KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.05.2021 - 18:16
KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 400.377 2.594.852
Satışların Maliyeti
33 -96.810 -5.257.852
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
303.567 -2.663.000
BRÜT KAR (ZARAR)
303.567 -2.663.000
Genel Yönetim Giderleri
34,35 -1.872.587 -1.054.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 835.189 924.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -867.485 -2.795.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.601.316 -5.588.033
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 0 1.813.829
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-234.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
45.394 241.823
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.555.922 -3.767.048
Finansman Gelirleri
38 1.291.616 1.457.251
Finansman Giderleri
38 -560.772 -427.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-825.078 -2.737.388
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-475.328 51.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -475.328 51.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.300.406 -2.685.504
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.300.406 -2.685.504
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-189.053 -152.217
Ana Ortaklık Payları
-1.111.353 -2.533.287
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.601.002 12.212.768
Dönem Karı (Zararı)
-1.300.406 -2.685.504
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.300.406 -2.685.504
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.581 1.536.168
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 860.299 690.099
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-209.115 1.229.152
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 -209.115 1.229.152
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.033 -20.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 11.033 -20.362
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-573.636 -362.721
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-414.689 -509.049
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
131.426 111.650
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
38 428.714 100.189
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
38 -719.087 -65.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.529.564 12.964.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.286.608 13.392.879
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.443 184.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.316.051 13.208.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.070 533.409
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12,6 42.879 2.575.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -9.809 -2.042.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 772.249
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 464.285 -1.065.773
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -210.494 -398.733
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11,6 686.019 -15.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -896.513 -383.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 176.202 -5.197.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.018 6.260.035
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,6 189.899 1.004.442
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 3.119 5.255.593
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 232.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
586.875 -1.564.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25,26 403.309 569.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26,29 183.566 -2.133.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.317.739 11.815.369
Alınan Faiz
283.263 397.399
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.429 -5.581.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 0 511.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -14.429 -213.588
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.879.194
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.246.290 -907.126
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.432.788 1.965.240
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.730.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
702.788 1.965.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.140.363 -2.872.366
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.140.363 -2.872.366
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.135 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.832.863 5.724.116
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.832.863 5.724.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.194 165.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.873.057 5.889.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 83.873.057 40.194
Ticari Alacaklar
11 13.781.223 14.139.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 1.001.992 972.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 12.779.231 13.167.080
Diğer Alacaklar
12 4.700.926 4.733.996
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 807.293 850.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.893.633 3.883.824
Stoklar
14 9.944.366 9.944.366
Peşin Ödenmiş Giderler
15 656.748 1.679.684
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
656.748 1.679.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 10.172 10.058
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.278.878 2.218.096
ARA TOPLAM
115.245.370 32.766.023
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 10.700.000 10.700.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.945.370 43.466.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 5.950.849 5.892.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.950.849 5.892.705
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
18 5.950.849 5.892.705
Maddi Duran Varlıklar
20 12.963.313 13.542.409
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 110.300 64.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 5.259.389 5.526.164
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 5.259.389 5.526.164
Peşin Ödenmiş Giderler
686.481 127.830
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.455.836 2.920.041
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.426.168 28.073.314
TOPLAM VARLIKLAR
153.371.538 71.539.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.437.676 1.094.523
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 1.507.558
Ticari Borçlar
11 2.743.443 2.525.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 748.905 62.886
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 1.994.538 2.462.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 1.982.049 1.761.345
Diğer Borçlar
12 2.055.387 1.862.369
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 1.892.580 1.702.681
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 162.807 159.688
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.651 4.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.651 4.218
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 2.255.040 2.013.331
ARA TOPLAM
10.478.246 10.768.567
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.478.246 10.768.567
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 25.181 1.139
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 26.136 15.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 26.136 15.547
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.317 16.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.529.563 10.785.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 141.275.297 58.998.353
Ödenmiş Sermaye
124.095.000 41.365.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.598.758 35.895.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.893.226 5.937.717
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.893.226 5.937.717
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.411.092 6.411.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-517.866 -473.375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.540.609 4.540.609
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.740.943 -15.641.074
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.111.353 -13.099.869
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.566.678 1.755.731
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.841.975 60.754.084
TOPLAM KAYNAKLAR
153.371.538 71.539.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673
Transferler
31 1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524 -5.647.326 -5.647.326
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.096 2.533.287 -2.536.383 -152.217 -2.688.600
Dönem Karı (Zararı)
-2.533.287 -2.533.287 -152.217 -2.685.504
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.096 -3.096 -3.096
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 1.965.240
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.045 -15.000 -5.637.371 1.965.240 1.965.240
Dönem Sonu Bakiyeler
31 41.365.000 35.895.970 6.692.000 -103.317 4.540.609 -16.091.061 -2.533.287 69.765.914 3.642.073 73.407.987
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 35.895.979 6.411.092 -473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 1.755.731 60.754.084
Transferler
-13.099.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.491 -1.111.353 -1.155.844 -189.053 -1.344.897
Dönem Karı (Zararı)
-1.111.353 -1.111.353 -189.053 -1.300.406
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.491 -44.491
Sermaye Arttırımı
31 82.730.000 82.730.000 82.730.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
702.788 702.788 702.788
Dönem Sonu Bakiyeler
124.095.000 36.598.758 6.411.092 -517.866 4.540.609 -28.740.943 -1.111.353 141.275.297 1.566.678 142.841.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.300.406 -2.685.504
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.491 -3.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -55.614 -3.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.123 774
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.491 -3.096
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.344.897 -2.688.600
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-189.053 -152.217
Ana Ortaklık Payları
-1.155.844 -2.536.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937542


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.