KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 20:51
KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
36 20.163.323 3.140.055 17.682.999 1.395.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -9.123.817 -3.893.515 -6.235.781 -23.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.961.417 -7.730.209 7.621.743 -510.005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 299.910 1.813.829 299.910 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -1.615.230 -1.232.898 -1.615.230 -1.232.898
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-115.352 846.205 -108.642 130.334
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
530.745 -6.303.073 6.197.781 -1.612.569
Finansman Gelirleri
38 5.222.449 1.609.146 1.602.443 208.841
Finansman Giderleri
38 -1.526.398 -997.149 -303.204 -542.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.226.796 -5.691.076 7.497.020 -1.946.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-405.564 -607.208 -1.124.379 -776.387
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 36.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -405.564 -607.208 -1.124.379 -813.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.821.232 -6.298.284 6.372.641 -2.722.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.821.232 -6.298.284 6.372.641 -2.722.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.039.545 -289.246 -729.246 -160.683
Ana Ortaklık Payları
4.860.777 -6.009.038 7.101.887 -2.562.033
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03000000 0,15000000 0,05000000 0,00000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03000000 0,15000000 0,05000000 -0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
748.994 9.398.575
Dönem Karı (Zararı)
3.821.232 -6.298.284
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.821.232 -6.298.284
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.698.150 2.460.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 3.189.686 2.406.334
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.026.899 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.734 -18.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 22.734 -18.289
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.541.169 72.099
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.747.750 -209.628
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
419.883 497.650
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
38 469.337 276.768
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
38 -682.639 -492.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.098.255 13.524.737
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.021.352 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.333.206 17.906.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,6 -3.327.079 293.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -6.127 17.613.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.134.791 5.532.905
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12,6 -1.344.984 6.469.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -3.789.807 -936.907
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -937.654 719.723
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 721.288 -1.795.634
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
518.480 -339.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11,6 739.428 -285.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -220.948 -54.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -265.743 -6.598.716
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.180 1.002.349
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,6 143.367 436.765
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -13.187 565.584
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 6.971 -111.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.825.132 -2.790.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25,26 -3.360.101 -657.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26,29 534.969 -2.133.092
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.578.873 9.686.597
Ödenen Faiz
0 -288.022
Alınan Faiz
2.327.867 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.580.859 -5.141.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 919.601 4.802.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -19.500.460 -3.459.987
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18,31 0 -6.483.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.880.013 -4.331.832
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.048.148 -74.259
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.048.148 -74.259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 40.194 165.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 67.088.342 91.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 67.088.342 40.194
Ticari Alacaklar
11 17.128.575 14.139.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 4.299.628 972.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 12.828.947 13.167.080
Diğer Alacaklar
12 9.868.787 4.733.996
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 2.195.156 850.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.673.631 3.883.824
Stoklar
14 10.882.020 9.944.366
Peşin Ödenmiş Giderler
15 247.462 1.679.684
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 247.462 1.679.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 157.228 10.058
Diğer Dönen Varlıklar
16 5.688.458 2.218.096
ARA TOPLAM
111.060.872 32.766.023
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 10.700.000 10.700.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.760.872 43.466.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.000.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 5.777.353 5.892.705
Maddi Duran Varlıklar
20 29.666.299 13.542.409
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 6.872.457 64.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 4.793.446 5.526.164
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 4.793.446 5.526.164
Peşin Ödenmiş Giderler
838.764 127.830
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.662.610 2.920.041
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.610.929 28.073.314
TOPLAM VARLIKLAR
175.371.801 71.539.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.090.588 1.094.523
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 1.507.558
Diğer Finansal Yükümlülükler
25.530 0
Ticari Borçlar
11 3.513.040 2.525.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 802.314 62.886
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 2.710.726 2.462.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 1.767.031 1.761.345
Diğer Borçlar
12 1.992.549 1.862.369
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 1.846.048 1.702.681
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 146.501 159.688
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 6.971 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.971 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 4.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 4.218
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 2.522.769 2.013.331
ARA TOPLAM
12.918.478 10.768.567
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.918.478 10.768.567
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 7.768.149 1.139
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 21.958 15.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 21.958 15.547
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.790.107 16.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.708.585 10.785.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 147.041.030 58.998.353
Ödenmiş Sermaye
124.095.000 41.365.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.598.758 35.895.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.686.829 5.937.717
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.686.829 5.937.717
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.411.092 6.411.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-724.263 -473.375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.540.609 4.540.609
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.740.943 -15.641.074
Net Dönem Karı veya Zararı
4.860.777 -13.099.869
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.622.186 1.755.731
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
154.663.216 60.754.084
TOPLAM KAYNAKLAR
175.371.801 71.539.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673
Transferler
31 1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -280.908 -53.233 -6.009.038 -6.343.179 -289.246 -6.632.425
Dönem Karı (Zararı)
31 -6.009.038 -289.246 -6.298.284
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -280.908 -53.233 -334.141 -334.141
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.945.240 1.965.240 1.965.240
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
31 5.045 -15.000 -5.637.371 -5.647.326 -5.647.326
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
31 449.987 449.987 449.987
Dönem Sonu Bakiyeler
27 41.365.000 0 35.895.970 6.411.092 -153.454 4.540.609 -15.641.074 -6.009.038 66.409.105 3.505.044 69.914.149
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 35.895.970 6.411.092 -473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 1.755.731 60.754.084
Transferler
31 -13.099.869 13.099.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -250.888 4.860.777 4.609.889 -1.039.545 3.570.344
Dönem Karı (Zararı)
4.860.777 4.860.777 -1.039.545 3.821.232
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-250.888 -250.888 -250.888
Sermaye Arttırımı
31 82.730.000 82.730.000 82.730.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 702.788 702.788 702.788
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
6.906.000 6.906.000
Dönem Sonu Bakiyeler
31 124.095.000 36.598.758 6.411.092 -724.263 4.540.609 -28.740.943 4.860.777 147.041.030 7.622.186 154.663.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39 3.821.232 -6.298.284 6.372.641 -2.722.716
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-250.888 -334.141 -207.889 -352.646
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -824.349 0 -824.349
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -399.021 -76.492 -277.185 -99.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
148.133 566.700 69.296 571.326
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 148.133 566.700 69.296 571.326
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-250.888 -334.141 -207.889 -352.646
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.570.344 -6.632.425 6.164.752 -3.075.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.039.545 -289.246 -729.246 -160.683
Ana Ortaklık Payları
4.609.889 -6.343.179 6.893.998 -2.914.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976082


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.912 Değişim: 1,71% Hacim : 26.830 Mio.TL Son veri saati : 17:33
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7274 Değişim: 0,47%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5030 Değişim: -0,04%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
781,34 Değişim: 0,29%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.