KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2019 - 10:59
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY  YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.192.972 132.560 3.939.588
Transferler
132.560 -132.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
404.422 404.422
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.060.412 404.422 3.344.010 3.344.010
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320
Transferler
560.732 -560.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
852.071 852.071
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -2.499.680 852.071 5.352.391 5.352.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.326 -1.329.026
Dönem Karı (Zararı)
852.071 404.422
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
852.071 404.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-830.530 -405.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.543 12.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-28.511 16.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-28.511 16.860
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-75.125 -122.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-75.125 -122.841
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-738.437 -309.697
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-601.078 -332.911
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-137.359 23.214
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-169.263 -1.451.079
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.527 -1.387.099
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.142 40.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.142 40.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.843
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-61.077 -31.939
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-368 -48.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-368 -48.363
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.886
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.886
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.591 -12.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.625 -11.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-159.625 -11.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-147.722 -1.451.867
Alınan Temettüler
3.084
Alınan Faiz
75.125 122.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-813
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -44.718
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -44.718
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -44.718
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.326 -1.373.744
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-9.915 7.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.241 -1.366.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
108.759 1.512.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.518 146.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 28.518 108.759
Finansal Yatırımlar
5.207.396 4.314.855
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 5.207.396 4.314.855
Diğer Alacaklar
32.317 27.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 32.317 27.176
Peşin Ödenmiş Giderler
58.997
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 58.997
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.591 3.403
Diğer Dönen Varlıklar
137.359 156.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 137.359 156.203
ARA TOPLAM
5.467.178 4.610.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.467.178 4.610.396
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
46.479 57.934
Mobilya ve Demirbaşlar
11 46.479 57.934
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
973 1.062
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 973 1.062
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.188 6.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.640 65.104
TOPLAM VARLIKLAR
5.522.818 4.675.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11.164 11.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.164 11.532
Diğer Borçlar
68.576 43.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 68.576 43.690
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.474 20.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 19.474 20.234
ARA TOPLAM
99.214 75.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.214 75.456
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
71.213 99.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 71.213 99.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.213 99.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
170.427 175.180
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.352.391 4.500.320
Ödenmiş Sermaye
17 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.499.680 -3.060.412
Net Dönem Karı veya Zararı
852.071 560.732
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.352.391 4.500.320
TOPLAM KAYNAKLAR
5.522.818 4.675.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.382.307 1.765.900 732.471 639.598
Satışların Maliyeti
18 -1.072 -598 -6 -20
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.381.235 1.765.302 732.465 639.578
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.381.235 1.765.302 732.465 639.578
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.535.440 -1.354.729 -490.803 -451.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 30.573 2.098 10.378 1.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -23.719 -8.085 4.140 4.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
852.649 404.586 256.180 193.944
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
852.649 404.586 256.180 193.944
Finansman Giderleri
22 -578 -164 160 -57
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
852.071 404.422 256.340 193.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
852.071 404.422 256.340 193.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
852.071 404.422 256.340 193.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
852.071 404.422 256.340 193.887
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
852.071 404.422 256.340 193.887
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
852.071 404.422 256.340 193.887http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795146


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.