KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 14:00
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY  YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320 4.500.320
Transferler
560.732 -560.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
852.071 852.071 852.071
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -2.499.680 852.071 5.352.391 5.352.391
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391
Transferler
1.032.071 -1.032.071 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
531.717 531.717 531.717
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -1.467.609 531.717 6.064.108 6.064.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.353 -70.326
Dönem Karı (Zararı)
531.717 852.071
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
531.717 852.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.919 -830.530
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 - 13 15.435 11.543
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.340 -28.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 9.340 -28.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -75.125
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -75.125
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.694 -738.437
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-38.694 -601.078
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -137.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-437.445 -169.263
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -340.652 5.527
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 5.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.059 18.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -35.059 18.843
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -50.542 -61.077
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.685 -368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -36.685 -368
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.779 24.886
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 25.779 24.886
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -2.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -159.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -159.625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.353 -147.722
Alınan Temettüler
0 3.084
Alınan Faiz
0 75.125
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -813
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.649 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.649 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -3.649 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.704 -70.326
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -9.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.704 -80.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.197 108.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.901 28.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 115.901 39.197
Finansal Yatırımlar
4 5.768.277 5.427.625
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 56.812 32.731
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 41.374 2.680
Diğer Dönen Varlıklar
10 210.540 175.481
ARA TOPLAM
6.192.904 5.677.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.192.904 5.677.714
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
12 41.708 52.441
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.465 3.518
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.518
Peşin Ödenmiş Giderler
8 73.917 23.375
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.090 79.334
TOPLAM VARLIKLAR
6.310.994 5.757.048
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 21.495 58.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.495 58.180
Diğer Borçlar
7 70.159 61.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.159 61.650
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.363 20.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 61.363 20.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
153.017 140.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.017 140.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 93.869 84.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
93.869 84.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.869 84.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
246.886 224.657
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.064.108 5.532.391
Ödenmiş Sermaye
15 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.467.609 -2.499.680
Net Dönem Karı veya Zararı
531.717 1.032.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.064.108 5.532.391
TOPLAM KAYNAKLAR
6.310.994 5.757.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.373.345 2.382.307 839.273 732.471
Satışların Maliyeti
17 0 -1.072 0 -6
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.373.345 2.381.235 839.273 732.465
BRÜT KAR (ZARAR)
2.373.345 2.381.235 839.273 732.465
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.849.999 -1.535.440 -645.027 -490.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 45.812 30.573 27.206 10.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -36.816 -23.719 -22.942 4.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
532.342 852.649 198.510 256.180
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
532.342 852.649 198.510 256.180
Finansman Giderleri
21 -625 -578 -201 160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
531.717 852.071 198.309 256.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
531.717 852.071 198.309 256.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
531.717 852.071 198.309 256.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
531.717 852.071 198.309 256.340
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
531.717 852.071 198.309 256.340
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
531.717 852.071 198.309 256.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884877


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,28% Hacim : 9.462 Mio.TL Son veri saati : 13:41
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.423
8,3114 Değişim: -0,03%
Düşük 8,3023 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0201 Değişim: 0,25%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0537
Açılış: 9,9955
479,64 Değişim: 0,41%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,09
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.