" />

KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 22:10
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 899.194.901 234.945.793 1.416.212.921 321.015.139 1.737.228.060
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
11.527.744 11.527.744 -182.955 11.344.789
Diğer Düzeltmeler
7.254.679 7.254.679 7.254.679
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 910.722.645 242.200.472 1.434.995.344 320.832.184 1.755.827.528
Transferler
3.502.994 238.697.478 -242.200.472
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.135.685 27.066.389 -267.725 -193.977.025 -166.042.676 101.357.016 -64.685.660
Dönem Karı (Zararı)
-193.977.025 -193.977.025 106.368.350 -87.608.675
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.135.685 27.066.389 -267.725 27.934.349 -5.011.334 22.923.015
Sermaye Arttırımı
211.533.000 -211.533.000
Kar Payları
34 -60.123.057 -60.123.057 -7.497.934 -67.620.991
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-24.999.945 -24.999.945 -24.999.945
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-748.487 -10.312.314 -445.626 -11.506.427 32.607.619 21.101.192
Dönem Sonu Bakiyeler
26 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124
Diğer Düzeltmeler
2(iii) 12.200.241 12.200.241 -12.200.241
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124
Transferler
2.383.585 -196.360.610 193.977.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.909.853 16.966.284 190.190 384.796.945 395.043.566 78.068.285 473.111.851
Dönem Karı (Zararı)
384.796.945 384.796.945 70.913.319 455.710.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.909.853 16.966.284 190.190 10.246.621 7.154.966 17.401.587
Kar Payları
34 615.341 -73.948.978 -73.333.637 -14.384.780 -87.718.417
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-16 -10.577 -10.593 10.593
Dönem Sonu Bakiyeler
26 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.816.873 459.079.746
Dönem Karı (Zararı)
455.710.264 -87.608.675
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-81.119.652 344.478.958
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 41.466.708 42.664.492
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
31 11.314.917 45.142.606
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.610.326 10.401.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.722.261 -8.655.502
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.453.589 20.113.772
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13,16 -25.685.153 -31.847.662
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 -124.027.017 227.077.303
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 52.012.262 46.878.684
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.824.546 3.374.111
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.838.612 547.112
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-26.266.830 -14.870.853
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.150.379 3.653.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-298.615.442 204.664.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -151.815.603 -39.851.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.408.488 -7.690.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -19.206.053 -18.442.436
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 121.771.671 -72.072.806
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 8.581.217 -953.641
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -79.880.902 255.985.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -1.587.585 4.092.962
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -128.153.948 101.894.314
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 33.203.661 32.886.449
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -14.338.207 -61.696.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.781.205 10.512.413
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
75.975.170 461.534.875
Alınan Faiz
30 30.916.061 29.782.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -4.951.329 -3.697.998
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
22 -3.386.579 -284.696
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.736.450 -28.255.100
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
50.623.266 -199.854.788
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -80.278.790
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 43.100.688 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 0 -29.353.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.281.236 4.774.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -44.198.601 -95.683.654
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.081.143 -7.830.794
Alınan Temettüler
-4.641.200 8.518.117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-245.363.849 -179.811.867
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -24.999.945
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 49.311.991 134.629.401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -145.610.194 -197.318.169
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -28.064.642 0
Ödenen Temettüler
-87.718.417 -67.620.991
Ödenen Faiz
7 -33.282.587 -24.502.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-114.923.710 79.413.091
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
23.265.271 10.670.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.658.439 90.083.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 438.116.759 348.032.790
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 346.458.320 438.116.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 346.458.320 438.116.759
Finansal Yatırımlar
6 563.931.037 566.789.397
Ticari Alacaklar
317.315.041 162.357.826
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,35 30.874.009 27.412.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 286.441.032 134.944.882
Diğer Alacaklar
9.710.215 4.497.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,35 8.978.388 3.402.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 731.827 1.094.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
42.892.433 23.686.380
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 36.303.100 11.604.502
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
12 6.589.333 12.081.878
Stoklar
10 106.625.254 228.396.925
Peşin Ödenmiş Giderler
11 33.225.260 40.735.434
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.531.463 17.172.623
Diğer Dönen Varlıklar
25 15.820.338 41.371.232
ARA TOPLAM
1.442.509.361 1.523.123.757
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 48.215.662 44.125.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.490.725.023 1.567.248.971
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 560.803 370.779
Ticari Alacaklar
29.928 27.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 29.928 27.126
Diğer Alacaklar
52.553.161 46.357.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,35 38.741.910 34.062.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.811.251 12.295.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 603.831.954 422.638.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 423.399.640 378.745.760
Maddi Duran Varlıklar
18 351.631.868 409.869.990
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 85.794.353 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
83.067.765 84.548.580
Şerefiye
21 3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 79.937.258 81.418.073
Peşin Ödenmiş Giderler
11 228.712 1.299.755
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 35.188.222 50.404.750
Diğer Duran Varlıklar
25 69.603.864 50.736.647
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.705.890.270 1.444.999.704
TOPLAM VARLIKLAR
3.196.615.293 3.012.248.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 45.429.755 76.508.640
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 102.895.613 90.560.679
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 12.881.439 14.018.037
Ticari Borçlar
300.731.649 380.453.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,35 33.256.191 27.599.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 267.475.458 352.854.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 8.826.354 10.413.939
Diğer Borçlar
19.996.864 10.902.193
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,35 8.402.764 4.094.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.594.100 6.807.574
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
121.312.886 244.720.967
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 115.693.927 237.018.335
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 5.618.959 7.702.632
Türev Araçlar
13 1.159.163 583.838
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 45.687.291 34.274.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 2.166.856 1.454.349
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.294.028 7.711.764
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.294.028 7.711.764
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 950 1.611
ARA TOPLAM
667.382.848 871.604.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
667.382.848 871.604.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 195.500.769 207.341.435
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 18.943.293 28.414.940
Diğer Borçlar
83.865.606 59.756.616
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 83.865.606 59.756.616
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11.006.132 15.751.999
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 11.006.132 15.751.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 43.185.159 36.070.443
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 0 25.750.537
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.535.228 18.120.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 22.535.228 18.120.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 149.180.700 129.815.928
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
524.216.887 521.022.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.191.599.735 1.392.626.551
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.506.222.816 1.172.323.239
Ödenmiş Sermaye
26 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
26 -12.184.363 -24.999.945
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
26 -1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.253.948 -2.344.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.253.948 -2.344.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.253.948 -2.344.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
83.927.922 66.771.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.937.633 66.971.349
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-9.711 -199.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-9.711 -199.901
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.473.868 16.090.283
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 606.998.275 877.318.440
Net Dönem Karı veya Zararı
384.796.945 -193.977.025
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 498.792.742 447.298.885
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.005.015.558 1.619.622.124
TOPLAM KAYNAKLAR
3.196.615.293 3.012.248.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 1.385.761.969 1.137.249.772
Satışların Maliyeti
27 -1.012.492.531 -959.763.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
373.269.438 177.486.199
BRÜT KAR (ZARAR)
373.269.438 177.486.199
Genel Yönetim Giderleri
28 -113.173.768 -97.239.342
Pazarlama Giderleri
28 -13.325.840 -13.486.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 259.773.596 412.200.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -132.796.840 -183.324.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
373.746.586 295.636.517
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 94.176.135 54.896.464
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -21.300.587 -57.376.427
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 124.027.017 -227.077.303
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
570.649.151 66.079.251
Finansman Giderleri
32 -62.926.625 -106.809.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
507.722.526 -40.729.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33 -52.012.262 -46.878.684
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -19.448.957 -27.793.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -32.563.305 -19.085.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
455.710.264 -87.608.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
455.710.264 -87.608.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 70.913.319 106.368.350
Ana Ortaklık Payları
34 384.796.945 -193.977.025
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,88500000 -0,44600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.914.767 1.132.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -3.889.915 1.108.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-4.702.086 334.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.677.234 -310.027
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.677.234 -310.027
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.316.354 21.790.420
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.265.271 10.670.878
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
190.023 -267.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
861.060 11.387.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.401.587 22.923.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
473.111.851 -64.685.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
78.068.285 101.357.016
Ana Ortaklık Payları
395.043.566 -166.042.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823712


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.