KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 19:48
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124
Diğer Düzeltmeler
12.200.241 12.200.241 -12.200.241 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124
Transferler
2.383.585 -196.360.610 193.977.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.333.976 13.170.874 -27.832 85.806.855 97.615.921 40.073.504 137.689.425
Dönem Karı (Zararı)
85.806.855 85.806.855 34.236.317 120.043.172
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.333.976 13.170.874 -27.832 11.809.066 5.837.187 17.646.253
Kar Payları
615.341 -73.948.978 -73.333.637 -12.631.438 -85.965.075
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-16 -10.577 -10.593 10.593 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -3.678.071 80.142.223 -227.733 18.473.868 606.998.275 85.806.855 1.208.795.171 462.551.303 1.671.346.474
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558
Transferler
384.796.945 -384.796.945 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.019.816 21.658.824 37.112 110.725.621 130.401.741 53.147.937 183.549.678
Dönem Karı (Zararı)
110.725.621 110.725.621 52.503.658 163.229.279
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.019.816 21.658.824 37.112 19.676.120 644.279 20.320.399
Kar Payları
-30.919 -30.919
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -11.273.764 105.596.457 27.401 18.473.868 991.795.220 110.725.621 1.636.624.557 551.909.760 2.188.534.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.250.763 110.155.415
Dönem Karı (Zararı)
163.229.279 120.043.172
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.276.222 100.135.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.486.654 21.421.474
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.709.949 4.865.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.322.946 12.882.092
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.720.420 7.383.725
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
797.503 -13.709.151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.829.518 47.305.632
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
56.721.646 48.030.865
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-798.608 -9.097.806
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-23.007.727 -763.924
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-5.744.138 -14.373.771
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
883.951 -3.808.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
83.538.933 -113.934.950
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
130.361.245 25.042.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.193.678 -7.018.998
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
29.806.891 -3.260.909
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.034.723 107.516.638
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.272.251 -8.857.712
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.809.744 -78.334.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.188.930 -1.872.815
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-43.006.010 -197.445.023
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.114.191 25.664.548
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26.587.508 38.231.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.409.218 -13.600.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
305.044.434 106.244.183
Alınan Faiz
10.117.981 13.975.778
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.392.515 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.254.430 -1.632.262
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-318.886 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.945.821 -8.432.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-126.890.316 11.974.925
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
522.939.000 67.970.937
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-663.317.434 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.353.298 15.530.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.190.759 -71.127.358
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.069.945 4.242.334
Alınan Temettüler
-9.744.366 -4.641.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.776.500 -184.392.284
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.385.292 28.366.813
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.223.830 -97.281.974
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.470.644 0
Ödenen Temettüler
-30.919 -85.965.075
Ödenen Faiz
-9.436.399 -29.512.048
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.583.947 -62.261.944
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.816.323 18.426.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.400.270 -43.835.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 346.458.320 438.116.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 388.858.590 394.281.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 388.858.590 346.458.320
Finansal Yatırımlar
6 130.781.555 563.931.037
Ticari Alacaklar
187.049.207 317.315.041
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 1.808.537 30.874.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 185.240.670 286.441.032
Diğer Alacaklar
3.119.236 9.710.215
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 501.909 8.978.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.617.327 731.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
13.085.542 42.892.433
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 6.662.207 36.303.100
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 6.423.335 6.589.333
Stoklar
9 111.659.977 106.625.254
Peşin Ödenmiş Giderler
10 44.038.810 33.225.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.149.444 6.531.463
Diğer Dönen Varlıklar
19.515.212 15.820.338
ARA TOPLAM
907.257.573 1.442.509.361
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 34.968.345 48.215.662
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
942.225.918 1.490.725.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 588.911.439 560.803
Ticari Alacaklar
34.687 29.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 34.687 29.928
Diğer Alacaklar
55.950.462 52.553.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 40.322.488 38.741.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.627.974 13.811.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 713.545.393 603.831.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 425.042.881 423.399.640
Maddi Duran Varlıklar
17 353.278.184 351.631.868
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 84.561.416 85.794.353
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.168.772 83.067.765
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 79.038.265 79.937.258
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.687.413 228.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 16.067.977 35.188.222
Diğer Duran Varlıklar
73.667.037 69.603.864
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.395.915.661 1.705.890.270
TOPLAM VARLIKLAR
3.338.141.579 3.196.615.293
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 53.994.150 45.429.755
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 94.115.802 102.895.613
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 13.630.318 12.881.439
Ticari Borçlar
242.909.663 300.731.649
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,27 5.585.362 33.256.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 237.324.301 267.475.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.015.284 8.826.354
Diğer Borçlar
19.172.456 19.996.864
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 10.762 8.402.764
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.161.694 11.594.100
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
79.663.707 121.312.886
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 74.248.000 115.693.927
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 5.415.707 5.618.959
Türev Araçlar
12 1.956.666 1.159.163
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 72.274.799 45.687.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.972.209 2.166.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.239.733 6.294.028
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 6.239.733 6.294.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.027 950
ARA TOPLAM
603.950.814 667.382.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
603.950.814 667.382.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 192.678.516 195.500.769
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 20.044.585 18.943.293
Diğer Borçlar
87.804.205 83.865.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
87.804.205 83.865.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9.649.301 11.006.132
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 9.649.301 11.006.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 34.139.075 43.185.159
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.404.213 22.535.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 23.404.213 22.535.228
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 177.936.553 149.180.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
545.656.448 524.216.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.149.607.262 1.191.599.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.636.624.557 1.506.222.816
Ödenmiş Sermaye
23 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -12.184.363 -12.184.363
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 -1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.273.764 -9.253.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.273.764 -9.253.948
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.273.764 -9.253.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
105.623.858 83.927.922
Yabancı Para Çevrim Farkları
105.596.457 83.937.633
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27.401 -9.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
27.401 -9.711
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.473.868 18.473.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 991.795.220 606.998.275
Net Dönem Karı veya Zararı
110.725.621 384.796.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 551.909.760 498.792.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.188.534.317 2.005.015.558
TOPLAM KAYNAKLAR
3.338.141.579 3.196.615.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 491.581.669 782.868.086 260.422.949 418.030.368
Satışların Maliyeti
24 -308.936.528 -584.548.106 -150.001.926 -293.261.852
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
182.645.141 198.319.980 110.421.023 124.768.516
BRÜT KAR (ZARAR)
182.645.141 198.319.980 110.421.023 124.768.516
Genel Yönetim Giderleri
-52.475.433 -57.865.925 -22.941.187 -36.006.906
Pazarlama Giderleri
-3.714.520 -6.951.980 -1.890.441 -4.399.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
168.185.504 168.978.413 70.721.100 79.099.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-65.859.586 -68.907.768 -32.257.399 -32.234.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
228.781.106 233.572.720 124.053.096 131.226.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.240.355 25.963.834 7.516.566 15.496.321
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.689.883 -1.728.333 2.139.769 -1.088.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -3.829.518 -47.305.632 20.164.196 72.116.601
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
254.502.060 210.502.589 153.873.627 217.750.349
Finansman Giderleri
-34.551.135 -42.428.552 -11.402.518 -14.035.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
219.950.925 168.074.037 142.471.109 203.714.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -56.721.646 -48.030.865 -29.342.049 -24.727.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -8.751.174 -13.116.120 -1.724.251 -4.840.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -47.970.472 -34.914.745 -27.617.798 -19.886.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
163.229.279 120.043.172 113.129.060 178.987.136
DÖNEM KARI (ZARARI)
163.229.279 120.043.172 113.129.060 178.987.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 52.503.658 34.236.317 19.905.460 11.702.987
Ana Ortaklık Payları
26 110.725.621 85.806.855 93.223.600 167.284.149
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,25500000 0,19700000 0,21400000 0,38500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.019.502 -1.330.579 -2.910.599 -1.589.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.681.694 -393.443 -3.324.231 -814.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-843.935 -1.221.833 -337.419 -1.129.902
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
506.127 284.697 751.051 355.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
506.127 284.697 751.051 355.313
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.339.901 18.976.832 30.391.128 6.577.979
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.816.323 18.426.656 25.861.162 6.384.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.079 -27.808 166.851 -9.268
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
4.486.499 577.984 4.363.115 202.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.320.399 17.646.253 27.480.529 4.988.927
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
183.549.678 137.689.425 140.609.589 183.976.063
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
53.147.937 40.073.504 24.856.350 13.325.745
Ana Ortaklık Payları
130.401.741 97.615.921 115.753.239 170.650.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869544


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.