KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 - 18:44
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558
Transferler
384.796.945 -384.796.945 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
887.282 -3.610.915 -129.886 17.502.021 14.648.502 28.291.587 42.940.089
Dönem Karı (Zararı)
17.502.021 17.502.021 32.598.198 50.100.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
887.282 -3.610.915 -129.886 -2.853.519 -4.306.611 -7.160.130
Kar Payları
-211 -211
Dönem Sonu Bakiyeler
22 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -8.366.666 80.326.718 -139.597 18.473.868 991.795.220 17.502.021 1.520.871.318 527.084.118 2.047.955.436
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -13.625.541 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673
Transferler
801.953.738 -801.953.738 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-784.265 26.145.170 -199.479 43.055.560 68.216.986 55.937.071 124.154.057
Dönem Karı (Zararı)
43.055.560 43.055.560 51.353.662 94.409.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-784.265 26.145.170 -199.479 25.161.426 4.583.409 29.744.835
Kar Payları
-1.168 -1.168
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-24.525 -24.525
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
180.665 180.665 8.460 189.125
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
15.000 15.000
Dönem Sonu Bakiyeler
22 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -14.409.806 141.658.345 55.231 20.284.263 1.757.855.501 43.055.560 2.370.701.964 639.437.198 3.010.139.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
330.158.854 96.446.746
Dönem Karı (Zararı)
94.409.222 50.100.219
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.948.332 21.180.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.948.628 9.226.611
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.914.930 1.985.114
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.864.153 4.033.832
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-26.868.284 -21.896.829
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 654.637
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
35.688.919 23.993.714
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.946.101 27.379.597
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.881.747 957.607
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.125.705 -23.314.658
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-5.827.450 -2.462.931
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
37.377 624.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
197.162.703 26.864.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-505.435 107.070.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.149.011 6.965.906
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-24.906.198 -4.084.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.090.803 -1.985.978
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-43.843.149 -5.214.012
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.669.446 -54.674.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.532.250 -1.123.832
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-36.630.308 -37.498.639
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.151.776 5.368.678
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
296.398.513 23.776.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.464.378 -11.736.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
329.520.257 98.145.315
Alınan Faiz
6.022.512 2.048.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.570.217 -1.228.713
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-283.720 -318.886
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.529.978 -2.199.168
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
35.195.187 20.791.890
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
692.846.858 3.819.327
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-648.157.923 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.327.717 147.319
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.567.336 -10.540.346
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.975.027 37.109.955
Alınan Temettüler
-229.156 -9.744.365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.748.513 -48.593.004
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.327.865 1.091.171
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.161.909 -36.513.658
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.607.614 -4.097.740
Ödenen Temettüler
-1.168 -211
Ödenen Faiz
-9.305.687 -9.072.566
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
316.605.528 68.645.632
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.553.066 -8.044.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
323.158.594 60.600.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 375.385.673 346.458.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 698.544.267 407.059.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 698.544.267 375.385.673
Finansal Yatırımlar
6 154.178.422 737.057.331
Ticari Alacaklar
297.777.600 297.322.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,26 32.013.085 1.774.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 265.764.515 295.548.410
Diğer Alacaklar
2.635.541 2.060.644
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 796.583 723.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.838.958 1.336.840
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
71.654.389 46.748.191
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 65.767.714 41.069.194
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 5.886.675 5.678.997
Stoklar
9 138.402.136 113.311.333
Peşin Ödenmiş Giderler
10 79.075.098 34.980.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.612.260 11.023.691
Diğer Dönen Varlıklar
27.336.586 21.496.920
ARA TOPLAM
1.478.216.299 1.639.386.465
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 24.188.230 26.038.274
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.502.404.529 1.665.424.739
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 670.308.951 111.466.619
Ticari Alacaklar
43.960 40.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 43.960 40.536
Diğer Alacaklar
64.419.928 60.845.814
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 44.029.917 42.566.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.390.011 18.279.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.182.629.913 1.187.559.276
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 484.271.071 472.101.448
Maddi Duran Varlıklar
16 377.475.757 364.977.429
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 57.223.587 57.791.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
84.334.807 82.343.190
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 81.204.300 79.212.683
Peşin Ödenmiş Giderler
10 692.359 944.214
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 11.777.377 10.446.798
Diğer Duran Varlıklar
79.983.879 79.441.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.013.161.589 2.427.959.022
TOPLAM VARLIKLAR
4.515.566.118 4.093.383.761
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.934.665 6.450.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 82.453.769 94.398.143
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 12.078.492 11.745.910
Ticari Borçlar
155.935.925 144.275.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 28.886.109 1.276.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 127.049.816 142.999.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.849.111 4.316.861
Diğer Borçlar
47.761.978 12.080.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.761.978 12.080.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
125.350.266 160.410.532
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 118.849.542 155.836.282
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 6.500.724 4.574.250
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 591.642.178 306.096.828
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.063.756 3.574.024
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.603.803 6.410.947
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 97.041.270 94.570.838
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
97.041.270 94.570.838
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6.405.959 7.976.001
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 6.405.959 7.976.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
13 35.970.015 35.959.514
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 51.242.094 40.388.931
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.049.677 25.370.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 25.049.677 25.370.160
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 170.049.578 144.564.915
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
465.751.885 457.816.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.505.426.956 1.207.577.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.370.701.964 2.302.304.313
Ödenmiş Sermaye
22 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -11.261.247 -11.261.247
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
22 -1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.409.806 -13.625.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.409.806 -13.625.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.409.806 -13.625.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
141.713.576 115.767.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
141.658.345 115.513.175
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
55.231 254.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
55.231 254.710
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.284.263 20.284.263
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 1.757.855.501 955.721.098
Net Dönem Karı veya Zararı
43.055.560 801.953.738
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 639.437.198 583.502.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.010.139.162 2.885.806.673
TOPLAM KAYNAKLAR
4.515.566.118 4.093.383.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 241.148.581 231.158.720
Satışların Maliyeti
23 -191.370.304 -158.934.602
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.778.277 72.224.118
BRÜT KAR (ZARAR)
49.778.277 72.224.118
Genel Yönetim Giderleri
-27.038.042 -29.534.246
Pazarlama Giderleri
-1.262.343 -1.824.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
174.622.764 97.464.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-41.399.778 -33.602.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.700.878 104.728.010
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.770.754 23.723.789
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-187.261 -3.829.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -35.688.919 -23.993.714
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
130.595.452 100.628.433
Finansman Giderleri
-10.240.129 -23.148.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.355.323 77.479.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -25.946.101 -27.379.597
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.019.710 -7.026.923
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -21.926.391 -20.352.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.409.222 50.100.219
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.409.222 50.100.219
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 51.353.662 32.598.198
Ana Ortaklık Payları
25 43.055.560 17.502.021
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,09900000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-783.323 891.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
188.250 1.642.537
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.159.051 -506.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
187.478 -244.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
187.478 -244.924
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.528.158 -8.051.227
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.553.066 -8.044.839
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.297 -129.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
24.174.389 123.384
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.744.835 -7.160.130
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.154.057 42.940.089
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.937.071 28.291.587
Ana Ortaklık Payları
68.216.986 14.648.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936440


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.444 Değişim: -0,72% Hacim : 6.686 Mio.TL Son veri saati : 13:33
Düşük 1.440 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5793 Değişim: 1,30%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,4038 Değişim: 1,33%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
514,52 Değişim: 1,24%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.