KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.11.2020 - 18:16
KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 7.890.137 40.359.896 2.029.338 8.770.594
Satışların Maliyeti
33 -11.515.762 -40.861.629 -2.845.048 -9.256.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.625.625 -501.733 -815.710 -485.685
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.625.625 -501.733 -815.710 -485.685
Genel Yönetim Giderleri
34,35 -3.351.124 -5.208.258 -1.066.440 -1.558.718
Pazarlama Giderleri
34,35 -73.900 -7.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 3.140.055 4.735.031 1.395.262 2.065.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -3.893.515 -575.289 -23.117 234.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.730.209 -1.624.149 -510.005 247.571
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 1.813.829
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -1.232.898 -1.232.898
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-354.622 -354.622
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
846.205 1.975.718 130.334 -109.335
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.303.073 -3.053 -1.612.569 -216.386
Finansman Gelirleri
38 1.609.146 2.821.076 208.841 685.336
Finansman Giderleri
38 -997.149 -3.472.187 -542.601 -704.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.691.076 -654.164 -1.946.329 -235.182
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-607.208 245.924 -776.387 106.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-314.277 36.996 93.546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -607.208 560.201 -813.383 12.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.298.284 -408.240 -2.722.716 -128.982
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.298.284 -408.240 -2.722.716 -128.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-289.246 78.712 -160.683 -50.996
Ana Ortaklık Payları
-6.009.038 -486.952 -2.562.033 -77.986
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.398.575 9.955.346
Dönem Karı (Zararı)
-6.298.284 -408.240
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.298.284 -408.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.460.144 2.869.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 2.406.334 3.686.417
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-18.289 -9.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 -18.289 -9.250
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.099 -561.764
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-209.628 53.035
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
497.650 -614.799
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
38 276.768 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
38 -492.691 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -245.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.524.737 7.229.010
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.906.724 -3.798.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,6 293.599 3.169.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.613.125 -6.968.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.532.905 3.628.918
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12,6 6.469.812 -908.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -936.907 4.537.563
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 719.723 -3.845.199
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.795.634 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-339.969 -56.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11,6 -285.172 -681.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -54.797 625.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -6.598.716 4.183.678
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-4.284
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-4.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.002.349 4.865.508
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,6 436.765 6.033.214
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 565.584 -1.167.706
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 -111.685 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.790.960 2.254.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25,26 -657.868 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26,29 -2.133.092 2.254.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.686.597 9.690.249
Ödenen Faiz
-288.022 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 343.758
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -78.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.141.002 -2.319.522
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.975.718
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 4.802.561 267.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -3.459.987 -611.380
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18,31 -6.483.576 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.331.832 -10.181.064
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.965.240 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -9.992.552
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.747.059 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.747.059 0
Ödenen Temettüler
0 -190.052
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
449.987 1.540
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.259 -2.545.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.259 -2.545.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
165.411 2.800.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.152 255.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
91.152 165.411
Finansal Yatırımlar
4.284 4.284
Ticari Alacaklar
8.104.023 25.518.056
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
141.911 435.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.962.112 25.082.546
Diğer Alacaklar
7.428.337 12.961.242
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.034.920 8.504.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.393.417 4.456.510
Stoklar
9.450.305 10.170.028
Peşin Ödenmiş Giderler
6.758.445 5.108.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.758.445 5.108.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.058 1.571
Diğer Dönen Varlıklar
3.019.349 1.996.731
ARA TOPLAM
34.865.953 55.925.375
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.865.953 55.925.375
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6.522.798 5.676.593
Maddi Duran Varlıklar
24.857.820 27.640.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
89.590 116.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.810.217 13.748.954
Şerefiye
7.003.531 7.003.531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.806.686 6.745.423
Peşin Ödenmiş Giderler
145.241 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.910.677 4.283.914
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.336.343 51.467.042
TOPLAM VARLIKLAR
83.202.296 107.392.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.081.563 340.524
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.081.563 340.524
Banka Kredileri
1.001.722 340.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
79.841 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
372.246 7.793.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
372.246 7.793.649
Banka Kredileri
372.246 7.776.921
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 16.728
Ticari Borçlar
3.993.922 4.057.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
43.567 328.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.950.355 3.728.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.252.085 8.442.367
Diğer Borçlar
2.313.463 1.311.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.345.214 908.449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
968.249 402.665
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
479.318 591.003
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.402 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
451.916 591.003
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 3
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.842 16.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.842 16.745
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.371.389 3.508.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.371.389 3.508.211
ARA TOPLAM
11.870.828 26.060.739
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.870.828 26.060.739
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.410.097 1.476.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.410.097 1.476.792
Banka Kredileri
1.405.617 1.365.017
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.480 111.775
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.222 76.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.222 76.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.417.319 1.553.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.288.147 27.613.744
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.409.105 75.984.383
Ödenmiş Sermaye
41.365.000 41.365.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -3.105.834
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
35.895.970 35.895.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.257.638 6.552.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.257.638 6.552.234
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.411.092 6.692.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-153.454 -139.766
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.540.609 5.588.288
Yasal Yedekler
4.540.609 3.613.395
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.974.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-15.641.074 11.134.249
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.009.038 -21.445.524
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.505.044 3.794.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.914.149 79.778.673
TOPLAM KAYNAKLAR
83.202.296 107.392.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966
Transferler
31 111.518 3.870.157 -3.870.157
Dönem Karı (Zararı)
31 -490.130 -490.130 81.890 -408.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -20.789 -20.789 -3.178 -23.967
Kar Payları
31 -301.570 -190.052 -190.052
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-358.486 -358.486 197.884 -160.602
Dönem Sonu Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -108.696 5.588.288 10.959.188 -490.130 96.795.786 4.468.319 101.264.105
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31 1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
31 -6.009.038 -6.009.038 -289.246 -6.298.284
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -280.908 -53.233 -334.141 -334.141
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 1.965.240 1.965.240 1.965.240
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
31 5.045 -15.000 -5.637.371 0 -5.647.326 -5.647.326
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
31 449.987 449.987 449.987
Dönem Sonu Bakiyeler
31 41.365.000 0 35.895.970 6.411.092 -153.454 4.540.609 -15.641.074 -6.009.038 66.409.105 3.505.044 69.914.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.298.284 -408.240 -2.722.716 -128.982
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-334.141 -23.967 -352.646 21.745
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-824.349 0 -824.349 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -76.492 -29.958 -99.623 27.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
566.700 5.991 571.326 -5.437
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 566.700 5.991 571.678 -5.437
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-352
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-334.141 -23.967 -352.646 21.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.632.425 -432.207 -3.075.362 -107.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-289.246 78.712 -160.683 -50.996
Ana Ortaklık Payları
-6.343.179 -510.919 -2.914.679 -56.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888965


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.033 Değişim: -0,46% Hacim : 38.549 Mio.TL Son veri saati : 17:00
Düşük 2.013 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3703 Değişim: -0,41%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1895 Değişim: -0,35%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
792,65 Değişim: -0,39%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.