" />

KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:20
KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 428.005 5.860.799 27.628 3.265.947
Satışların Maliyeti
33 -544.716 -8.670.714 -447.906 -3.412.862
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-116.711 -2.809.915 -420.278 -146.915
BRÜT KAR (ZARAR)
-116.711 -2.809.915 -420.278 -146.915
Genel Yönetim Giderleri
34,35 -5.068.810 -2.284.684 -3.196.223 -1.230.507
Pazarlama Giderleri
34,35 -67.093 0 -67.093 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 2.480.324 1.744.793 1.645.135 820.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -2.324.249 -3.870.398 -1.456.764 -1.075.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.096.539 -7.220.204 -3.495.223 -1.632.171
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 0 1.813.829 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 234.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-6.710 715.871 -52.104 474.048
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.103.249 -4.690.504 -3.547.327 -923.456
Finansman Gelirleri
38 3.620.006 1.400.305 2.328.390 -56.946
Finansman Giderleri
38 -1.786.981 -454.548 -1.226.209 -26.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.270.224 -3.744.747 -2.445.146 -1.007.359
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
718.815 169.179 1.194.143 117.295
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-36.996 0 -36.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 718.815 206.175 1.194.143 154.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.551.409 -3.575.568 -1.251.003 -890.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.551.409 -3.575.568 -1.251.003 -890.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-310.299 -128.563 -121.246 23.654
Ana Ortaklık Payları
-2.241.110 -3.447.005 -1.129.757 -913.718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.670.680 3.171.446
Dönem Karı (Zararı)
-2.551.409 -3.575.568
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.551.409 -3.575.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-557.170 -3.816.057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 2.115.812 1.546.631
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-153.762 1.378.485
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 -153.762 1.378.485
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.212 -17.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 24.212 -17.220
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.543.432 -114.766
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.467.481 -55.003
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
181.465 129.506
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
38 580.357 182.784
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
38 -837.773 -372.053
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.609.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.848.117 10.527.754
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.932.710
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.968.152 10.443.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,6 251.476 -3.299.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.716.676 13.743.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.614.818 5.206.513
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12,6 -990.964 6.314.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -623.854 -1.108.257
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -6.467.928 719.723
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 446.027 -2.322.515
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.333.679 -618.779
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11,6 826.344 -299.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 507.335 -319.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 3.696 -5.383.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
189.229 4.287.636
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,6 -12.129 85.438
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 201.358 4.202.198
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 481 7.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.639.345 -1.813.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25,26 -3.477.132 321.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26,29 -162.213 -2.134.120
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.956.696 3.136.129
Alınan Faiz
2.286.016 72.313
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -36.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.215.069 613.147
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
18,31 0 825.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 1.142.262 648.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -14.357.331 -144.277
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18,31 0 -715.871
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.556.124 -3.648.650
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.730.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
702.788 1.965.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7.356.968 -5.613.890
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7.356.968 -5.613.890
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.233.632 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.670.375 135.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.670.375 135.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 40.194 165.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 67.710.569 301.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 67.710.569 40.194
Ticari Alacaklar
11 13.163.012 14.139.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 721.073 972.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 12.441.939 13.167.080
Diğer Alacaklar
12 6.348.814 4.733.996
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.841.136 850.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 4.507.678 3.883.824
Stoklar
14 16.412.294 9.944.366
Peşin Ödenmiş Giderler
15 753.400 1.679.684
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 753.400 1.679.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 99.580 10.058
Diğer Dönen Varlıklar
16 4.808.054 2.218.096
ARA TOPLAM
109.295.723 32.766.023
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 10.700.000 10.700.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.995.723 43.466.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 980.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 5.885.995 5.892.705
Maddi Duran Varlıklar
20 25.171.317 13.542.409
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 7.297.797 64.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 4.996.512 5.526.164
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 4.996.512 5.526.164
Peşin Ödenmiş Giderler
15 608.087 127.830
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.717.693 2.920.041
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.657.401 28.073.314
TOPLAM VARLIKLAR
168.653.124 71.539.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 9.170.959 1.094.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 9.170.959 1.094.523
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 1.507.558
Ticari Borçlar
11 4.439.259 2.525.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 889.230 62.886
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 3.550.029 2.462.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 1.812.145 1.761.345
Diğer Borçlar
12 2.051.598 1.862.369
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 1.690.552 1.702.681
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 361.046 159.688
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 481 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 481 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 9.063 4.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 9.063 4.218
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 788.184 2.013.331
ARA TOPLAM
18.271.689 10.768.567
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.271.689 10.768.567
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 789.229 1.139
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 30.809 15.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 30.809 15.547
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 1.062.933 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.882.971 16.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.154.660 10.785.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 140.147.032 58.998.353
Ödenmiş Sermaye
124.095.000 41.365.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.598.758 35.895.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.894.718 5.937.717
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.894.718 5.937.717
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.411.092 6.411.092
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-516.374 -473.375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.540.609 4.540.609
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.740.943 -15.641.074
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.241.110 -13.099.869
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.351.432 1.755.731
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
148.498.464 60.754.084
TOPLAM KAYNAKLAR
168.653.124 71.539.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673
Transferler
1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524
Dönem Karı (Zararı)
31 -3.447.005 -3.447.005 -128.563 -3.575.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 18.505 0 18.505 18.505
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 1.965.240 1.965.240 1.965.240
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
31 5.045 -15.000 -5.637.371 -5.647.326 -5.647.326
Dönem Sonu Bakiyeler
31 41.365.000 0 35.895.970 6.692.970 -81.716 4.540.609 -16.091.061 -3.447.005 68.873.797 3.665.727 72.539.524
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 35.895.970 6.411.092 -473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 1.755.731 60.754.084
Transferler
-13.099.869 13.099.869 0
Dönem Karı (Zararı)
31 -2.241.110 -2.241.110 -310.299 -2.551.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -42.999 -42.999 -42.999
Sermaye Arttırımı
31 82.730.000 82.730.000 82.730.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 702.788 702.788 702.788
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
31 6.906.000 6.906.000
Dönem Sonu Bakiyeler
31 124.095.000 36.598.758 6.411.092 -516.374 4.540.609 -28.740.943 -2.241.110 140.147.032 8.351.432 148.498.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -2.551.409 -3.575.568 -1.251.003 -890.064
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.999 18.505 1.492 21.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -121.836 23.131 -66.222 27.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78.837 -4.626 67.714 -5.400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 78.837 -4.626 67.714 -5.400
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.999 18.505 1.492 21.601
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.594.408 -3.557.063 -1.249.511 -868.463
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-310.299 -128.563 -121.246 23.654
Ana Ortaklık Payları
-2.284.109 -3.428.500 -1.128.265 -892.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958729


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.115 Değişim: 0,45% Hacim : 58.449 Mio.TL Son veri saati : 14:17
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0811 Değişim: 0,27%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0968
Açılış: 32,9927
36,0977 Değişim: 0,28%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1234
Açılış: 35,9959
2.595,24 Değişim: 0,99%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,01
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.