KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 20:54
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558
Transferler
384.796.945 -384.796.945 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.019.816 21.658.824 37.112 110.725.621 130.401.741 53.147.937 183.549.678
Dönem Karı (Zararı)
110.725.621 110.725.621 52.503.658 163.229.279
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.019.816 -30.919 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673
Transferler
8.340.178 793.613.560 -801.953.738 144.603.691 144.603.691 78.565.108 223.168.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.134.934 35.694.626 -236.588 33.323.104 -1.784.765 31.538.339
Kar Payları
1.142.537 -59.818.048 -58.675.511 -24.254.684 -82.930.195
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-24.525 -24.525
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.133.215 -35.752.682 -29.619.467 -13.532.393 -43.151.860
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
87.500 87.500
Dönem Sonu Bakiyeler
22 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -15.760.475 157.341.016 18.122 28.624.441 1.653.763.928 144.603.691 2.391.936.130 622.558.601 3.014.494.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.712.644 188.250.763
Dönem Karı (Zararı)
223.168.799 163.229.279
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-39.769.264 58.276.222
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.556.864 18.486.654
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.653.305 3.709.949
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.695.550 -1.322.946
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-68.747.141 4.720.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 797.503
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13.355.070 3.829.518
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.686.369 56.721.646
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.627.256 -798.608
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.138.576 -23.007.727
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-11.583.969 -5.744.138
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-228.380 883.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
94.531.067 83.538.933
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.315.577 130.361.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.719.957 3.193.678
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-9.048.975 29.806.891
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.725.620 -5.034.723
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-106.199.093 -13.272.251
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.745.945 -58.809.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.225.222 9.188.930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-55.411.042 -43.006.010
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.650.358 3.114.191
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
300.624.210 26.587.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.294.404 1.409.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
277.930.602 305.044.434
Alınan Faiz
11.210.726 10.117.981
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.163.456 -113.392.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.842.370 -4.254.430
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-318.635 -318.886
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.104.223 -8.945.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.622.888 -126.890.316
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-49.474.200 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
692.846.858 522.939.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-669.605.038 -663.317.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.650.890 6.353.298
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.123.440 -22.190.759
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.946.572 39.069.945
Alınan Temettüler
5.135.470 -9.744.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.094.164 -36.776.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.491.970 96.385.292
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.547.093 -118.223.830
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.596.527 -5.470.644
Ödenen Temettüler
-82.930.195 -30.919
Ödenen Faiz
-9.512.319 -9.436.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.995.592 24.583.947
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.215.164 17.816.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.210.756 42.400.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 375.385.673 346.458.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 427.596.429 388.858.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 427.596.429 375.385.673
Finansal Yatırımlar
6 179.370.360 737.057.331
Ticari Alacaklar
371.551.089 297.322.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,26 42.094.801 1.774.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 329.456.288 295.548.410
Diğer Alacaklar
5.882.402 2.060.644
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 2.882.715 723.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.999.687 1.336.840
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
55.797.166 46.748.191
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 49.803.571 41.069.194
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 5.993.595 5.678.997
Stoklar
9 179.036.953 113.311.333
Peşin Ödenmiş Giderler
10 135.527.339 34.980.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.035.424 11.023.691
Diğer Dönen Varlıklar
42.225.081 21.496.920
ARA TOPLAM
1.404.022.243 1.639.386.465
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 18.281.453 26.038.274
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.422.303.696 1.665.424.739
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 711.999.587 111.466.619
Ticari Alacaklar
46.462 40.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 46.462 40.536
Diğer Alacaklar
67.744.013 60.845.814
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 46.179.523 42.566.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.564.490 18.279.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.247.829.514 1.187.559.276
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 493.856.279 472.101.448
Maddi Duran Varlıklar
16 395.686.730 364.977.429
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 61.528.368 57.791.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
84.004.014 82.343.190
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 80.873.507 79.212.683
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.596.062 944.214
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 10.702.949 10.446.798
Diğer Duran Varlıklar
80.717.551 79.441.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.160.711.529 2.427.959.022
TOPLAM VARLIKLAR
4.583.015.225 4.093.383.761
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.815.338 6.450.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 72.423.645 94.398.143
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 12.424.345 11.745.910
Ticari Borçlar
266.712.714 144.275.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 36.420.185 1.276.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 230.292.529 142.999.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.542.083 4.316.861
Diğer Borçlar
14.763.404 12.080.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.763.404 12.080.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
107.554.048 160.410.532
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 100.102.204 155.836.282
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 7.451.844 4.574.250
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 610.751.859 306.096.828
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13.171.685 3.574.024
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.195.775 6.410.947
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 17.195.775 6.410.947
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
810 717
ARA TOPLAM
1.128.355.706 749.760.605
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.128.355.706 749.760.605
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 74.055.202 99.512.740
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 10.020.560 9.473.384
Diğer Borçlar
103.538.426 94.570.838
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
103.538.426 94.570.838
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
5.421.443 7.976.001
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 5.421.443 7.976.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
13 36.699.565 35.959.514
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 36.358.110 40.388.931
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.677.117 25.370.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 27.677.117 25.370.160
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 146.394.365 144.564.915
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
440.164.788 457.816.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.568.520.494 1.207.577.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.391.936.130 2.302.304.313
Ödenmiş Sermaye
22 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -10.118.710 -11.261.247
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
22 -1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.760.475 -13.625.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.760.475 -13.625.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.760.475 -13.625.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
157.359.138 115.767.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
157.341.016 115.513.175
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
18.122 254.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
18.122 254.710
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.624.441 20.284.263
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 1.653.763.928 955.721.098
Net Dönem Karı veya Zararı
144.603.691 801.953.738
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 622.558.601 583.502.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.014.494.731 2.885.806.673
TOPLAM KAYNAKLAR
4.583.015.225 4.093.383.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 676.531.991 491.581.669 435.383.410 260.422.949
Satışların Maliyeti
23 -562.289.421 -308.936.528 -370.919.117 -150.001.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.242.570 182.645.141 64.464.293 110.421.023
BRÜT KAR (ZARAR)
114.242.570 182.645.141 64.464.293 110.421.023
Genel Yönetim Giderleri
-64.745.611 -52.475.433 -37.707.569 -22.941.187
Pazarlama Giderleri
-4.513.662 -3.714.520 -3.251.319 -1.890.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
258.924.018 168.185.504 84.301.254 70.721.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-61.080.987 -65.859.586 -19.681.209 -32.257.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
242.826.328 228.781.106 88.125.450 124.053.096
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.066.015 31.240.355 14.295.261 7.516.566
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-716.214 -1.689.883 -528.953 2.139.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -13.355.070 -3.829.518 22.333.849 20.164.196
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
254.821.059 254.502.060 124.225.607 153.873.627
Finansman Giderleri
-16.965.891 -34.551.135 -6.725.762 -11.402.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
237.855.168 219.950.925 117.499.845 142.471.109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -14.686.369 -56.721.646 11.259.732 -29.342.049
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -16.701.884 -8.751.174 -12.682.174 -1.724.251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.015.515 -47.970.472 23.941.906 -27.617.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
223.168.799 163.229.279 128.759.577 113.129.060
DÖNEM KARI (ZARARI)
223.168.799 163.229.279 128.759.577 113.129.060
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 78.565.108 52.503.658 27.211.446 19.905.460
Ana Ortaklık Payları
25 144.603.691 110.725.621 101.548.131 93.223.600
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,33200000 0,25500000 0,23300000 0,21400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.139.409 -2.019.502 -1.356.086 -2.910.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-600.053 -1.681.694 -788.303 -3.324.231
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.063.811 -843.935 -904.760 -337.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
524.455 506.127 336.977 751.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
524.455 506.127 336.977 751.051
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.677.748 22.339.901 3.149.590 30.391.128
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.215.164 17.816.323 -5.337.902 25.861.162
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-236.372 37.079 -37.075 166.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
32.698.956 4.486.499 8.524.567 4.363.115
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.538.339 20.320.399 1.793.504 27.480.529
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
254.707.138 183.549.678 130.553.081 140.609.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
76.780.343 53.147.937 20.843.272 24.856.350
Ana Ortaklık Payları
177.926.795 130.401.741 109.709.809 115.753.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959164


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.388 Değişim: -2,19% Hacim : 7.051 Mio.TL Son veri saati : 15:16
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6699 Değişim: 0,27%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1571 Değişim: 0,17%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
490,46 Değişim: 0,50%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.