KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 19:22
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY  YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -2.866.783 -326.188 3.807.028
Transferler
-326.188 326.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.995 47.995
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.192.972 47.995 3.855.023 3.855.023
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.192.972 132.560 3.939.588
Transferler
132.560 -132.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.998 100.998
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.060.412 100.998 4.040.586 4.040.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.259 31.638
Dönem Karı (Zararı)
100.998 47.995
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 100.998 47.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-58.986 53.458
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 4.233 8.702
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.076 79.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.386 5.898
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
42.690 73.718
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.737
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.737
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-107.295 -33.123
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-107.295 -33.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.244 -55.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.906 -299
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.906 -299
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
313 -58.931
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.975 3.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.476 -4
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.499 3.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.256 45.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.997 -14.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.454.696 56.835
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
56.835
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.409.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.718
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.718
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.625 49.353
Alınan Faiz
41.625 49.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.375.812 137.826
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.375.812 137.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.512.272 1.363.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
136.460 1.501.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 136.460 1.512.272
Finansal Yatırımlar
3.671.282 2.261.304
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 3.671.282 2.261.304
Ticari Alacaklar
33.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
33.000
Diğer Alacaklar
20.948 29.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.948 29.854
Peşin Ödenmiş Giderler
82.037 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
82.037 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 10.998 13.988
Diğer Dönen Varlıklar
197.873 240.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 197.873 240.563
ARA TOPLAM
4.119.598 4.090.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.119.598 4.090.981
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
70.544 30.029
Mobilya ve Demirbaşlar
11 70.544 30.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.150 1.180
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.150 1.180
Peşin Ödenmiş Giderler
0 313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.694 31.522
TOPLAM VARLIKLAR
4.191.292 4.122.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
14.350 41.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 14.350 41.394
Diğer Borçlar
54.046 61.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 54.046 61.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.983 16.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 16.983 16.080
ARA TOPLAM
85.379 118.974
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.379 118.974
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 65.327 63.941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.327 63.941
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
150.706 182.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.040.586 3.939.588
Ödenmiş Sermaye
17 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.060.412 -3.192.972
Net Dönem Karı veya Zararı
100.998 132.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.040.586 3.939.588
TOPLAM KAYNAKLAR
4.191.292 4.122.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 528.153 539.824
Satışların Maliyeti
18 -159 -45
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
527.994 539.779
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
527.994 539.779
Genel Yönetim Giderleri
19 -425.472 -406.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 599 456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.060 -85.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.061 48.290
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.061 48.290
Finansman Giderleri
22 -63 -295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.998 47.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
100.998 47.995
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.998 47.995
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
100.998 47.995
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.998 47.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
100.998 47.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679585


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3223 Değişim: 0,10%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3363
Açılış: 8,3139
10,0130 Değişim: 0,18%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0279
Açılış: 9,9955
477,68 Değişim: 0,00%
Düşük 477,20 06.05.2021 Yüksek 478,91
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.