KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 15:29
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
14 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14 1.032.071 -1.032.071 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
333.408 333.408 333.408
Dönem Karı (Zararı)
14 333.408 333.408 333.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 7.000.000 -1.467.609 333.408 5.865.799 5.865.799
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
14 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14 761.228 -761.228 461.262 461.262
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.225 480.487 480.487 480.487
Dönem Karı (Zararı)
14 480.487 -19.225 -19.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.225 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 7.000.000 2.910 -706.381 480.487 6.777.016 6.777.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
323.245 63.155
Dönem Karı (Zararı)
480.487 333.408
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
480.487 333.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-139.159 25.111
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 - 12 14.537 10.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 136.420 14.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
136.420 14.820
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -428.965 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-428.965
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 138.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.235 -275.065
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -91.381 -143.493
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.178 -86.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.178 -86.302
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.777 -102.869
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.564 -43.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.564 -43.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -229.770
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 97.959 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
97.959
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 199.348 101.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
199.348 101.094
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
321.093 83.454
Alınan Temettüler
17 2.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -20.299
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11 - 12 -45.586 -3.649
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.586 -3.649
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
277.659 59.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
277.659 59.506
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 123.814 39.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 401.473 98.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 anço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 401.473 123.814
Finansal Yatırımlar
4 6.334.052 6.242.671
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.334.052 6.242.671
Diğer Alacaklar
7 78.179 74.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.179 74.001
Peşin Ödenmiş Giderler
8 159.124 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
159.124 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 83.136
Diğer Dönen Varlıklar
16 307.762 227.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
307.762 227.921
ARA TOPLAM
7.280.590 6.751.543
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.280.590 6.751.543
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 45.622 46.075
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 34.844 3.341
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.936 10.159
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.936 10.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 94.451 15.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
187.853 74.580
TOPLAM VARLIKLAR
7.468.443 6.826.123
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 31.954 21.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.954 21.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 55.836 285.606
Diğer Borçlar
7 125.160 27.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
125.160 27.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 137.207 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 198.339 75.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
198.339 75.026
ARA TOPLAM
548.496 409.223
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
548.496 409.223
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 126.695 87.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
126.695 87.954
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 16.236 13.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.931 101.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
691.427 510.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 6.777.016 6.315.754
Ödenmiş Sermaye
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.910 22.135
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.910 22.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.910 22.135
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-706.381 -1.467.609
Net Dönem Karı veya Zararı
480.487 761.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.777.016 6.315.754
TOPLAM KAYNAKLAR
7.468.443 6.826.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.365.071 1.534.072 1.299.520 784.100
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.365.071 1.534.072 1.299.520 784.100
BRÜT KAR (ZARAR)
2.365.071 1.534.072 1.299.520 784.100
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.644.831 -1.204.972 -829.382 -628.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 25.602 18.606 12.465 9.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -127.169 -13.874 21.601 4.300
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
618.673 333.832 504.204 169.363
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
618.673 333.832 504.204 169.363
Finansman Gelirleri
21 4.876 0 1.368 0
Finansman Giderleri
21 -4.213 -424 -3.279 -171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
619.336 333.408 502.293 169.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-138.849 0 -91.846 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-208.842 0 -147.460 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 69.993 0 55.614 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
480.487 333.408 410.447 169.192
DÖNEM KARI (ZARARI)
480.487 333.408 410.447 169.192
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
480.487 333.408 410.447 169.192
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.225 0 -11.369 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.634 0 -15.562 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.409 4.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.409 4.193
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.225 0 -11.369 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
461.262 333.408 399.078 169.192
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
461.262 333.408 399.078 169.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958273


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 11.984 Mio.TL Son veri saati : 17:44
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8705 Değişim: 0,60%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3593 Değişim: 0,39%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
494,98 Değişim: -0,24%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.