.864 -32.573.340 -27.297.431
Pazarlama Giderleri
-7.664.573 -6.830.169 -3.150.911 -3.115.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
310.864.902 322.956.081 51.940.884 154.770.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-89.561.422 -108.223.464 -28.480.435 -42.363.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
403.750.262 444.475.676 160.923.934 215.694.570
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35.904.584 49.144.848 9.838.569 17.904.493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.329.586 -1.803.824 -613.372 -113.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 213.753.975 18.724.378 227.109.045 22.553.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
652.079.235 510.541.078 397.258.176 256.039.018
Finansman Giderleri
-21.620.988 -47.037.844 -4.655.097 -12.486.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
630.458.247 463.503.234 392.603.079 243.552.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -15.333.275 -96.534.621 -646.906 -39.812.975
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -27.257.218 -22.849.778 -10.555.334 -14.098.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 11.923.943 -73.684.843 9.908.428 -25.714.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
615.124.972 366.968.613 391.956.173 203.739.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
615.124.972 366.968.613 391.956.173 203.739.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 118.372.466 107.236.634 39.807.358 54.732.976
Ana Ortaklık Payları
25 496.752.506 259.731.979 352.148.815 149.006.358
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,14200000 0,59700000 0,81000000 0,34300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.322.695 -1.916.148 -1.183.286 103.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-780.324 -1.347.625 -180.271 334.069
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-3.363.120 -1.049.656 -1.299.309 -205.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
820.749 481.133 296.294 -24.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
820.749 481.133 296.294 -24.994
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
48.872.834 30.171.955 15.195.086 7.832.054
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.569.850 12.002.594 7.354.686 -5.813.729
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-268.815 -50.982 -32.443 -88.061
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
40.571.799 18.220.343 7.872.843 13.733.844
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.550.139 28.255.807 14.011.800 7.935.408
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
660.675.111 395.224.420 405.967.973 211.674.742
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
117.278.240 107.777.627 40.497.897 54.629.690
Ana Ortaklık Payları
543.396.871 287.446.793 365.470.076 157.045.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975999


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.132 Değişim: 0,60% Hacim : 67.779 Mio.TL Son veri saati : 15:34
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0899 Değişim: 0,29%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0984
Açılış: 32,9927
36,0455 Değişim: 0,14%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.596,03 Değişim: 1,02%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,57
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.