KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 17:15
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY  YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320 4.500.320
Transferler
560.732 -560.732 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
595.733 595.733 595.733
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -2.499.680 595.733 5.096.053 5.096.053
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 7.000.000 -2.499.680 1.032.071 5.532.391 5.532.391
Transferler
1.032.071 -1.032.071 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
333.408 333.408 333.408
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -1.467.609 333.408 5.865.799 5.865.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.155 -12.846
Dönem Karı (Zararı)
333.408 595.733
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
333.408 595.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.768 -532.429
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 10.291 7.696
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.820 18.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 14.820 18.677
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -553.083
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -406.686
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -146.397
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.343 -5.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-294.021 -135.852
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-143.493 12.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-337 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.302 3.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-86.302 3.941
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -102.869 -96.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.158 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -43.158 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -20.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.437 41.792
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 102.437 41.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -97.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-97.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.155 -72.548
Alınan Temettüler
3.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
54.303
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.649 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.649
Alınan Temettüler
0
Alınan Faiz
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.506 -12.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.506 -12.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.197 108.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
98.703 95.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 98.703 39.197
Finansal Yatırımlar
4 5.571.118 5.427.625
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 31.736 32.731
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-15 4.022 2.680
Diğer Dönen Varlıklar
263.115 175.481
ARA TOPLAM
5.968.694 5.677.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.968.694 5.677.714
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 46.502 52.441
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.816 3.518
Peşin Ödenmiş Giderler
8 126.245 23.375
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.563 79.334
TOPLAM VARLIKLAR
6.144.257 5.757.048
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 15.022 58.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.022 58.180
Diğer Borçlar
7 164.088 61.650
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 20.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 20.299
ARA TOPLAM
179.110 140.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.110 140.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
99.348 84.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 99.348 84.528
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.348 84.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
278.458 224.657
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.865.799 5.532.391
Ödenmiş Sermaye
14 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.467.609 -2.499.680
Net Dönem Karı veya Zararı
333.408 1.032.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.865.799 5.532.391
TOPLAM KAYNAKLAR
6.144.257 5.757.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.534.072 1.649.837 784.100 822.819
Satışların Maliyeti
16 0 -1.067 0 -719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.534.072 1.648.770 784.100 822.100
BRÜT KAR (ZARAR)
1.534.072 1.648.770 784.100 822.100
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.204.972 -1.044.637 -628.227 -529.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 18.606 20.195 9.190 11.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -13.874 -27.858 4.300 -7.511
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
333.832 596.470 169.363 296.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
333.832 596.470 169.363 296.369
Finansman Giderleri
20 -424 -737 -171 -493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
333.408 595.733 169.192 295.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
333.408 595.733 169.192 295.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
333.408 595.733 169.192 295.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
333.408 595.733 169.192 295.876
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
333.408 595.733 169.192 295.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
333.408 595.733 169.192 295.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869057


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.