KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 17:06
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY  YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -2.866.784 -326.188 3.807.028
Transferler
-326.188 326.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
132.560 132.560
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.192.972 132.560 3.939.588 0 3.939.588
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.192.972 132.560 3.939.588
Transferler
132.560 -132.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
560.732 560.732
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320 0 4.500.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
687.124 98.951
Dönem Karı (Zararı)
560.732 132.560
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 560.732 132.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-616.820 -88.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 16.931 39.893
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-120.420 -195.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.783 25.928
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-156.203 -221.612
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 66.880
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 66.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-513.331 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-513.331 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
519.258 55.901
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
87.038 -2.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
817 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.795 -1
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.672 69.818
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.672 69.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
484.870 -11.050
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
484.870 -11.050
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
463.170 99.550
Alınan Faiz
182.610 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41.344 -599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.098.268 -63.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.718 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.718 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-2.053.550 -63.183
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.411.144 35.768
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.631 112.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.403.513 148.398
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.512.272 1.363.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
108.759 1.512.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 108.759 1.512.272
Finansal Yatırımlar
4.314.855 2.261.304
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 4.314.855 2.261.304
Ticari Alacaklar
0 33.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 33.000
Diğer Alacaklar
27.176 29.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 27.176 29.854
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.403 13.988
Diğer Dönen Varlıklar
156.203 240.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 156.203 240.563
ARA TOPLAM
4.610.396 4.090.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.610.396 4.090.981
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
57.934 30.029
Mobilya ve Demirbaşlar
11 57.934 30.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.062 1.180
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.062 1.180
Peşin Ödenmiş Giderler
6.108 313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.108 313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.104 31.522
TOPLAM VARLIKLAR
4.675.500 4.122.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11.532 41.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.532 41.394
Diğer Borçlar
43.690 61.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 43.690 61.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.234 16.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 20.234 16.080
ARA TOPLAM
75.456 118.974
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.456 118.974
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 99.724 63.941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.724 63.941
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.180 182.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.500.320 3.939.588
Ödenmiş Sermaye
17 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.060.412 -3.192.972
Net Dönem Karı veya Zararı
560.732 132.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.500.320 3.939.588
TOPLAM KAYNAKLAR
4.675.500 4.122.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.497.353 1.956.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 2.497.353 1.956.703
BRÜT KAR (ZARAR)
2.497.353 1.956.703
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.928.072 -1.813.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.722 2.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.936 -12.828
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
561.067 133.043
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
561.067 133.043
Finansman Giderleri
22 -335 -483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
560.732 132.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
560.732 132.560
DÖNEM KARI (ZARARI)
560.732 132.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
560.732 132.560
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
560.732 132.560
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
560.732 132.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751598


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9362 Değişim: 0,07%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0312 Değişim: -0,03%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,77 Değişim: 0,10%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,62
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.