KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.03.2023 - 18:58
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754
Transferler
761.228 -761.228
Dönem Karı (Zararı)
1.474.941 1.414.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.306
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -38.171 -706.381 1.474.941 10.730.389 10.730.389
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -38.171 -706.381 1.474.941 10.730.389
Transferler
113.811 1.361.130 -1.474.941
Dönem Karı (Zararı)
4.968.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-248.335
Sermaye Avansı
800.000 800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 -286.506 113.811 654.749 4.968.815 16.250.869 16.250.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.311.096 -284.310
Dönem Karı (Zararı)
4.968.815 1.474.941
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.583.140 -136.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-19-20 136.961 37.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-278.293 171.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -278.293 171.415
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.257 -972.851
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 17.257 -972.851
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.707.215 626.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.837.250 -1.622.303
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -6.508.041 -1.747.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.834.239 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.236 -13.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 78.236 -13.915
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -324
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 16.973 -36.539
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.685 3.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 35.685 3.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 223.154 -198.499
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
592.140 96.244
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12-24 592.140 96.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
559.166 274.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
559.166 274.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.285.295 -284.310
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.025.801 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.853 -136.556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.853 -136.556
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -44.949 -78.912
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -77.904 -57.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
730.616 3.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 3.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
29 800.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -69.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.703.333 2.579.134
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.703.333 2.579.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.702.948 123.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
999.615 2.702.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 999.615 2.702.948
Finansal Yatırımlar
8 14.498.623 7.990.582
Ticari Alacaklar
11 2.834.239
Diğer Alacaklar
12 9.680 87.916
Türev Araçlar
13 324
Diğer Dönen Varlıklar
16 559.166
ARA TOPLAM
18.342.481 11.340.612
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.342.481 11.340.612
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
102.274 99.685
Mobilya ve Demirbaşlar
19 102.274 99.685
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 103.767
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
90.962 48.642
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 90.962 48.642
Peşin Ödenmiş Giderler
29.725 46.698
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 29.725 46.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 161.471 94.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
488.199 289.895
TOPLAM VARLIKLAR
18.830.680 11.630.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.229
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 59.229
Ticari Borçlar
60.546 24.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 60.546 24.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 9.307 87.107
Diğer Borçlar
715.585 123.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 715.585 123.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.002.943 241.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
253.383 207.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 253.383 207.710
ARA TOPLAM
2.100.993 684.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.100.993 684.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.428
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 51.428
Uzun Vadeli Karşılıklar
427.390 202.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 427.390 202.067
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 13.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
478.818 215.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.579.811 900.118
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.250.869 10.730.389
Ödenmiş Sermaye
29 10.000.000 10.000.000
Sermaye Avansı
800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-286.506 -38.171
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
113.811
Yasal Yedekler
113.811
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
654.749 -706.381
Net Dönem Karı veya Zararı
4.968.815 1.474.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.250.869 10.730.389
TOPLAM KAYNAKLAR
18.830.680 11.630.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 33.772.593 16.225.163
Satışların Maliyeti
30 -21.677.306 -9.909.581
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.095.287 6.315.582
BRÜT KAR (ZARAR)
12.095.287 6.315.582
Genel Yönetim Giderleri
31 -7.483.651 -4.068.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 51.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -186.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.611.636 2.112.719
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.611.636 2.112.719
Finansman Gelirleri
34 2.204.977 1.236
Finansman Giderleri
34 -140.583 -12.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.676.030 2.101.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.707.215 -626.843
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.712.830 -691.632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.615 64.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.968.815 1.474.941
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.968.815 1.474.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.968.815 1.474.941
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-248.335 -60.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -322.513 -75.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
74.178 15.076
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 74.178 15.076
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-248.335 -60.306
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.720.480 1.414.635
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.720.480 1.414.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128266


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.096 Değişim: 0,04% Hacim : 22.435 Mio.TL Son veri saati : 11:11
Düşük 8.076 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9486 Değişim: 0,15%
Düşük 28,8645 29.11.2023 Yüksek 28,9538
Açılış: 28,9046
31,8340 Değişim: 0,16%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.902,07 Değişim: 0,27%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.