KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 14:48
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
14 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14 1.032.071 -1.032.071 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
531.717 531.717 531.717
Dönem Karı (Zararı)
14 531.717 531.717 531.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 7.000.000 -1.467.609 531.717 6.064.108 6.064.108
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
14 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14 761.228 -761.228 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.773 982.269 957.496 957.496
Dönem Karı (Zararı)
14 982.269 982.269 982.269
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.773 -24.773 -24.773
Sermaye Arttırımı
14 700.000 700.000 700.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 7.700.000 -2.638 -706.381 982.269 7.973.250 7.973.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.191 80.353
Dönem Karı (Zararı)
982.269 531.717
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
982.269 531.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-433.820 -13.919
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 23.794 15.435
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 131.099 9.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
131.099 9.340
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -666.403 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-666.403 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-285.368 -38.694
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-285.368 -38.694
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 363.058 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-441.466 -437.445
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -537.357 -340.652
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -28.856 -35.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.856 -35.059
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -28.865 -50.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.671 -36.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.671 -36.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -210.466 -286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 89.201 25.779
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
89.201 25.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 269.206 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
269.206
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.983 80.353
Alınan Temettüler
17 5.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11,12 -45.586 -3.649
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.586 -3.649
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
700.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
700.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
766.605 76.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
766.605 76.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 123.814 39.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 890.419 115.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 890.419 123.814
Finansal Yatırımlar
4 7.065.396 6.242.671
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.065.396 6.242.671
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 102.857 74.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
102.857 74.001
Peşin Ödenmiş Giderler
8 86.824 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
86.824 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 224.662 83.136
Diğer Dönen Varlıklar
16 371.151 227.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
371.151 227.921
ARA TOPLAM
8.741.309 6.751.543
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.741.309 6.751.543
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 48.989 46.075
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 42.628 3.341
Peşin Ödenmiş Giderler
8 39.024 10.159
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.024 10.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 90.906 15.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
221.547 74.580
TOPLAM VARLIKLAR
8.962.856 6.826.123
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 27.061 21.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.061 21.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
75.140 285.606
Diğer Borçlar
7 116.402 27.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
116.402 27.201
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 430.702 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 192.767 75.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
192.767 75.026
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
842.072 409.223
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
842.072 409.223
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 134.342 87.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
134.342 87.954
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 13.192 13.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.534 101.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
989.606 510.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 7.973.250 6.315.754
Ödenmiş Sermaye
7.700.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.638 22.135
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.638 22.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.638 22.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-706.381 -1.467.609
Net Dönem Karı veya Zararı
982.269 761.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.973.250 6.315.754
TOPLAM KAYNAKLAR
8.962.856 6.826.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.121.059 2.373.345 1.755.988 839.273
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.121.059 2.373.345 1.755.988 839.273
BRÜT KAR (ZARAR)
4.121.059 2.373.345 1.755.988 839.273
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.687.010 -1.849.999 -1.042.179 -645.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 38.634 45.812 13.032 27.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -128.245 -36.816 -1.076 -22.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.344.438 532.342 725.765 198.510
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.344.438 532.342 725.765 198.510
Finansman Gelirleri
21 6.177 0 1.301 0
Finansman Giderleri
21 -5.288 -625 -1.075 -201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.345.327 531.717 725.991 198.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-363.058 0 -224.209 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-430.702 0 -221.860 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 67.644 0 -2.349 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
982.269 531.717 501.782 198.309
DÖNEM KARI (ZARARI)
982.269 531.717 501.782 198.309
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
982.269 531.717 501.782 198.309
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.773 0 -5.548 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.030 0 -7.396 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.257 0 1.848 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.257 0 1.848 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.773 0 -5.548 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
957.496 531.717 496.234 198.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
957.496 531.717 496.234 198.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972773


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 2,78% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,4716 Değişim: -2,36%
Düşük 13,4630 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,1537 Değişim: -2,73%
Düşük 15,1519 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
776,10 Değişim: -1,67%
Düşük 774,95 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.